گروه اقتصادی: شمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌ها در سطح کشور سال گذشته به 176 هزار و 840 فقره رسید

که نسبت به سال 1386 به میزان 4/15‌درصد کاهش نشان می‌دهد که بیانگر آغاز دوره رکود ساخت‌وساز در کشور است.

توقف رشد قیمت مسکن و آغاز روند کاهشی آن از نیمه سال گذشته و کند شدن اعطای تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان، موجب بی‌میلی و ناتوانی سازندگان مسکن به ساخت مسکن شده است. از سوی دیگر، ساخت مسکن مهر نیز به کندی پیش می‌رود که آمار بانک مرکزی نیز گویای همین واقعیت است.

براساس گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج بررسی پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور در سال گذشته، تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران 20 هزار و 745 فقره بود که نسبت به سال 1386 کاهشی به میزان 16/8‌درصد را نشان می‌دهد.

علاوه بر این در سال 1387 آمار پروانه‌های ساختمانی صادره در سطح شهرهای بزرگ بالغ بر 40 هزار و 427 فقره بود که در مقایسه با سال ماقبل 2/7‌درصد کاهش داشته و در سایر مناطق شهری نیز در سال گذشته شاهد صدور 115 هزار و 668 فقره پروانه ساختمانی بودیم که نسبت به سال 86 با کاهش 13‌درصدی مواجه بود.

براساس این گزارش، سال گذشته در پروانه‌های ساختمانی صادره سطح کل زیربنای طبقات در شهر تهران 20 میلیون و 6 هزار و 613 مترمربع بود که در مقایسه با سال 1386 به میزان 11/9‌درصد کاهش داشت.

همچنین سطح کل زیربنای طبقات در شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری در پروانه‌های ساختمانی صادره در سال 1387 به‌ترتیب 25 میلیون و 8 هزار و 770 مترمربع و 53میلیون و 24 هزار و 8 مترمربع بود که در شهرهای بزرگ کاهشی برابر با 14/3‌درصد و در سایر مناطق شهری افزایش 2/5‌درصدی در مقایسه با سال 1386 نشان می‌دهد.

مجموع سطح کل زیربنای طبقات در سطح شهرهای کشور سال گذشته به رقم 99 میلیون و 2 هزار  و 409 مترمربع رسید که نسبت به سال 1386 به میزان 5/5‌درصد کاهش داشت.

کد خبر 89212

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار