چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۴:۰۵
۰ نفر

همشهری آنلاین: چاپ اول کتاب چین ابرقدرت آینده منتشر شد.

کتاب" چین ابر قدرت آینده" در واقع گفتگوی فرانک سیرن روزنامه نگار آلمانی با هلموت اشمیت  صدر اعظم پیشین آلمان است که توسط دکتر هادی بلوری به فارسی ترجمه شده و از سوی نشر قطره در تیراژ 1100 نسخه به قیمت هر جلد 7 هزار تومان در بهار سال 1388 روانه بازار کتاب شده است.

در مقدمه مترجم کتاب چین ابرقدرت آینده آمده است:"در این کتاب خواننده با قضاوتی واقع بینانه از پیامد عملکرد دنیای غرب بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال رشد رو به رو می شود،امری که انگیزه برگردان آن به فارسی بوده است.ارائه این قضاوت از جانب شخصیت برجسته و توانای اقتصادی و سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم(هلموت اشمیت) است که بیش از نیم قرن به صورت های مختلف از مقام رئیس فراکسیون حزب سیوسیال دمکرات در مجلس کلی گرفته تا مسئولیت های مختلف وزارتی و در نهایت در مقام صدر اعظم به آلمان خدمت کرده است".

در پیشگفتار کتاب نیز هلموت اشمیت چنین نوشته است"در بهار سال 2005 فرانک سیرن روزنامه نگار آلمانی ساکن چین و خبرنگار نشریه"ویرت شافتز وخه" در دفترم درهامبورگ روبه روی من نشسته بود تا با من در باره چین صحبت کند. در پایان صحبت ما آقای سیرن به این فکرافتاد دامنه صحبت را گسترش دهد،تا بتواند برمبنای آن کتابی در باره چین تدوین کند.چند ماهی طول کشید تا من موافقت قطعی خود را برای برنامه این کتاب اعلام کنم. نخست آقای سیرن و من به مدت سه ماه اغلب از صبح تا شب در باره چین صحبت کردیم پس از آن موضوعات یادداشت شده را تصحیح و در مبحث های جامع تری جمع بندی کردیم. فصل بندی پیشنهادی آقای سیرن مورد قبول من بود و فقط چند تغیر جزیی در آن به عمل آوردم.

در جریان ویرایش پاره ای از اطلاعات و داده ها مجددا بررسی شدند و من آنجا که ضرورت داشت گفته های خود را دقیق تر کردم ،زیرا با این که در زمان مصاحبه آمادگی خوبی داشتم اما همه جزئیات دم دستم نبودند.من به این موضوع از این لحاظ اشاره می کنم که خوانندگان به این اعتقاد نرسند که اطلاعات من در باره همه مسائل چین دقیق و گسترده است".

کتاب چین ابرقدرت آینده در پنج فصل با عناوین زیر تدوین شده که در زیرمجموعه هر فصل چند گفتگو آورده شده است:

1- پیشرفت مجدد چین
2- چین و جهان
3- مبارزه طلبی بزرگ
4- سنت کنفسیوسی
5- چشم انداز

کد خبر 81295

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز