همشهری آنلاین: سازمان جهانی بهداشت (WHO) مراحلی را برای توصیف بروز پاندمی (همه‌گیری جهانی) آنفلوآنزا تعیین کرده است

سازمان بهداشت جهانی یک طرح آمادگی در برابر شیوع جهانی آنفلوآنزا تهیه کرده است.

این طرح آمادگی، مراحل پاندمی (همه‌گیری جهانی) را تعیین می‌کند،‌ نقش سازمان جهانی بهداشت را مشخص می‌کند و همچنین توصیه‌‌هایی را برای اقدامات ملی پیش و در حین پاندمی ارائه می‌دهد.

مراحل پاندمی آنفلوٱنرا

  •  دوره بین‌پاندمی

مرحله 1: هیچ زیرنوع جدید از آنفلوآنزا شناسایی نشده است. زیرنوعی ویروس آنفلوآنزا که عفونت انسانی ایجاد کرده است، ممکن است در حیوانات هم وجود داشته باشد. اگر این ویروس در حیوانات وجود داشته باشد، خطر عفونت  یا بیماری انسانی پایین است.

مرحله 2: هیچ زیرنوع ویروس آنفلوآنزا در انسان‌ها شناسایی نشده است. اما یک زیرنوع ویروس آنفلوآنزای حیوانی خطر قابل‌توجه بیماری انسانی را دارد.

  •  دوره هشدار پاندمی

مرحله 3: عفونت‌(های) انسانی با زیرنوع جدید ویروس آنفلوآنزا رخ می‌دهد، اما انتقال انسان به انسان یا  رخ نمی‌دهد، یا تنها در موارد بسیار نادر در نتیجه تماس‌های بسیار نزدیک رخ می‌دهد.

مرحله 4: خوشه‌(های) کوچک عفونت انسانی با انتقال محدود انسان به انسان رخ می‌دهد،‌اما شیوع بیماری کاملا محدود به منطقه(های) معین است،‌ که بیانگر این است که ویروس جدید هنوز با انسان‌ها به طور کامل تطبیق پیدا نکرده است.

مرحله 5: خوشه‌(های) بزرگتر عفونت انسانی رخ می‌دهد،‌ اما هنوز انتقال انسان به انسان کاملا محدود به منطقه(های) معین است. در این مرحله ویروس به طور فزاینده‌ای بهتر با انسان‌ها تطبیق یافته است، اما ممکن است هنوز به طور کامل قابل‌انتقال نشده باشد(خطرقابل‌توجه بروز پاندمی).

  •  دوره پاندمی

 مرحله 6: پاندمی (همه‌گیری جهانی) رخ داده است؛ خطر فزاینده و مداوم انتقال ویروس جدید در عموم مردم وجود دارد.

کد خبر 80120

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار