همشهری‌آنلاین: دکتر فؤاد ایزدی درباره بررسی دیپلماسی عمومی آمریکا درباره ایران: ساختارها‌‌؛ بازیگران و حوزه سیاستگذاری به ایراد سخن پرداخت

دکتر ایزدی که فارغ التحصیل دانشگاه دولتی لویزیانای آمریکا در رشته ارتباطات سیاسی است در آغاز سخنان خود در روز 7 تیر 1388 در دانشکده مطالعات جهان گفت: از سال 2006 تاکنون دولت آمریکا بیش از 200 میلیون دلار در رابطه با دیپلماسی عمومی خود برای ایران هزینه کرده است که به مصارف برنامه‌های «ترویج دموکراسی» وزارت امور خارجه آمریکا؛ صندوق ملی برای دموکراسی و رادیو فردا و صدای آمریکا رسیده است.

به گفته وی این اقدامات برای تغییر رژیم در ایران صورت گرفته است بدون توجه به اینکه اکثریت قاطع مردم ایران مخالف دخالت آمریکا در امور کشور خود هستند.

این دانش آموخته آمریکا با اشاره به مطالعات خود در این حوزه افزود: دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران با مدل نامتقارن دو سویه روابط عمومی سازگاری دارد.

بر اساس یافته‌های او اکثر کارشناسان آمریکایی که در یک سال اخیر درباره سیاستگذاری آمریکا در قبال ایران اظهار نظر کرده‌اند بر این باورند که دولت آمریکا باید هدف تغییر رژیم را تعقیب کند.

این کارشناسان دو دسته‌اند: دسته اول خواستار برخوردهای خصمانه و مخالف تعامل با ایران است و هرگونه مذاکره بین ایران و آمریکا را نفی می‌کند.

دسته دوم معتقد به تعامل سرسختانه و بر این باور است که مذاکره با ایران در کنار دیگر روش‌ها می تواند تاکتیکی مناسب برای متقاعد کردن ایران به قبول خواسته‌های آمریکا باشد.

اما گروهی دیگر که در اقلیت است به تعامل استراتژیک اعتقاد دارد و بر این باور است که همکاری بین ایران و آمریکا با رعایت احترام متقابل برای حل مسائل منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است. این گروه همچنین معتقد است تعامل سازنده با ایران تنها در صورتی تحقق می‌یابد که دولت آمریکا دست از هدف تغییر حکومت ایران بردارد و تابع تعهدات خود در در معاهده الجزایر باشد.

دکتر ایزدی با اشاره به دسته بندی‌های فوق خاطر نشان کرد: طرز تفکر سیاستگذاران دولت بوش بیشتر متمایل به نظرات گروه اول بود اما سیاست‌های دولت اوباما مطابق توصیه‌های گروه دوم یا تعامل سرسختانه است.

وی در پایان سخنان خود به بازگویی نقش نهادهای دولتی و نیمه دولتی از جمله تلویزیون صدای آمریکا؛ رادیو فردا و صندوق ملی برای دموکراسی برای پیشبرد دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران پرداخت.

در پایان این جلسه پرسش‌هایی از سوی دانشجویان و استادان دانشکده مطالعات جهان مطرح شد که دکتر ایزدی به این پرسش‌ها پاسخ گفت

کد خبر 84589

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار