همشهری آنلاین: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که از زمان شروع بحران مالی آمریکا، حدود 4 میلیون نفر پوشش بیمه‌ای خود در این کشور را از دست داده‌اند.

گزارش صندوق عمل مرکز پیشرفت آمریکایی (Centre For American Progress) نشان می‌دهد که علاوه بر این تعداد، هر روز حدود 14 هزار نفر از پوشش کمک‌های درمانی محروم می‌شوند و نیمی از 4 میلیون نفری که بیمه خود را از دست داده‌اند، هنوز به هیچ پوشش درمانی دسترسی ندارند.

آمار نشان می‌دهد که تعداد افراد فاقد بیمه در آمریکا قبل از شروع بحران 46 میلیون بوده‌است.

گزارش این مرکز با استناد به گفته‌های محققان انستیتوی شهری (Urban Institute) در بهار 2007 بیان می‌کند که تنها یک درصد افزایش میزان بیکاری در آمریکا می‌تواند باعث از بین رفتن 2.4 میلیون پوشش بیمه‌ای شود که توسط کارفرماها تأمین می‌شود. از این تعداد 1 میلیون بیمه از طرح‌های بیمه Medicaid یا سلامت کودکان (Children’s Health Program) استفاده می‌کنند و 1.1 میلیون نفر دیگر نیز بدون پوشش بیمه‌ای باقی می‌مانند.

از زمانی که گزارش انستیتوی شهری منتشر شده‌است نرخ بیکاری در آمریکا از 4.4 درصد به 7.6 رسیده‌است و با پیش‌بینی این مطالعه  3.5 میلیون نفر پوشش بیمه‌ای خود را از دست داده‌اند.

کد خبر 75860

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار