همشهری آنلاین: رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: فقط 10 درصد ساخت و سازها در کشور طبق استاندارد است.

به گزارش مهر، سید محمدغرضی در پنجمین جلسه استانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور اظهارداشت: متاسفانه بی‌توجهی به نظارت فنی و استفاده از مصالح غیراستاندارد موجب شده است مهندسی مناسبی در شهرها نداشته باشیم و مردم دچار مشکل شوند.

غرضی افزود: متاسفانه نبود مقررات شهرسازی و عدم شکل گیری هندسی کار در ساخت و سازهاهزینه طرحهای عمرانی و ساختمان سازی را افزایش داده و شهرداریها نیز به دلیل آنکه درآمدشان تحت الشعاع قرار نگیرد زیر بار مقررات  فنی نمی‌روند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: در حال حاضر فقط 10 درصد ساخت و سازها در کشور به صورت استاندارد انجام می‌شود که باید ضمن جدی گرفتن فعالیت مهندسان ناظر بر اینگونه فعالیتها نظارت بیشتری کرد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر 250 هزار نفر عضوسازمان نظام مهندسی کشورند که 120 هزار نفرآنان دارای پروانه هستند و در طول 10 سال آینده این تعداد به 500 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

غرضی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی پتانسیل بسیار خوبی برای کیفی سازی ساخت و ساز در کشور و ارائه الگوی مهندسی شهری دارد که اگرجدی گرفته شود و تعامل دستگاههای ذیربط با این مجموعه بیشتر شود می‌تواند به شکل گیری معماری شهری و کیفی سازی ساخت و ساز کمک کند.

غرضی در خصوص برخورد با ناظران متخلف نیز تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی در برخورد با متخلفان جدی است و در صورت رسیدن گزارش با افراد خاطی ازطریق مراجع تعیین شده برخورد خواهد شد.

کد خبر 81287

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار