همشهری آنلاین: دانشمندان می‌گویند لذت بردن از اولین پک به سیگار ممکن است تا حدی تحت تاثیر یک ژن باشد.

به گزارش بی‌بی‌سی دانشمندان دانشگاه میشیگان یک گونه ژنی را یافته است که در افرادی که می‌گویند اولین پک‌شان به سیگار باعث لذت بسیارشان شده است، بیشتر یافت می‌شود.

به نوشته این دانشمندان در نشریه Addiction این افراد با احتمال بیشتری ممکن است به صورت سیگاری‌های دائمی درآیند.

این پژوهشگران می‌گویند که این یافته ممکن است به ایجاد داروهای ضد اعتیاد به سیگار کمک کند.

تصور نمی‌رود که تصمیم یک فرد به سیگارکشیدن یا ادامه‌دادن به سیگار کشیدن، صرفا بر مبنای ژن‌های او باشد، بلکه آمیزه‌‌ای از ژن‌ها، عوامل محیطی و فشارهای اجتماعی در آن دخیل هستند.

با این حال دانشمندان امیدوارند که با شناخت اسرار ژنتیکی اعتیاد به نیکوتین، ترک سیگار را برای سیگاری‌ها آسان‌تر کنند، یا در قدم اول از معتادشدن آنها جلوگیری کنند.

نقش ژن مورد بررسی CHRNA5 پیش از این در سایر تحقیقات در اعتیاد به نیکوتین روشن شده بود، و پیشنهاد شده است که ممکن است باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه هم بشود.

اما بررسی میشیگان برای اولین بار نشان می‌دهد که این ژن از همان اولین قرارگرفتن در معرض نیکوتین دست در اندرکار است.

در این تحقیق داده‌‌های ژنتیکی به دست‌‌آمده 435 فرد داوطلب که برخی از آنها سیگاری دائمی بودند، و برخی دیگر سیگارکشیدن را امتحان کرده بودند، اما در حال حاضر سیگاری نبودند،مورد بررسی قرار گرفت و از آنها در مورد اینکه در اولین بار سیگارکشیدن برای‌شان چقدر لذت‌بخش بوده است، پرسش به عمل آمد.

یافته‌ها نشان داد که سیگاری‌های دائمی با احتمال بیشتری دارای این گونه ژن هستند و با احتمال بیشتری هم گزارش می‌کنند که اولین سیگارکشیدن‌شان لذت‌بخش است.

کد خبر 60315

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار