مام کارت‌های بانکی سرپرست خانوار امکان اتصال به سامانه شاپرک دارند که مشخص می کند چقدر اعتبار بنزین دارد. مازاد بر اعتبار موجود با نرخ ۳ هزار تومان محاسبه خواهد شد. این شیوه بازتوزیع یارانه،‌ به نفع اقشاری است که مصرف کمتری داشته باشند.

آخرین خبر از سهمیه جبرانی بنزین/ احتمال افزایش سهمیه بنزین آذر 1400 به 120 لیتر

به گزارش همشهری آنلاین، روند کنونی توزیع یارانه بنزین چنین است: «در ایران حدود ۲۴ میلیون کارت سوخت خودرو شخصی و موتورسیکلت وجود دارد. ماهانه به کارت سوخت این وسایل نقلیه شخصی، سهمیه بنزین یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر) واریز می‌شود. سهمیه کارت سوخت خودرو سواری شخصی ماهانه ۶۰ لیتر و موتورسیکلت نیز ۲۵ لیتر است.

روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای توزیع می‌شود و کل مصرف روزانه بنزین کشور نیز تقریباً دو برابر این رقم است؛ یعنی حدود ۴۰ الی ۴۵ میلیون لیتر در روز بنزین با نرخ ۳ هزار تومانی مصرف می‌شود. اما از ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر در ایران که حدود ۲۴ میلیون خانواده می‌شوند، فقط حدود ۵۲ درصد آنها خودرو دارند و تقریباً نیمی از جمعیت کشور که اتفاقاً قشر کم درآمد جامعه هستند، از یارانه بهره‌اند.»

براساس این تعریف ساده، توزیع یارانه‌ها به شکل کنونی بیشتر به نفع ثروتمندانی است که در حال حاضر حتی مشمول یارانه نقدی نمی‌شوند. طرح بازتوزیع یارانه بنزین برای اصلاح این شرایط طراحی شده و به اعتقاد طراحان آن، ادامه شرایط فعلی به نفع مرفهان است؛ اما اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای باشد، حداقل باید این یارانه بین تمام ایرانی‌ها به یک نسبت توزیع شود تا همه از آن برخوردار باشند. اگر خانواده‌ای خودرو یا موتورسیکلت دارد، این سهمیه را استفاده کند و اگر هم ندارد،‌ بتواند سهمیه در نظر گرفته شده را بفروشد و از اعتبار یارانه بنزین در جهت افزایش سطح رفاه خود بهره ببرد.

 سهمیه در هر ماه؛ هر نفر ۱۵ یا ۲۰ لیتر؟

برای اصلاح وضع موجود، دولت به دنبال حذف یارانه بنزین نیست؛ اما همان طور که اشاره شد یک راه هنوز برای برخورداری دهک‌های ضعیف جامعه از یارانه بنزین وجود دارد و آن هم بازتوزیع یارانه به هر فرد به جای کارت سوخت است.

در طرح جدید بر اساس گزارش ایران، پیشنهاد وزارت اقتصاد هر نفر ۲۰ لیتر در هر ماه  است؛ اما برخی از مسئولان از جمله وزیر نفت ۱۵ لیتر در هر ماه را عنوان کرده‌اند که منطق آن، جلوگیری از کسری بودجه است. چراکه اگر ۱۵ لیتر به هر فرد تخصیص داده شود، عملاً کسری بودجه‌ای از این محل به کشور تحمیل نمی‌شود؛ اما با سهمیه ۲۰ لیتری عملاً دولت حدود  ۷ هزار تا ۸ هزار میلیارد تومان در سال باید یارانه جدید توزیع کند و این یارانه، مجموع هزینه‌های دولت را بالا می‌برد.

با این حال احتمال اجرای آزمایشی این طرح براساس مختصات هر نفر ۲۰ لیتر وجود دارد. از نظر طراحان،‌ منفعت هر نفر ۲۰ لیتر این است که تعداد کسانی که متضرر می‌شوند کمتر خواهد بود. به این ترتیب که در طرح ۲۰ لیتر هر نفر، حدود ۶۰ میلیون نفر منتفع می‌شوند؛ برای ۸ میلیون نفر تفاوتی ایجاد نمی‌کند و حدود ۱۱ میلیون نفر با کاهش سهمیه متضرر می‌شوند. بر این اساس، اگر طرح به درستی به جامعه ارائه شود متضرر شدن ۱۱ میلیون نفر در یک جمعیت ۸۰ میلیون نفری توجیه پذیر است. با توجه به اینکه اکنون در طرح تخصیص یارانه بر مبنای کارت سوخت، نیمی از جمعیت یارانه بگیر کشور متضرر هستند.

برآوردهای اولیه و مطالعاتی نشان می دهد  اما با در نظر گرفتن ۱۵ لیتر برای هر نفر،‌ بیش از ۴۰ میلیون نفر منتفع و فقط چند میلیون (اندک) خواهیم داشت. در همین حال برای ۱۲ میلیون نفر تفاوتی ایجاد نمی‌شود. این تعریف متضرران و منتفعان بر مبنای بعد خانوار تعریف می‌شود. به این ترتیب که علاوه بر خانواده‌هایی که خودرو و موتورسیکلت ندارند، خانواده‌هایی نیز هستند که ۵ نفر و بیشتر هستند و از این طرح بهره‌مند خواهند شد. خانواده‌های ۴ نفره نیز که یک خودرو دارند،‌ جزو افرادی هستند که با این طرح جدید تفاوتی در سهمیه بنزین آنها ایجاد نخواهد شد.

به گفته طراحان،‌ ایده سقف ۶۰ لیتر برای هر خانواده نیز اگرچه از سوی برخی از مسئولان مطرح شده،‌ اما هنوز تأیید نشده است؛ چراکه این ایده علاوه بر بار مالی برای کشور، مخالف عدالت اجتماعی و همین طور سیاست‌های تشویقی فرزندآوری است. به این ترتیب متضرران طرح جدید، خانواده‌هایی با بعد کمتر از ۳ نفر خواهند بود.

کارت سوخت باقی می‌ماند

کارت سوخت  از سال ۱۳۸۶ وارد روند سوختگیری کشور شد؛ تا سال ۱۳۹۴ بنزین دو نرخی بود و با کارت سوخت بنزین سهمیه‌ای مصرف می‌شد اما در سال ۱۳۹۴ با تک نرخی شدن بنزین در نرخ یک هزار تومان برای هر لیتر، عملاً کارت سوخت بی استفاده و کنار گذاشته شد. از سال ۱۳۹۷ با اوج گیری مصرف داخلی و همچنین شدت گرفتن قاچاق سوخت، دوباره موضوع سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت مطرح شد. در نهایت در آبان ۱۳۹۸ با سهمیه‌بندی بنزین در دو نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه‌ای و ۳ هزار تومان آزاد، استفاده از کارت سوخت بار دیگر جدی شد.

در همان زمان نیز ایده تخصیص یارانه بنزین به هر کدملی به جای کارت سوخت و فراهم کردن امکان مبادله این سهمیه مطرح بود، که البته مورد استقبال قرار نگرفت. برای طرح جدید،‌ طراحان می‌گویند که بازهم کارت سوخت حذف نمی‌شود و هر خودرو باید با کارت سوخت اقدام به سوختگیری کند. در همین حال،‌ برای مدیریت و جلوگیری از قاچاق سوخت، محدودیت‌ها در جایگاه‌های مرزی تداوم خواهد داشت.

مسأله دیگر، ذخیره سهمیه فعلی در کارت‌های سوخت است. به این ترتیب که اگر طرح پایلوت در جزیره کیش و قشم موفقیت آمیز باشد و بخواهد به طور ملی اجرایی شود،‌ سهمیه‌های فعلی کارت‌های سوخت نمی‌سوزد و مطابق با تعاریفی که برای ذخیره سهمیه وجود دارد، قابل استفاده خواهد بود.
در همین حال، اعتباری که به ازای هر کد ملی تخصیص داده خواهد شد نیز تا یک سقف حجمی و زمانی قابل ذخیره است.

اگر این اعتبار در کارت بانکی سرپرست خانوار مصرف یا مبادله نشود،‌ عواید نقدی آن به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و اعتبار حذف می‌شود. به این خاطر که در نظم عرضه بنزین اختلال ایجاد نشود. البته در مرحله آزمایشی طرح، اصلاحات لازم، اجتماع پذیری و قابلیت تعمیم آن به کل کشور بررسی خواهد شد.

 سقف قیمت ۳ هزار تومان است

در طرح جدید بازتوزیع یارانه بنزین،‌ اگرچه امکان مبادله سهمیه وجود دارد اما سقف قیمت برای تبادل هر لیتر بنزین همان ۳ هزار تومان است. در مرحله آزمایشی دو نرخ ملاک معاملات است؛ نرخ اول که همان نرخ یارانه‌ای است و مصرف کننده اعتبار بنزینی  در این نرخ بنزین مصرف می‌کند و نرخ دوم که ۳ هزار تومان است و کسانی که سهمیه بنزین را مصرف نمی‌کنند می‌توانند در این نرخ سهمیه خود را بفروشند. به این ترتیب برای خانواری که بنزین مصرف نکنند درآمدزایی خواهد شد.

البته در صورت تکمیل طرح و تعمیم آن به کل ایران، ممکن است که در بازار تعریف شده برای معاملات سهمیه، قیمت به صورت متغیر بین دو نرخ ۱۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان تعیین شود. به این صورت که زمانی که عرضه بیشتر است، قیمت‌ها کمتر از ۳ هزار تومان خواهد شد اما فعلاً قیمت ثابت است و همان دو نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳ هزار تومان است.

بازار معاملات اعتبار بنزینی نیز چنین است که سهمیه بنزین روی کارت بانکی سرپرست خانوار لحاظ خواهد شد. برای خرید اعتبار و سهمیه بنزین، یک اپلیکیشن بسیار ساده که از طرق مختلف قابل دسترسی است - مثل خرید شارژ تلفن همراه- مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اعتبار مورد نیاز روی کارت بانکی مصرف کننده شارژ می‌شود. این اعتبار روی تمام کارت‌های بانکی سرپرست خانوار موجود است و هر کدام از کارت‌های سرپرست خانوار اعتبار بنزینی را در اختیار مصرف کننده یا مصرف کنندگان می‌گذارد.

به عبارت دیگر، تمام کارت‌های بانکی سرپرست خانوار امکان اتصال به سامانه شاپرک دارند و مشخص می کند که چقدر اعتبار بنزین دارد. مازاد بر اعتبار موجود با نرخ ۳ هزار تومان محاسبه خواهد شد. این شیوه بازتوزیع یارانه،‌ به نفع اقشاری است که مصرف کمتری داشته باشند. البته این مسأله مطرح می‌شود که حتی با در نظر گرفتن ۲۰ لیتر برای هر نفر تنها ۶۰ هزار تومان از محل فروش سهمیه بنزین به دست هر فرد خواهد رسید و عدد قابل توجهی نخواهد بود، اما باید در نظر داشت که این یارانه بنزین به سایر یارانه‌های معیشتی اضافه می‌شود و کمکی است برای اقشاری که به هر دلیلی دسترسی به حداقل مایحتاج زندگی ندارند.

زمینه‌ای برای هدفمند کردن سایر یارانه‌ها

دولت در نظر دارد در صورت موفق بودن طرح بازتوزیع یارانه بنزین، یارانه سایر کالاها را نیز به همین شیوه هدفمند کند. به این ترتیب، این طرح بنزینی اگر موفق باشد، زمینه هدفمند کردن کل یارانه‌ها خواهد بود. در حال حاضر، بحث اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه کالاهایی مانند روغن، برنج و گندم مطرح است که یارانه روی این کالاها تخصیص داده می‌شود اما این  یارانه به مصرف کننده نهایی اصابت نمی‌کند. مشکلات، فساد و رانت در زنجیره توزیع این یارانه‌ها بیش از فواید آن است.

در صورت موفقیت طرح بازتوزیع یارانه بنزین، دولت با در نظر گرفتن نیازهای هر فرد به مواد مغذی،‌ اقدام به تخصیص یارانه خوراکی به هر کد ملی خواهد کرد تا در زمان مراجعه هر فرد برای خرید کالاهایی مانند مواد پروتئینی از این اعتبار خرید کند. به این ترتیب یارانه تخصیصی بدون شکل‌گیری فساد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. اکنون سیستم پرداخت الکترونیکی و زیرساخت‌های توانمندی در این زمینه فراهم است که می‌تواند گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه معیشت باشد. به عقیده کارشناسان، مردم هوشمندی کافی را برای استفاده از یارانه‌ها دارند و می‌دانند که یارانه نقدی را باید در کدام بخش از زندگی خود خرج کنند. تجربه توزیع یارانه ۴۵ هزار تومانی نیز نشان می‌دهد که در شروع طرح،‌ این منابع صرف خرید مایحتاج زندگی و بهبود کیفی تغذیه خانوار شد.

برای بلندمدت، مردم تصمیم می‌گیرند

یارانه بنزین در اصل اختلاف قیمت و هزینه فرصتی است میان قیمت‌های بین‌المللی با آنچه مردم می‌پردازند. در کشورهای همسایه ایران حداقل قیمت هر لیتر بنزین نیم دلار و میانگین آن تقریباً برابر با ۱۵ هزار تومان است. طراحان بازتوزیع یارانه بنزین می‌گویند که در آینده ممکن است که سقف قیمت مبادله اعتبار بنزین از ۳ هزار تومان نیز عبور کند اما این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند قیمت‌ها در بازار مبادله‌ای براساس سازوکار عرضه و تقاضا چگونه تعیین شود. البته در حال حاضر، دولت سقف ۳ هزار تومان را برای مبادلات اعتبار سهمیه‌ها در نظر گرفته است.

بررسی جزئیات خرید مردم برای پیش‌بینی نیازها

برنامه طرح آزمایشی بازتوزیع بنزین این است که در همین دوره پایلوت، الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار مورد مطالعه قرار بگیرد تا از آثار و تبعات طرح بررسی شود. به همین منظور میان دولت و بانک مرکزی تفاهم شده که بانک مرکزی داده‌های تراکنش خانوارهای مختلف را به تیم تحلیلگر طرح منتقل کند تا برای تخمین تحولات ناشی از اجرای این طرح چاره‌اندیشی کنند.

به عبارت دیگر نحوه هزینه کرد یارانه مشخص خواهد شد تا تغییرات الگوی مصرف کلی کالا تعیین شود. برای مثال اگر این یارانه منجر به افزایش مصرف گوشت خواهد شد، دولت باید برای تنظیم بازار گوشت دست به تولید بیشتر یا واردات بزند تا تغییرات قیمت این کالا حداقل شود.

فعلاً طرح آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم اجرا می‌شود. بررسی‌ها روی الگوی مصرف حدود ۴۰ هزار نفر در کیش و ۳۰ هزار نفر در قشم انجام خواهد شد.

 سهمیه حمل و نقل عمومی باقی می‌ماند

در طرح جدید بازتوزیع بنزین، سهمیه حمل و نقل عمومی باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر تاکسی‌ها، وانت بارها و هرگونه وسایل حمل و نقلی که اقدام به جابه‌جایی مسافر و بار کنند، سهمیه‌ای دریافت می‌کنند که در کارت بانکی صاحب خودرو اعمال خواهد شد.

در همین حال، عمده پرمصرف‌های بنزین، اشخاصی هستند که اقدام به مسافربری و حمل بار با خودروی خود می‌کنند. حدود ۴۰۰ هزار نفر در دهک یک و دو و حدود یک میلیون نفر دهک سه و چهار جزو گروه بسیار پرمصرف بنزین هستند که با توجه به حضور آنها در دهک‌های کم درآمد،‌ از جمله متضررین خواهند بود. طراحان طرح بازتوزیع یارانه بنزین می‌گویند که برای جلوگیری از ضرر این بخش،‌ لازم است که اطلاع‌رسانی کافی انجام شود و با عضویت در ساختاری مانند تاکسی‌های اینترنتی،‌ این گروه نیز از قابلیت سهمیه بنزین حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

این سازوکار موجب خواهد شد تا افزایش نرخ تورم رخ ندهد؛ ضمن آنکه در بررسی تجربه‌های افزایش قیمت بنزین نیز آمده است که تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها اندک و کوتاه مدت است. سهم هزینه حمل و نقل در قیمت نهایی زیر ۱۰ درصد است و اثر تورمی بلندمدت ندارد. اگرچه انتظار ذهنی افراد جامعه متفاوت است.

در نهایت، این طرح بعد از جمع‌بندی نهایی در جزیره کیش و جزیره قشم به صورت آزمایشی اجرا و نتایج بررسی خواهد شد. بعد از رفع مشکلات احتمالی، طرح ‌ملی خواهد شد. یارانه بنزین به جای کارت سوخت به کد ملی تخصیص می‌یابد و به ازای تولد هر نوزاد این اعتبار بنزینی به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. نیمی از جمعیت کشور که خودرو ندارند و اغلب روستانشین هستند با فروش این اعتبار، از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند. طرح مربوط به خودروهای شخصی است و خودروهای عمومی مانند تاکسی‌ها همچنان سهمیه سوخت دریافت خواهند کرد. در صورت موفقیت طرح، بازتوزیع یارانه سایر کالاها نیز انجام خواهد شد.

کد خبر 649749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 89
 • نظرات در صف انتشار: 8
 • نظرات غیرقابل انتشار: 56
 • IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  69 6
  با این تغییر اتفاقی که می افته فقط سهمیه بنزین خودرو ها کم میشه و این طرح به هیچ عنوان به نفع اقشار ضعیف جامعه نخواهد بود. با کاهش سهمیه بنزین کرایه ها بالا خواهد رفت که باعث ایجاد تورم شده ودرعمل هیچ عایدی برای افراد بدون خودرو نخواهد داشت
 • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  83 13
  سرگرم کنید مردم رو با این کارها ............
 • غلامحسین محمد نژاد IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  85 2
  پیش به سوی انفجار تورم .ای کاش دولت محترم به راه هایی غیر از کسب درآمد از جیب مردم هم فکر می کرد . کلا کار مسئولین دولت شده وضع مالیات های جدید؛ بالا بردن قیمت ها ؛ اخذعوارض بیشتر و خلاصه پیدا کردن راه های جدید برای تامین کسری بودجه از جیب مردمی که خود به نان شب محتاج هستند . این شرایط بسیار نگران کننده است .
 • مهدی IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  77 5
  معیشت مردم شد آزمایشگاه اقایون دانشگاه امام صادقی تازه بعد 3 سال جامعه به لطف کرونا ازابان 98 و بی اعتمادی در همه امور فاصله گرفته که هزینه و خسارتش برای مردم و کشور چندین برابر بود و دوباره می خواهند مردم را تحت فشار بگذارند و با احساسات مردم بازی کنن اگر می تونی پول ملی رو تقویت کن نمی تونی در امدمردم زیاد کن این بازی ها چیه می کنید
 • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  53 5
  اگر به جای کارت ویارانه یه دستی روی موتورهای قدیمی بنزین بکشید ویا خودروهای هیبرید تولید کنید دیگر نیازی به اینهمه دروغ نخواهید داشت با ماهی ۲۲۵۰۰تومان یارانه که آنهم معلوم نیست قراره به چند نفر داده بشه بنزین را گران میکنید تا انشاالله جلو رانت و گرانی وفساد را بکیرید بابا بنزین را بکن قیمت جهانی ودر آمد بکن قیمت میانی بیبنم تحملش-را داری این مدیریته نه تحمیل ایده پردازیهای غلط دو ریال می خوای حقوق را افزایش-بدی ۵۰۰تا براش-داستان سرهم میکنی مخوای بنزین را افزایش بدی طوری وانمود می کنی که مردم هموشون در فلاکتن وبا موضوع بنزین وضعشون خوب میشه ترکیه که یارانه پرداخت نمیکنه بنزین هم نداره مردمش مردن
 • بهنام IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  63 3
  چرا قیمت بنزین را با دلار میسنجیدولی حقوق را با ریال محاسبه میکنید؟
 • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  61 6
  شمارا بجان امام زمان عج دست به قیمت بنزین نزنید اگر میخواهید بزنید بقیمت زمان شاه بزنید در این مملکت بنزین برای تمام مردم باید مجانی باشه نه سهمیه ای نه قیمت 1500 تومان دیگه بس کنید هر حرکتی بزنید خسارت آن بچشم طبقه ضعیف جامعه میره چون سرمایه دار خیلی کم از بنزین استفاده میکنه بیشتر طبقه ضعیف استفاده میکنه خواهش میکنم مملکت را به بدبختی نندازید
 • علی IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  38 3
  شما خبرنگاران به جای توجیح دولت و اطلاعات نصفه و نیمه، کامل و شفاف، آگاهی عمومی رو بالا ببرید. مثلا توی قیمت بنزین در کشورهای همسایه شما با دولتی‌ها همسو شدین در صورتی که باید این رو هم بگین تو این کشورها حقوق کارگر چنده؟ واقعا جای تاسف داره.
 • ابهری IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  41 2
  طرحی که چنان خام و سر در گم است که طراح آن توان توجیح آنرا ندارد و برای توجیح گران کردن بنزین تعریف شده است و هیچ انسان خردمندی برای گران کردن بنزین به طرحی که این همه هزینه داشته باشد تن نمی دهد. دولت بی برنامه یعنی این اگر پول 15 لیتر بنزین را به افرادی که دولت می خواهد یارانه بدهد بدستش برسد می شود ماهی یک ونیم دلار با ماهی یک ونیم دلار می خواهد فرزند آوری را تبلیغ کنند. گدای سر کوچه در روز دهها برابر این مبلغ در آمد دارد. دولت در مردم را گدای روزانه 1500 تومانی فرض کرده. گدایان نکبت حکیمان حکمت نخواهد شد. از کوزه همان برون طراوت که در اوست.
 • احمد IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  28 3
  تجربه نشون داده که هر وقت دولت اومده یارانه بده تورم شدید بعد از یارانه ایجاد شده . این طرح هم بطور حتم بدون کارشناسی و از سر شکم سیری گرفته شده که قطعا فشار تورم بازهم متوجه قشر ضعیف جامعه هست . " من که راضی نیستم خدا هم راضی نباشه "
 • رضا IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  33 16
  یعنی اون روستایی که میفرمایید اگر فرزند بیاره و سهمیه 15 لیتر بنزین اون رو بفروشه که کلا میشه 45000تومان دیگه تمام مشکلاتش حل میشه؟؟؟؟؟؟جل الخالق.....
 • Arash IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  28 2
  با سلام بازهم از آن طرحهای من درآوردی دیگر که آخرش و نتیجه اش هم معلوم نیست طبق معمول. سالها مطالعه کردم درخصوص اینکه پس از جنگ جهانی دوم که ابرقدرت شرق و غرب اینچنین کشور آلمان را متر به متر ویران کردند و این کشور را تکه پاره کردند چطور بخش غربی یا آلمان فدرال اینطور رشد سریع و معجزه آسایی از لحاظ صنعتی و اقتصادی تجربه کرد و رسید به جایی که گفتند در آلمان غربی معجزه رخ داده است به این نتیجه رسیدم که یک اسم این کشور شکست خورده آلمان بود و آلمانیها بارها ثابت کردند که میتوانند از شکست و ویرانی فرصتی دوباره بسازند برای رشد و پیشرفت فرضا افغانستان نیستند که بعد از 20 سال اشغال دوباره به نقطه صفر برگردند و دوم اعتقاد قلبی و واقعی سردمداران آلمانی به علم و دانش و اعتقاد و اعتماد 120 درصد به علم و دانش اقتصاد و بازار آزاد رقابتی که موجب ایجاد انگیزه در افراد برای رشد و شکوفایی و بالندگی میشود. این دقیقا چیزی هست که نه در این طرح و نه در هیچکدام از طرحهای این مملکت وجود ندارد.
 • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  36 5
  به نظر من اگر دولتمردان بیسواد هزینه دریافتی بابت خرید ماشین هم به قیمت خلیج فارس حساب کنن اونوقت میتونن تو بوق و کرنا کنن که بنزین خیلی ارزونه. ماشینی که تو دوبی دویست تومنه تو ایران تقریبا چهاربرابر یعنی پول بنزین بیست سال بعد هم خریدار پرداخت کرده . اون کشاورز هم زمین رایگان زمان رضا شاه گرفته من که زمین ندارم چطور از یارانه زمین برخوردار بشم. مقایسه های شما ها در حد شش کلاس سواد بیشتر نسیت
 • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  35 3
  من به عنوان یک باز نشسته تامین اجتماعی وزن سرپرست خانوار چگونه با ماهی ۲۰لیتر بنزین یارانه ای با خود رو ام به تمام بد بختیهای زندگیم برسم ۶۰لیتر بود به نا وار ۳تا۴بار ازاد می خریدم با ۲۰لیتر چه باید بکنم برای ما قشر ضعیف همیشه ضرره
 • علی IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  33 2
  به نظر من شما طرح جدیدی برای دزدی از مردم پیدا کردین،کدامین بار شما چیزی به مردم دادین وچند برابرش رو از مردم فلک زده نگرفتین خاطرتان هست؟؟؟
 • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  18 6
  فکر کنم این دولت امد که همه چیز را تغییر دهد اینده خوبی خواهیم داشت . همه چیز عوض خواهد شد . دست مریزاد
 • بهلول IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  26 3
  چرا دولت با ترفند قشر کم درآمده سعی در خالی کردن جیب ملت را دارد. پول نفت. گاز معایانات گازی معدنهای طلا. و وو و را بدهید .
 • ناشناس IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  31 3
  نمیخواداینقدبه فکرقشرکم درامدباشین خیلی ممنون همینجورشم کلی فشاررومردمه،میخواین ماهی۵۰هزاربه هرنفربدین ازونورماهی۱میلیون ازجیبشون بردارین
 • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  19 1
  بابا این‌چه مسخ ه بازیه میخوان هر ماه مردم‌سرگرم‌بنزین فروشی کنن خوب پولش بدید بره پی‌کارش یعنی بقران فقط درگیری و گرفتاری براومردم‌درستومیکنن
 • بهروز ضمیریان IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  20 1
  سلام 1 - چنانی از سوء استفاده ماشین دارها صحبت می شود که گویا 60 لیتر بنزین به عبارتی 90 هزار تومن رقم عظیمی هست که یک خانواده ظالمانه از کسانی که ماشین ندارند می دزدند! 2 - در تمامی صحبت ها هیچ گاه محاسبه ای برای یارانه ای که فاقدین ماشین از بابت سیستم حمل و نقل عمومی می کنن نمی شود. آیا این یارانه ها هم بین همه پخش می شود؟! 3 - دارندگان اتومبیل به انحای مختلف توسط دولت های بی تدبیر همیشگی مان نقره داغ می شوند. - بیمه، عوارض، مالیات و ... - چنین هزینه هایی هیچ گاه شامل فاقدین اتومیل نمی شود در حالی که حداقل برخی از این هزینه ها توسط این افراد هم به طور غیر مستقیم استفاده می شود. 4 - دارندگان اتومبیل های خارجی که میلون ها تومان در همان ابتدای ورود به عنوان گمرکی جریمه می شوند در حالی که برخی از این اتومبیل ها نصف آشغال های تولید داخل مصرف بنزین دارند اما الان هم که عقده ای های داخلی به عنوان گران بها بودن - که این گران شدن ها از بی عرضگی خود دولت مردان و نادانی های خودشان بوجود آمده هست - قصد گرفتن مالیاتی جدید دارند ( ، یک آیکس 95 از 150 میلیون به 1/5 میلیارد رسیده)
 • مجید IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  22 1
  دودش فقط توو چشم قشر ضعیف میره
  • حسین IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
   9 1
   با روی کار آمدن دولت چراغ امیدی تو دلمون رو شن شد که مثل اینکه الکی بوده متاسفانه با سمت گرفتن عسکری و جلسه رفتن با صندل و رانت و رانت بازی عبدلمالکی تو وزارت کار و رفاه خدا خودش کمکمون کنه
 • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  21 1
  خوبه دیگه شغل ایجاد کرد از فردا مردم در پمپ بنزین ها پرسه میزنند بنزین بفروشن
 • ناشناس IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  22 1
  با این ابر تورمی شدیدی که ایجاد کرده اید وارزش پول ملی را منهدم کردید ،دیگر این یارانه های بی ارزش دردی دوا نمی کند،خواب دیدید خیر باشه!
 • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  20 0
  عنان مال خود بدست غیر مده که حق خود طلبیدن کم از گدایی نیست .....اگه منابع خودمون مال خودمون نیست اقلا اجازه بدین ماشین هیبریدی ارزون وارد بشه
 • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  34 1
  شمامیگین‌قیمت‌واقعی‌بنزیین‌20تومنه‌خب‌لعنتیهابفروشین‌به‌اونجایی‌که‌این‌قیمته‌‌پولشم‌بدین‌به‌مردم‌هرکیم‌سهمشو‌خاست‌به‌همین‌قیمت‌1500و300تومن‌دراختیارش‌بزارین
 • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  17 1
  بابا جمع کنید این طرح ها یکم این اقتصاد و اشتغال و مشکل مردم حل کنید حالا با پانزده لیتر بنزین دادن ندان مشکل مردم حل نمیشه حالا مثلاً پانزده لیتر پولش چقد میشه
 • کدرل IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  11 0
  الهی بلا
 • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  14 2
  کسی که ماشین نداره پول لاستیک نمیده پول بیمه خرج موتور هزارتا دیگه دلتون براماشین دارها بسوزه
 • کارمند IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  17 1
  ازاینکه همیشه گرمی دستتون را در جیبمون احساس میکنیم خیلی خوشحالیم
 • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  18 3
  همش به ضرر مردم
 • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  12 1
  یعنی بدین شکل خ انواده های دونفرهکه اغلب و جوانان هستندو نیروی فعال نیز هستندمتضرر خواهند شد
 • علی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  26 1
  خدا شاهد باشه که دیگه ازاین بشتر تحمل سختی رو ندارم ، 47ساله هستم راننده استیجاری شهرداری ،، اگر این طرح اجرا بشه من رو زنده ندارید یا مثل آدم اول تکلیف حقوق و درآمد رو مثل کشورهای همسایه زیادبکنید بعد این طرح رو اجرا کنید ،، وگرنه من از زندگی سیرم و تحملم تمام شده ..خود دانید به من رحم نکنیدمن هم رحم نمیکنم
 • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  12 2
  این کار باعث اختلاف در خانواده ها می شود وانفجار تورم ونارضایتی کامل مردم از نظام و....را در بر خواهدداشت چه کارییه این نقشه مسخره اجرا شود
 • ناشناس IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  10 1
  دولت عرضه همچین کاری را نداره
 • رامد IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  8 3
  خدا به خیر کنه با این مملکت داریشون
 • ایرانی IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  13 1
  لطف کنید یول بنزین چندین ساله مردم که پیشاپیش از مردم بابت قیمت فوق نحومی خودروهای بی کیفیت وبی ارزش از مردم گرفتین به مردم پس بدین.
 • اسد IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  12 0
  سلام مرسی توضیح کامل بود اما متاسفم که چرا امنیت کشور را با مایه نگذاشتن دولت از جیب خود ومایه گذاشتن از جیب مردم به اسم عدالت اجتماعی به مخاطره میندازند ما شورش بنزین را فراموش نکردیم که مردم ضرر کردند.اخه تو خیال خودشون تورم ایجاد نمیشه وگرنه میشه نظارت نمییشه درسته.
 • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  10 2
  دولت دست ازسر جیب خالی مردم برنمیداره.هدف دولت گرون کردن بنزین .بنزین آزاد۳ تومنی تویه سال که نباید بشه ۲۰تومن!!!اگه دولت هرسال ۱۰۰۰توپن بنزین گرون کنه نه دادمردم در میاد ونه تورم ایجاد‌میکنه ونیازی به یارانه بنزین هم نیست.آخه این چه حرف بیراهی هست که بخوایم به مردم که ماشینم ندارن بنزین بدیم این کجای دنیاست وقتی قیمت بنزین رو بادنیا مقایسه میکنید.دولت باید عرزه داشته باشه نفت وگاز و...رو صادرکنه.اگه بحث تحریم هست خب باید با دنیا تعامل کنه مثل بقیه کشورهای دنیا. ما مردم منتظریم دولت جلوی تورم وگرونی وبیکاری و....بگیره تا مردم نفس راحتی بکشن نه اینکه دولت دستش توجیب خالی مردم باشه.آقای رئیس جمهور کشور ثروتمندی مثل ایران نباید کمیته امدادی اداره بشه .
 • پینکیو IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  5 1
  تنها راه اینکه فقر رو از کشور ریشه کن کنند. کشتن فقیر است. فقیر که نباشد فقر ی هم نیست . چرا طرحی برای چند شغلی ها ارگانهای که هیچ بازدهی ندارند و هر سال بودجه دو برابر قبل میگیرند . دستگیری اخلالگران و و و. نمی دهید خجالت نمی کشید هر بار راه نفس کشیدن ملت را بیشتر می بندید حالا خوب است دولت. دولت مردم محور و حامی فقیر است. . از چین کمونیستی یاد بگیرید دزد ها را زندانی و اعدام کرد .
 • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  17 1
  قیمت سوخت رو با یه طرفند می‌خواهند گران کنند... ارز 4200 تومانی رو حذف می‌کنند.. قیمت گاز وبرق و آب و.. رو گران کردن.. بقیه کالاها و خدمات هر روز ودقیقه در حال افزایشه.... واقعا این زندگیه.. که شما برای مردم درست کردید.. شما با افزایش قیمت بنزین و.. وحذف ارز ترجیحی... زندگی رو برای مردم تلخ تر و سخت تر میکنید......
 • مفدم IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  3 1
  سلام بابا همه این ها که نوشتی شعار تبدیل به انسان وچهل ساله مسولین شعار داده‌اند ونتونستند ویا نه خواستند به شعور تبدیل کنند راه ساده برخورد با فساد و رانت ساده ترین است درصورتیکه باگیرندگان ارز ترجیحی کمنبع فساد ان برای دولت مشخص است تعصب را کنار بگذارد و برخورد کند نفع ان به جامه ودولت بیشتر از این طرح بوده و خواهد بود
 • ناشناس IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 0
  ازمسعولان بپرسیداین طرح ازماه دیگه شروع میشه یامثل افزایش یارانهااست
 • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  5 1
  شب میخوابین صبح که شد یک درد سر تازه برای اکثر مردمی که به گفته خودتون زیر خط فقر زندگی میکنند امثال منی که با یک خودرو تمام‌ زندگیشون میگذره فکرمیکنید میتونم بعد از اینکاری که میکنید زندگیمو بگذرونم
 • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  4 0
  یعنی قولت میدم ایندفعه دیگه کار تمومه
 • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  19 1
  بنظرم این کار بسیار خطرناک هست برای امنیت کشور چرا که جامعه اصلا تحمل و کشش سختی را ندارند تازه همین الانش هم ۶۰الی ۷۰درصد مردم واقعا بسختی دارن زندگی میکنن . بنظرم دولت بهیچ وجه نباید دست به افزایش یا تغییر بنزین را بزند
 • علی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  6 0
  نظر من اینه که به افراد ضعیف ناتوان فقیر و کم درآمد کمک کنید.من برادر شهیدم.یک کمک بلاعوض کنید.من بیکارم هیچ درآمدی ندارم هیچ شغلی ندارم کمکم کنید.
 • آرمان IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  5 3
  خدایش چرا دولتمردان فکر میکنن مردم نمیفهمن... همیشه هر بلایی که سر مردم میخوان بیارن به اسم کمک به اقشار فقیر تمومش میکنن اینا فکر نمیکنن که دیگه این حقه ها نخ نما شده؟؟ تو رو خدا دیگه دست تو جیب مردم نکنید دیگه ته جیبشون رو هم که در آوردید که بابا.. واقعا خجالت آوره...
 • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  نکنین این کارو 50 درصد مردم با وسیله نقلیه خرجی در می‌آورند وقتی بنزین 15لیتر در ماه شه منو بقیه که روزی بیس لیتر مصرف داریم چکار کنیم من با وانت که دارم چکارکنم
 • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 2
  سلام آقای وزیر نفت و مسولین کشور ما مردم در زیر خط فقر زندگی میکنیم دراین کشور ثروتمند چرا باید بنزین لیتری ۳ هزار تومان باشد کشورهای اروپای و همسایه ما حقوق بر مبنای دلار دریافت میکنن ما مردم درآمد ی زیاد نداریم بنزین همین قیمت گران است وای بحال اینکه گرانتر شود به داد ما برسید
 • ایرانی فلک زده IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 0
  شمارا به خدا دست از سر این مردم بردارید
 • سیدحسین IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  3 0
  این طرح مثل دادن یک پفک دست هرایرانی است وازطرفی گران کردن نرخ همه چیز شماتوجه کنیدوقتی خودروهای مسافربر و شخصی وتاکسی ازبنزین استفاده میکنند وافزایش نرخ بنزین همه چیز رادرهم میکوبد درنتیجه دادن یک پفک دست مردم بانام ۱۵لیتر اصلا اثری نخواهدداشت هنوزبسیاری حودروها گازسوز نیستندو اصل تقسیم مایحتاج وجابجایی مردم دربیشترنقاط شهرباهمین وانت بارها و شخصی هاصورت میگیرد پس شمایک پفک دست مردم میدی بنام پول یارانه بنزین ولی هزینه حمل ونقل درطول ماه فشارمضاعف رابه خوانوارها وارد خواهد کرد لطفا قبل از اجرا یک بررسی و کارشناسی کنید تامردم دچارمشکل نشوند
 • علیرضا نیکرو IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 1
  بنزین بصورت تک نرخی و آزاد عرضه شود لیتری ۳ هزار تومان یارانه نقدی بشه نفری دویست هزار تومان حذف ارز ترجیحی
 • امیر IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  0 2
  اولین من و خانم ماشین نداریم واین طرح بیشتر فساد آفرین است بنظر من کلن کارت سوخت هم باید جمع شود ویک قیمت ثابت بگذارید و هزینه اضافی به کشور تحمیل نکنید
 • فداییی US ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 2
  دولت برود روابطش با جامعه جهانی وهمسایگان درست کند ارزش پول که اصلی ترین سرمایه ملی است را حفظ کنه با دوریال از جیب زدن مردم که نمیسه مملکت داری کرد ولله این مردم دگر تحمل گرانی ندارن .
 • عبدالعظیم ملائی IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  این بازیهاراسیاسیون درست میکنند تا مردم فریب بدن چون مدیریت ندارن اینطوری بازی میکنند تنها راه اینه که قیمتها را واقعی کنند وقشر ضعیف جامعه راتحت پوشش قرار بدن نه اینکه یکروز ارز ترجیحی یکروز سوخت سوپسید و۰۰۰۰اینها جزجیب یکعده رانت خوار وخون آشام راپر کنند ومملکت را به حرج ومرج بکشانند چیز دیگری نیست
 • مج IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  اگر شما بادادن بنزین به تمام مردم کسری بودجه پیدا میکنین .چرا این اصرار رودارین دست بردارین توی این وانفسا وگرونی دیگه این پدر سوخته بازی رو سر ملت خالی نکنین زندگی مردومو بهم نزنین بخاطر یک طرح تو خالی اقای وزیر
  • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
   1 0
   دقیقا
 • Mmp IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  با سلام..طرح سهمیه بنزین یکی از طرحهای موفق به نفع این ملت بوده ولی اگر از قبل به کارت ملی هر فرد تخصیص داده میشد به عدالت نزدیکتر بود والان این کار نیاز هست ولی اجرای همه طرحهای اقتصادی تاکنون به ضرر قشر ضعیف بوده .لذا باید تدابیری لحاظ شود تا قشر ضعیف کمتر آسیب ببینند
 • Ho IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 1
  توصیه من به دولت مردان اینه که ۶۰ تومن پول به هر کارت ملی واریز کنند و بنزین با کارت سوخت در صورتي که نخواهند کارت را حذف کنند ، به قیمت سه هزار تومن آزاد مبادله بشه. نه اپلیکیشن میخواد نه کارت سوخت اینطوری دو طرح هزینه بر هم حذف میشه !!!!!....
 • حسن IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  3 0
  سلام اقایون بقول خاله قزی شما جیب مارو نزنید نمیخواد بنزین مرحمت بفرمایید بفکر تورم بعداز طرح مبارکتون هم باشید
 • کارگر IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  مسؤلین عزیز ای کاش شما هم یک بار شرمنده زن وبچه هاتون بشید مطمئنا یک جایی باید جوابگوی تک تک این مردم باشید
 • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 0
  برای مردم بودجه سال آینده را شفاف توضیح دهید همه میفهمند که زندگی غیرقابل تحمل خواهد شدمسله بنزین پیشکش
 • رضا IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  دولت میخواد با گران کردن وسهمیه بندی جدید ریشه طبقه متوسط وپایین را بخشکاند.پولدار که مشکلی نداره
 • علی IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  2 1
  این طرح را سریعتر متوقف کنید.دیگه حق ندارید در رسانه ها از طرح گرانی بنزین و یارانه دادن به مردم حرف بزنید.جز تورم شدید هیچ نتیجه ای نداره
 • ارشیا IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  3 2
  اگه قشر کم درامد این سهمیه رو نخوان بگیرن،کیو باید ببینن.ول کنید دیگه.دست به هر چی چی میزنید، گند میزنید
 • ناشناس IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 3
  مردم نان می خواهند نه بنزین . با کلک بنزین نان را از سفره مردم بر ندارید چون برای نان دیگر جایگزینی نیست غیر از مرگ و نیستی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • علی IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  0 0
  باسلام به نظر شما اگه بنزین رو برای همه یارانه ای کنن وضع مملکت خوب میشه ایا مرغ میشه 2تمن ،ایا برنج میشه 15تمن کیسه ای ،ایا کرایه ها ممکنه برسه به حد قبلی ،وخیلی ایا واگرهای دیگر ....،فقط یه خواهش دارم اینو بگوش بی مسعولین هم برسانین داداش شما اگه طرح دارین چرا همش رو بنزین وخورد وخور اک وچیزای ابتدایی انجام میدین فکر کنین به ابادی مملکت به مردمی که تا حالا باشما کنار امدن هی جیب خودتونو پر نکنین از ما گفتن از شما نشنیدن
 • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 0
  من تاکسی خریدم هنوز سند و پلاک بابت پاره ایی مسائل (خرید نقد و اقساط ، قولنامه ایی و یا مشکل اتقال سند با مالک را دارم) بنام نشده تکلیف بنزینش چه میشود !!!؟ من کار بکنم سوختش را مالکش ببرد ؟ اصلاً دیگر بنامم نمیکند!!!؟ همین کارت سوخت برای امثال من که کم نیستند بهتر است .‌‌..!!!
 • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  0 0
  چون به حمل و نقل عمومی اعتنا توجهی نمیشود (شاید بلد نیستید) مانند همیش طرح با شکست و گرانی روز افزون به نفع خودتان مواجهه میشوید !!!؟ و هیچ به صلاح مردم فکری ندارید از اینرو موفقیتی در بهبود معیشت مردم حاصل نمیشود !!!؟
 • سعید IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  0 0
  اخه یکی نیست بگه بابا اونی که پولداره زحمت کشیده یعنی بایه ادم معتاد ولاابالی یکیه که حقش رو باید نگیره
 • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  0 1
  تقسیم بنزین بین کدملی منصفانه است
 • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 1
  با کدام فرمول ،با کدام عقل ،باکدام مسلک ،عدالت را در 15لیتر ماهیانه با فروش حداکثر قیمت به مایع 22500تومان اسم عدالت گذاشتید براش،یا عدالت را نمیفهمید،یا مردم مظلوم مارا لایق 20هزارتومن عدالت میدانید،20هزار تومان در ماه عدالت
 • عماد خان IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 0
  با اجرا کردن این طرح بازم قشر متوسط رو به پایین ضرر میکنن و توروم چندین برابر خواهد شد چون بلافاصله با راه اندازی این طرح کرایه های مسافربرهای شخصی و عمومی ( سواری.تاکسی.هواپیما)گرونتر و وقتی کرایه ها گرونتر بشه بی شک اقلام مصرفی گرانتر خواهد شد.یا اینکه یه فرد رو در نظر بگیرید که دولت 20 لیتر بنزین بهش بده و این فرد بنزین سهمیه شو در 3000 تمن بفروشه میشه 60 هزار تومان آیا با 60 هزار تومن در ماه مشکل اون فرد حل میشه یا به مشکلاتش افزوده میشه شک نکنید که افزوده میشه چون ده برابر این مبلغ رو صرف کرایه برا جابجا شدن و رفتن به سر کار را خواهد پرداخت .دولتمردان عزیز شما شهر های بزرگ که مترو و اتوبوس زیاده داره رو در نظر نگیرید شما روستائیان و شهرهای کوچیک رو در نظر بگیرید که مجبورن هفته ی چن بار به شهر تشریف ببرند نظر و عقیده ی بنده اینه که پایه و اساس این طرح بی تدبیری و منشأ از یک ذهن بی سواده
 • علی IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  1 0
  ب جای این کارها قیمت ماشینو نبرید هروز بالا تا قشر ضعیفم بتونن ماشین بخرن، مردمو چی فرض کردین
 • مصطفی IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 0
  یه ریاضی ابتدایی هم بلد نیستید اگر ۲۰ لیتر بنزین بدن برای هر نفر ۶۰ هزارتومن درآمد نداره چون ۱۵۰۰ قیمت خود بنزین یارانه ای هست و فقط ۴۵ تومن هست .در ثانی دوات فقط به فکر خودش هست و به فکر ماشین ندارها نیست .چون این کار باعث گرونی میشه که دودش تو چشم همون بیچاره ها میره دولت اگر میخواد به فکر ماشین ندارها باشه اوتوبوس نو . با کیفیت و مترو و مونو ریل بزنه. درضمن دولت همین الان داره کلی یارانه به مترو و اتوبوس شهری میده که خودرو دارها چون استفاده نمی کنن از این یارانه استفاده نمی کنن. لطفا با این طرحههای تخیلی با اعصاب مردم بازی نکنید و به شعور ما توهین. البته عمرا این نظر رو نشر بدید . دولت فقط به فکر خودشه والسلام. تو همین از ۴۲۰۰ تومنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومن برای دولت درآمد ایجاد خواهد شد که اگر بخوان این پول رو به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه بدن باید نفری شیش و نیم میلیون تومن بدن یعنی یه خانواده ۳ نفره حدود ۲۰ میلیون تومن اره این پول رو بدن بعد ارز ۴۲۰۰ رو قطع کنن .روغن میشه حلبی ۴۵۰ هزارتومن گوشت ۶۰۰ هزارتومن و مرغ کیلویی ۱۵۰ هزارتومن این یه ضرب و تقسیم ساده است ۲۰ میلیارد دلاره
 • ناشناس IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  1 0
  اقدام بسیارغیرمنطقی وغیرعقلانی است،تورم وگرانی بیشترخواهدشد،ضمناقیمت سوخت درکشورهای دیگه رابادرامدآنهامقایسه نمایید،این راهم می‌دانیم که شمابه نظرات مردم توجهی ندارید
 • ترامپ دیوانه IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 1
  شماها که کارشناس نیستی بذارید کارشناسان کارخودشانو بکنند ﷼
 • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  2 0
  با این کارا مشکلات مردم حل نمیشه.
 • علی IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  1 0
  سلام هم وطن...اگه بدرستی اجرابشه حرکت خوبی به سمت عدالت...همین که سعی میکنن عدالت رواجرایی کنن بایداحسنت گفت..من ماشین ندارم اماعمویم ۵ماشین داره وهمش ازبنزینی استفاده میکنه که بایارانه تولیدمیشه..اما باید عوایداین طرح برای تولیدماشین هیربدی واقلا برای تنظیم مصرف بنزین همین ماشینهای تولیدداخل بشه تامصرف بنزین کمتربشه..تقویت پول ملی..ایجادشغل..انسجام ملی..‌برنامه دولت وهمه ی ایرانیان بایدبشه
 • سام IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 5
  دست بردارین از جیب مردم حتی یک نفر از کسانی که ماشین ندارن با این طرح موافق نیستن آقا سمیه بنزین نمیخایم اونایی که ماشین دارن مجبورن مالیات و عوارض و جریمه و بیمه و هزارتا چیز دیگه بدن حالا شصت لیتر بنزین به کجای ملت ضررخورده واقعا ما چقدر بدبختیم که تو ثروتمندترین کشور باید فقیرترین باشیم
 • IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 0
  حالا بنزین رو تو یه پارچ دگه بریزیم بزاریم سر سفرمون یا اینکه با پارچ نفت قاطی کنیم ، هان ؟!!!
 • ایرانی IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  3 0
  سلام / بعد کرایه ها و حمل و نقل چه می شود؟! آنگاه کرایه تاکسی داخلی شهری و بین شهری و آژانس و غیره حداقل دو برابر و شاید بیشتر خواهد شد و بازم متضرر اصلی بی ماشین ها که بیشترشان همان فقرا هستند خواهند بود! یا علی
 • NL ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 0
  کسانی که یارانه ندارم چکاری باید مرد
 • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 0
  بابا با شعور مردم بازی نکنید میشه ۱۵ هزارتومن کمک به هر نفر پول به ادامس بچه نمیشه 😡😡😡😡😡😡
 • پیمان نوروزی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 0
  من ماهی ۴۵ هزار به دولت میدم،فقط دست از سرمون بردارید...برید به کارای دیگه برسید بار مسئولیت شما زیاده
 • بی نام IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
  0 0
  پانزده لیتر درآمد زا 😂😂😂😂واقعا زحمت میکشین پول یه لیتر شیر ...
 • مرتضی IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
  0 0
  با طرح جدید سهمیه بندی بنزین موافقم اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی هوا و مرگ و میر فراوان ناشی از آن و منجر میشود 3- اصلاح قیمت و بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر در این زمینه 4- عدالت بیشتر در بهره مندی از یارانه انرژی - برای اینکه سهمیه بندی جدید بنزین به افراد عادلانه تر باشد و حد اقل سهمیه هم رعایت گردد، پیشنهاد میشود: به خانواده های 2 نفره 60 لیتر- 3 نفره 75 و 4 نفره 90 و 5 نفر به بالا 105 لیتر پرداخت گردد. - همچنین حمایتهای دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی انجام گیرد - در زمینه دیگر حاملهای انرژی هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود تا افرادیکه در مصرف منابع ، برنامه ریزی و صرفه جویی انجام میدهند نتیجه مستقیم آنرا دریافت کنند
 • علی IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
  0 0
  یکبار به مردم محبت کردین یارانه دادین صدبرابرش رو از جیب مردم در اوردین حالا هم دوباره با این کار مطما هستیم که میخواهین بنزین رو گرون کنین که روی همه چی تاثیر گرانی میگذاره تورو به هر کس اعتقاد دارین این کار با ما مردم فقیر نکنین ما نمیخواهیم

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار