همشهری آنلاین: سخنگوی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ امریکا اعلام‌ کرد کاندولیزا رایس‌ وزیر امور خارجه‌ این‌ کشور هفته‌ آینده‌ به‌ آسیا سفر می کن


به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ از واشنگتن‌ شون‌ مک‌ کورمک‌ اعلام کرد که کاندولیزا رایس‌ وزیر امور خارجه آمریکا با سران‌ منطقه‌ درباره‌ ا قدامات‌ بعدی‌ در پی‌ اعلام‌ ازمایش‌ هسته‌ ای‌ کره‌ شمالی‌ گفت‌ و گو خواهد کرد‌


 

کد خبر 5872