گروه شهری: فرایند بررسی طرح جامع شهرتهران توسط شورای عالی شهرسازی تا آخر آبان ماه و اوایل آذر به پایان رسیده و در نهایت حداکثر در بهمن ماه از تصویب شورای عالی شهرسازی خواهدگذشت.

همشهری به نقل از حبیب‌اللهیان معاون شهرسازی و رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می‌نویسد:  اساسا طرحی با این مقیاس و اهمیت بایستی در فرایند بحث و گفتگو مورد اصلاح، تدقیق و بررسی جدی قرار بگیرد. ضمنا پیشنهادهایی هم مطرح است مبنی براینکه چون خیلی از تصمیمات تهران در مسیر توسعه پایدار نیازمند مصوبات و حمایتهای هیات وزیران است لذا طرح جامع تهران به تأیید هیات وزیران نیز برسد.
وی با تقدیر از دکتر قالیباف، شهردار تهران، به خاطر حمایت جدی از تدوین طرح جامع و برنامه‌دارشدن مدیریت شهری پایتخت، مجموعه وزارت مسکن، شهرداری تهران، شورای اسلامی ‌شهر تهران، اعضای شورای عالی شهرسازی در سطح ملی و ستادها، استاندار و وزارت کشور را از حامیان جدی طرح جامع شهر تهران خواند. وی در پاسخ به این سئوال همشهری که آیا بر اساس بررسیهای صورت گرفته در طرح جامع احتمال انتقال پایتخت از تهران وجود دارد گفت: به رغم مطالعات متعددی که در این باره صورت گرفته در مجموع این احتمال منتفی اعلام شده و راهبردهای مصوب و چشم‌اندازهای بلند نظام، تهران را به عنوان مرکز سیاسی کشور تثبیت کرده است و ما نیز در طرح جامع تهران با فرض اینکه تهران مرکز سیاسی کشور است برنامه ریزی کردیم.
وی ادامه داد:  منتها از نگاه آمایش سرزمین که دولت مامور به اجرای آن است قرار است نظام توزیع کار و فعالیت در کشور به گونه ای برنامه‌ریزی شود که همه چیز در تهران متمرکز نشود.
حبیب‌اللهیان اظهار داشت:  ما در طرح جامع ضمن اینکه تهران را مرکز سیاسی کشور دیدیم در یک چشم انداز 20ساله تهران را نه تنها شهری برخوردار از ویژگیهای یک شهر برتر منطقه ای که حتی شهر جهانی در حد شهرهای جهانی پیرامون خود مثل دهلی نو و استانبول تعریف کردیم.
این مقام مسئول همچنین پیشنهاد لغو مصوبه احداث کارخانه‌ها در حریم شهر توسط هیات وزیران را به مصلحت ندانست و گفت: کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت صنایع، سازمان محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور مامور شده‌اند تا این پیشنهاد را بررسی کنند بنا بر این هنوز این مصوبه لغو نشده است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنین تأکید کرد:  طرح جامع شهر تهران نمی‌تواند نسبت به احداث کارخانجات و صنایع چه در درون و چه بیرون شهر بی تفاوت باشد از نظر طرح جامع مسئله استقرار کار و فعالیت هم در تهران و هم در حوزه پیرامون آن بایستی برنامه ریزی و حساب شده باشد بنابراین لغو و اجرای این مصوبه حتما باید در هماهنگی با طرح جامع شهر تهران باشد. وی همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود با همشهری در مورد طرح مستقل شدن شهرری و شمیران از تهران گفت:  این پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان تهران به دلیل سوابق تاریخی و هویت فرهنگی و مذهبی شهرری اعلام شده‌است.  این گروه از نمایندگان راه توسعه شهرری و شمیرانات را در استقلال این مناطق از تهران می‌دانند، در حالی که مستقل شدن، استان، بخش یا شهرستان‌شدن بدون لحاظ کردن منطق پهنه‌بندی مدیریت و تقسیمات سیاسی و کشوری بر اصول توسعه هماهنگ نیست و به اشتباه توهم توسعه و عمران را به دنبال دارد.
کد خبر 8150

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار