همشهری آنلاین: محققان ارتباطات در انگلیس تاثیرات بازی فوتبال در شغل روزنامه‌نگاری را بررسی کرده‌اند

آن‌ها می‌گویند شعل خبرنگاری نه آن‌گونه که مردم می‌گویند ماجراجویانه است و نه آن‌گونه که سوژه‌های خبری می‌گویند مزاحم.

لیز مار(Liz  Marr), دیو فرانسیس (Dave Francis) و دیو رندال (Dave Randall) که این تحقیق را انجام داده‌اند در این باره می‌گویند:

ما معتقدیم  که هم دیدگاه «عامه» نسبت به شغل روزنامه‌نگاری  به عنوان یک کار «ماجراجویانه» و هم دیدگاهی که به آن بچشم یک پیشه  «مزاحم » نگاه می کند از واقعیت بسیار دور هستند و هم برخی از رویکردهای جامعه شناسانه ی خاص. دیدگاهی که اندکی متفاوت تر است, چنانچه درباره آن سخن خواهیم گفت, آزمودن ماهیت فرایندی داستانپردازی از طریق یک «فعالیت پیچیده» و شکننده بین باشگاه ورزشی, روزنامه و روزنامه‌نگار است که براساس ویژگیهای کلی جهان فوتبال شکل گرفته است.

در این تحقیق با عنوان"بازی فوتبال در شغل روزنامه‌نگاری؛ کنترل داستان پردازی اخبار مربوط به یک باشگاه فوتبال" سعی شده است  تا از دیدگاه روش شناسی- قومی به بررسی برنامه معمول و روزمره کاری یک روزنامه‌نگار پرداخته شود.

مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای همشهری ترجمه این تحقیق را در سایت خود قرار داده است.

متن کامل ترجمه: بازی فوتبال در شغل روزنامه‌نگاری؛ کنترل داستان پردازی اخبار مربوط به یک باشگاه فوتبال

کد خبر 75000

برچسب‌ها