گروه اجتماعی: سیگار کشیدن یکی از علل منجر به مرگ قابل پیشگیری است که باعث بیماری‌های وخیمی در حدود 6/8 میلیون نفر می‌شود.

هزینه استعمال سیگار 167 بیلیون دلار در سال بوده و تقریباً هر سال 438 هزار نفر را می‌کشد. طبق آمار موجود، دود کردن سیگار در سراسر جهان نزدیک 5 میلیون نفر را در سال از پا درمی‌آورد.

اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، این رقم تا سال 2030 دو برابر شده و پیش‌بینی می‌شود، استعمال سیگار بیش از یک بیلیون نفر را  طی قرن حاضر به هلاکت برساند.

با وجودی که استعمال سیگار در ایالات متحده به طور آهسته‌ای رو به کاهش گذاشته است، اما در برخی نواحی جهان و در بین جمعیت‌های خاص و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در بین زنان به طور چشمگیری رو به تزاید است.

این ادعا که خطرات سیگار کشیدن برای سلامتی مورد تردید است، صحت ندارد، زیرا این خطرات به فاصله کوتاهی پس از معرفی تنباکو در حدود 400 سال قبل به اروپا، شناخته شده و حداقل در نیم قرن اخیر از لحاظ علمی ثابت شده‌اند.

باورهای نادرست زیادی در مورد استعمال سیگار وجود دارد که مردم را به شروع یا تداوم سیگار کشیدن تشویق نموده و یا از قطع آن می‌ترسانند.

به نظر می‌رسد که این باورها نه تنها از جانب سیگاری‌ها، بلکه همچنین توسط برخی پزشکان و سیاست‌گذاران درست تلقی می‌شوند.

چنین باورهایی توسعه خط‌مشی کنترل مؤثر تنباکو و درمان آن را برای افرادی که وابسته به تنباکو هستند به تأخیر می‌اندازد. این مقاله، 12 مورد از شایع‌ترین باورهای خرافی در مورد استعمال سیگار را مرور می‌کند.

بسیاری از باورهایی که پیرامون سیگار کشیدن وجود دارد، درک نادرست از آنچه قضاوت صحیح به نظر می‌آید، است.

برخی از آنها به وسیله صنعت تنباکو از روی اندیشه ترویج داده می‌شوند تا مردم و خصوصاً اطفال را به شروع سیگار کشیدن و سیگاری نگه داشتن آنها اغوا کنند.

نه تنها برخی سیگاری‌ها، بلکه همچنین برخی پزشکان و سیاست‌گذاران معتقدند که این باورها درست هستند.

تمام این باورها دروغین بوده و هر یک از این باورها بر روند کنترل مؤثر تنباکو و ترک سیگار توسط افراد لطمه می‌زند.

 با این حال، ابزارهایی برای مقابله با این باورها موجود بوده و به کارگیری مؤثرتر این ابزارها به پیشگیری از بیماری و مرگ زودرس کمک خواهد کرد.

سلسله آموزش‌های ضد سیگار برای  جامعه، خصوصاً  هنگامی که از طریق چند رسانه و در همکاری با برنامه‌های جامع کنترل تنباکو که شامل افزایش مالیات‌ها، وضع قانون محیط بدون دود و برنامه‌های ترک سیگار باشد، عملی خواهد بود.

در حالی که دولت‌ها و مؤسسات بهداشت اجتماعی باید نقش رهبری را برعهده گیرند، سیستم  مراقبت بهداشتی، تجار، بیمه‌گران، جوامع و افراد همگی نقش‌های مهمی در کنترل تنباکو ایفا می‌کنند. 

ما باید راههایی برای ارتباط با حقایق و مقابله با باورهای مختلف، نیمه صحیح و آنهایی که مردم را به شروع سیگار کشیدن تشویق و تمایل  آنها را به ترک سیگار کاهش می‌دهند، بیابیم.

کد خبر 6318

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار