دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۰:۵۶

مسعود خوشنود زاده: دعا و نیایش اصل عبادات وازسرچشمه‌های جوشان معرفت وشناخت حضرت حق است

 و شروط ضروری و حقیقی سیر و عروج به مراحل عالی انسانی ومقام خلافت الهی در آنها درنهایت لطافت وعمق نهفته است ودردل خود درس‌های ناب انسان‌سازی‌ را دربعدنظری وعملی داراست و وسیله عشقبازی وشیرین گفتاری سالک مجذوب، با معشوق ومطلوب است. دعا کلید باب بخشش وفیض حضرت دوست برای سالکان کوی اوست که رحمت خاص محبوب راازعالم لاهوت بر دل وجان محب شوریده سرازیرمی کندوشوروشوق وعشق وطرب رادردل‌ها بیداروجان هارابه عوالم ملکوت وجبروت عروج داده وآنها را درمسیر لقاءالله  قرار می‌دهد.

مناجات، عاشق راهمنشین معشوق ومطلوب می‌کند.حضرت عشق خودفرموده مرایاد کنید تا شما رایاد کنم وچون ذات لایزال الهی بسیط ونامحدود است یاد کردن اویعنی با تمامی اسماوصفات کمالی وثبوتی که عین ذات اوست به عبد داعی توجه می‌کند.

نیایش خوان گسترده‌ای است که داعی به میزان همت ومعرفت خویش ازآن بهره می‌برد.نفحات انس الهی ونسیم جانفزای شعبان دمیدن گرفته است وسالکان صادق پس ازمجاهدت وسلوک درماه رجب ودرک توحید افعالی، درماه شعبان - که تجلی توحید صفاتی حق است - بامجاهدت و کوشش به توحیدصفاتی واصل می‌شوند وآماده فنا ومحوومحق دربحرلایزال توحید ذاتی دررمضان المبارک می‌شوند وبا شنادردریای نورورسیدن به ساحل بقاء،پس ازفنا درجوارنور بیاسایند.

مناجات شعبانیه ازسرچشمه‌های پاک وجوشان معرفت وازشورانگیزترین وشیدایی‌ترین دعاهایی است که ازلسان وحی منزلت حضرات معصومین- صلواه‌الله علیهم اجمعین- صادر گردیده است. این مناجات ازمنابع اصیل عرفان ناب اسلامی وسرشارازمعارف غنی شیعی است و مباحث نظری چون توحید ووحدت وبساطت و...ومباحث عملی چون آداب بندگی وآیین نیایش وروش یقظه وتوبه...را در دل خود دارد وراه دریدن پرده‌های ضخیم غفلت و وصول به مراتب ومقامات سلوک را به بندگان می‌آموزدوعارف وعامی ازآن مستغنی نیست واز معدود مناجاتی است که همه حضرات معصومین در مداومت بر آن اصرار داشته‌اند.

به کوی میکده یارب سحرچه مشغله بود
که جوش شاهدوساقی وشمع مشعله بود
مباحثی که درآن مجلس جنون می‌رفت
ورای مدرسه وقــال وقیل مسئله بود
سلسله نوشتاری که ازاین پس حضورخوانندگان فاضل ومناجاتیان اهل دل تقدیم می‌گردد، سیری گذرا دربعضی ازفقرات بلند وعمیق مناجات شعبانیه است.

کد خبر 59703

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار