معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه همه ما در قبال واگذاری جان شهر و امانت بزرگ پایتخت مسئولیم، نوشت: «علی رغم همه تنگناهای غیر مدنی در مسیر انتخاب مردم، باید با آینده نگری در خور مردم دانای پایتخت، شهری که از حریصان و سوداگران در حال بازپس گیری است را چون جان، گرامی داشت و فرصت را برای سیطره نااهلان و نامحرمان فراهم نکرد.»

عبدالرضا گلپایگانی

به گزارش همشهری آنلاین، عبدالرضا گپایگانی، در یادداشتی که در اختیار همشهری آنلاین قرار داد آورده است: شهر فراتر از فضای کالبدی و به مثابه موجودی زنده است که پیوسته در کنش و واکنش شهروندان با هم و با فضای شهر است، شهروندان یک شهر، پیکره و ساختار شهر را برای جاری شدن جریان زندگی و وجودشان شکل می دهند. در واقع فضای شهر مرکز بروز و ظهور جان شهروندان و مردمان ساکن در مکان شکل گیری شهر است. رشد شتابان و نابسامان پیکره شهر به دور از نیاز واقعی شهروندان به کاهش کیفیت فضای زندگی منجر خواهد شد. مبنای رشد متوازن شهر برنامه ها و طرح های توسعه شهری است. برنامه هایی که باید پاسدار استقرار درست کالبد در بستر محیط باشند، این استقرار، مصداق روشن "آبادی زمین" است. برنامه ها و طرح های توسعه شهر باید پاسخ گوی نیازهای مردم برای زندگی آسوده و آرام باشند، هرچه شهروندان ارتباط بهتری با برنامه ریزان و مدیران شهر داشته باشند، حس تعلق به مکان، بیشتر خواهد بود، چنانچه مردم نتوانند نیازهای خویش را به وسیله خود و یا نمایندگانشان به مدیران و برنامه ریزان منتقل کنند، رابطه شهر و شهروندان از هم گیسخته تر می شود.

پایتخت ایران شامل شهرهای تهران، ری و شمیران با مجموعه‌ای درهم‌تنیده از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبرو است، برای رسیدن به - شهری برای همه - لازم است هم‌نشینی این رویدادها در بستر طبیعی شهر و مبتنی بر اصول و معیارهای شهرسازی و معماری باشد و کوشش‌ها معطوف به ارتقاء کیفیت زیست شهری هدایت شود. شکل گیری جامعه مدنی متشکل از گروه ها و نهادهای سازماندهی شده، بستر مناسب ساخت هویت مند شهر را بر پایه نیازهای روحی، روانی و روزمره مردم شهر فراهم می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را برای تحقق مشارکت مردم در ساخت شهر و روستا پیش بینی و تحقق جمهور با حضور مردم را سازماندهی کرده است.

آنچه قابل تأمل است، شکل گیری تهران طی چند دهه بوده رخ داده و رسیدن به آرمان شهر خوب، مستلزم گذشت زمان و حضور کارشناسان و همه ذی‌نفعان شهر «شهروندان «در تصمیم سازی هاست؛ حضور افرادی که بتوانند نقاط ضعف و قوت شهر خود را شناخته و با تقویت پتانسیل‌های نهفته در شهر، آن ها را به مزیت‌های قابل اتکایی در اقتصاد شهر و کشور تبدیل کنند و در نهایت توسعه ملی را بهبود بخشند. داشتن شهری آرام و ایمن و تبدیل آن به «شهری برای همه» مستلزم تحقق عدالت اجتماعی، توزیع مناسب فرصت‌ها، هم‌زیستی و دوستی با محیط‌زیست است. در چنین شهری است که شهروندان احساس تعلق به فضاها و بازیگری در رویدادهای شهری می کنند. تمام تلاش مدیریت شهری فعلی برگرداندن اداره شهر به مسیر درست  و دوری از تصمیم های غیر تخصصی بوده، به طوری که منافع شهر و شهروندان رکن اصلی خواست تصمیم سازان و مدیران بود و سعی برآن بوده در مقابل نگاه های سوداگرانه عده ای خاص، به نفع خود بایستند.

در این مسیر، ارتباط بین شهرداری و اعضای فرهیخته شهر به نجات باغ های شهر، ایجاد شفافیت، مبارزه با رانت و فساد، پافشاری بر طرح های مصوب شهری و ضوابط و مقررات، توسعه قلمرو عمومی، توسعه حمل و نقل همگانی و ... انجامیده است، اصلاح مسیر، نیاز به تداوم راه درست دارد.

اکنون که بزنگاه انتخاب دیگری است –علی رغم همه تنگناهای غیر مدنی در مسیر انتخاب مردم– باید فرصت را مغتنم شمرد و با آینده نگری در خور مردم دانای پایتخت، شهری که از حریصان و سوداگران در حال بازپس گیری است را چون جان، گرامی داشت و فرصت را برای سیطره نااهلان و نامحرمان فراهم نکرد. گذشته، چراغ راه آینده است. همه ما در قبال واگذاری "جان شهر و امانت بزرگ پایتخت مسئولیم"، آن را به اهلش بسپاریم.»

کد خبر 608241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار