مجموع نظرات: ۰
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸۵ - ۱۱:۳۸
۰ نفر

موضوع‌های مربوط به شرق‌شناسی، خصوصا در حوزه دین و سیاست، علاقه‌مندان خاص خود را دارد که کم هم نیستند.

شرق‌شناسی حوزه‌ای است که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا پی‌گیری می‌شود و محققان بسیاری در حوزه های مختلف آن در حال پژوهش‌اند و بررسی مسایل عمده جوامع شرقی، هدف اصلی این پژوهش‌هاست.

مجموعه «فرهنگ‌دینی و اندیشه‌سیاسی»، مجموعه‌ای است که موسسه انتشارات «امیرکبیر»، با هدف معرفی و ارایه آرا و تفکرات متفکران‌داخلی و خارجی، درباره مسایل جوامع‌شرقی از ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اعتقادی منتشر کرده است.

این مجموعه برای گزینش آثاری که به‌طور مستقیم حوزه‌دینی و سیاسی مشترک و یا مرتبط با شرق، به‌خصوص خاورمیانه و اسلام و ایران را دربرمی‌گیرد، منتشر می‌شود.

از میان آثاری که در این‌مجموعه منتشر شده‌اند، کتاب «پیدایش الهیات‌نوین در مسیحیت» نوشته «جواد فیروزی» قابل‌توجه است. دوره‌ای که در این‌کتاب مورد بررسی قرارگرفته، از رنسانس و آغاز انقلاب‌علمی تا دوران «فردریک شلایرماخر» را در برمی‌گیرد. این‌کتاب می‌کوشد چگونگی چرخش مفاهیم‌دینی و الهیات را از سنتی به مدرن نشان‌دهد و بگوید چه موقع و چگونه الهیات دوره مدرن شکل‌گرفت و فقط آغازین این تحول را نشان‌دهد و در عین حال از پیش‌داوری و تحلیل برکنار بماند. نویسنده کوشیده تا وقایعی را که به آن تحول منجرشده، توصیف‌کند و از زاویه علمی ـ فلسفی به این‌چرخش و تغییر نگاه‌کند. عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در این تحول، موضوع کتاب نیست.
کتاب، با توصیف الهیات‌سنتی‌مسحیت، الهیات‌نوین را از دیدگاه‌های علمی، دینی و فلسفی توصیف می‌کند و سپس به دوران روشن‌گری آلمان و دوره پس از آن می‌پردازد و چندین متفکر موثر در این حوزه هم‌چون، «کریسیتین تومازیوس»، «کریسیتین ولف»، «رایماروس» و «سینگ» را معرفی می‌کند و با طرح بحث فروپاشی الهیات‌طبیعی، درباره «روسو»، «هیوم» و «کانت» سخن می‌گوید و جنبش ضدروشن‌گری را در آلمان توصیف می‌کند. در فصل آخر کتاب، «شلایرماخر» و پیدایش الهیات‌نوین مطرح می‌شود و گاه‌شماری از زندگی «شلایرماخر» نیز ارایه می‌شود.
انتشارات امیرکبیر، این کتاب را در 2000نسخه و به قیمت 1700تومان منتشرکرده‌است.

کد خبر 9072

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار