رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران توقف چرخه باطل شهر فروشی را ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم دانست و به تشریح دستارودهای این دوره مدیریت شهری در راستای کیفی سازی و تحقق حقوق عمومی پرداخت.

محمد سالاري

به گزارش همشهری آنلاین، محمد سالاری، امروز در نطق پیش از دستورش در شورای شهر تهران گفت: «کلانشهرهای کشور سال‌هاست در گردابی از مشکلات درهم‌تنیده گرفتار شده اند؛ از قربانی شدن سرانه‌های خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه تا خودرو محوری شهرها، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، بی‌ضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری، فساد و بی توجهی به حقوق عمومی و کیفیت زندگی در شهرها از جمله مشکلات کلانشهرهاست.»

او افزود: «وقتی از خود می‌پرسیم که چه نگاه‌ها و رویکردهایی بر نحوه حکمرانی کلان و مدیریت‌های شهری ما حاکم شده که ما را به اینجا رسانده است؟ علت العلل، نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرها، به نحوی که باور دارد که شهر صرفاً یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدداً در همین چرخه ساخت، سودآوری و فروش وارد کرده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری دوره پنجم در مقطعی از تاریخ، مسئولیت اداره پایتخت ایران را برعهده گرفت که این چرخه باطل شهر فروشی بر سرنوشت تمامی نظامات تصمیم گیری کلانشهر تهران و حتی کلانشهرهای کشور حاکم شده بود، اظهار کرد: «در آن زمان حقوق عمومی که به اعتقاد من یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، از کمترین جایگاه هم برخوردار نبود. گفتمان حقوق عمومی به این معنا که عموم شهروندان از یکسری حقوق غیر قابل چشم پوشی همانند حق بر آزادی، حق بر اعتراض به شیوه اداره شهرها، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر مشارکت، حق بر شکل‌دهی فضاهای شهری، حق بر محیط زیست سالم و پایدار و حق بر قلمروهای عمومی دارند و می بایست در زندگی خود آن ها را تمرین و استیفا کنند.»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرتهران اضافه کرد: «نگاه حاکم به شهر تهران و به تبع آن سایر شهرهای کشور، نگاه صرفاً درآمدزایی از بستر کالبدی آن به هر شیوه و به هر قیمتی و در تقابل جدی با کیفیت، معنا، محتوا و هویت زندگی انسان های آن بود. شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شده و نگاه شهرسازی و معماری به عنوان بستری برای درآمد زایی تقلیل یافته بود و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار، هویت‌بخشی، ارتقاءکیفیت زندگی و فضای انسان محور به فراموشی سپرده شده بود.»

پیشخور شدن املاک و اراضی ارزشمند

سالاری گفت: «مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر برنامه جریان اصلاح طلب و برنامه سوم توسعه شهر تهران و مبتنی بر این اصل اساسی که برای توقف چرخه باطل شهر فروشی می بایست گفتمان حقوق عمومی به یک مطالبه و دغدغه عمومی در بدنه اجتماع تبدیل شود، تمامی اهتمام خود را بر باز طراحی ساختار ها و فرآیندهای موجود به نحوی که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را حاکم کند، قرار داد. به رغم بحران‌های مالی فراروی این دوره مدیریت شهری اعم از بحران های ناشی از فضای تحریم های ظالمانه، بدهی‌های معادل بودجه چند سال مدیریت شهری که به ارث رسیده بود و به ‌رغم پیشخور شدن املاک و اراضی ارزشمند در گذشته و نیز پیش فروش ظرفیت‌های طرح تفصیلی شهر تهران، مبتنی بر یک اراده همگانی و باور و اعتقاد راسخ توانست این چرخه باطل شهر فروشی را تا حد زیادی متوقف سازد و تمامی تصمیم‌گیری‌های خود را معطوف به حقوق عمومی و کیفیت زندگی، طراحی و برنامه‌ریزی و در بسیاری از حوزه‌ها پیاده سازی و اجرا کند.»

او ادامه داد: «مدیریت شهری دوره پنجم بازآفرینی شهری، توسعه قلمرو های عمومی و فضاهای سبز و باز، توسعه محله محور و توجه به ایمنی شهر و پروژه ها و ساختمان های آن، توجه به فضا و محتوا و تکریم انسان های شهر، مناسب سازی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی و هویت را در کنار توجه به کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار خود قرار داد.»

نبود برنامه برای اقتصاد شهرها

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: «دستاوردی که مدیریت شهری دوره پنجم در این مقطع از تاریخ و در این فضای مشکلات و چالش‌های اقتصادی و درآمدی، آن هم در پایتخت کشور برای توقف چرخه باطل شهر فروشی دارد، یکی از مهمترین دستاوردهای کشور است. بنابراین انتظار می رود، ارکان نظام، همه صاحب‌نظران و مجموعه کسانی که دل در گرو این کشور و توسعه و بالندگی آن دارند، نسبت به تبیین و نهادینه کردن آن در تمامی کلان‌شهرها و شهرهای کشور اقدام کنند.»

 او فقدان چارچوب و برنامه ای برای اقتصاد شهر، عدم تعریف درآمدهای پایدار قانونی برای شهرها، خودکفا اعلام کردن کلانشهرها بدون پیش بینی  شیوه صحیح کسب درآمد و تاخیر در تصویب و ابلاغ طرح های توسعه شهری را از عوامل توسل مدیریت های شهری به درآمدزایی از هر شیوه ای دانست.

سالاری ادامه داد: «نتیجه چرخه معیوب «درآمدزایی از هر شیوه ای» شهری دو قطبی و بیگانه با شهروندی است؛ شهری است که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت، منافع شخصی و مصرف گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی عموم جامعه شهری قرار دارد. شهری که همه ظرفیت های آن اعم از فضاهای سبز و باز، حرایم طبیعی و تاریخی، قلمروهای عمومی و ارزش های شهر، باید به منظور کسب درآمد اقلیت و جولان گری سوداگران و ارتقاء سیاسی مدیران شهری، پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی از این مسیر مصرف شود. غریبه ترین مفاهیم چنین شهری، مغفول ماندن مصلحت جمعی و حقوق عمومی و کیفیت زندگی و هویت است.»

محمد سالاری: نتیجه چرخه معیوب «درآمدزایی از هر شیوه ای» شهری دو قطبی و بیگانه با شهروندی است؛ شهری که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت و منافع شخصی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی عموم جامعه شهری قرار دارد؛ شهری که همه ظرفیت های آن باید به منظور کسب درآمد اقلیت، ارتقاء سیاسی مدیران شهری و پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی از این مسیر مصرف شود. غریبه ترین مفاهیم چنین شهری، مغفول ماندن حقوق عمومی و کیفیت زندگی است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی موجب شد که شهرفروشی در تمامی ابعاد در شهر تهران و سایر شهرها نهادینه شود، اظهار کرد: «شهرفروشی در تمامی ابعاد یعنی تغییر کاربری و تراکم فروشی بی ضابطه با هدف درآمدزایی که نگاه کالایی به شهر دارد و شهر را فقط بستر کالبدی می داند و سازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها کرده است. بارگذاری در باغات انبوه و پراکنده برای کسب درآمد نیز در راستای شهر فروشی انجام شده است.»

سالاری در خصوص تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی تحت تاثیر درآمدزایی به جای توجه به کیفیت در مدیریت های شهر گذشته گفت: در دوره گذشته که مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع را با دکتر آخوندی و دکتر حناچی بررسی می کردیم، آقای احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، دو میلیون نفر جمعیت را  اضافه و اجازه بارگذاری در باغات انبوه کن، فرحزاد و سوهانک را صادر می کند. همه اراضی و املاک زمین شهری در کل مناطق که قرار بود برای سرانه های خدماتی استفاده شود، تبدیل به پهنه  m و r  برای فروش شد.»

قانونی کردن ترویج شهر فروشی در طرح تفصیلی

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بارگذاری‌های انبوه درعرصه‌های عمومی و پادگان‌ها برای درآمدزایی در دوره‌های گذشته مدیریت شهری گفت: «پادگان ۰۶  بیشترین بارگذاری را می‌گیرد و اکثر پادگان‌ها و عرصه‌های عمومی در طرح تفصیلی به‌صورت قانونی شهرفروشی را ترویج می‌کند. استفاده از تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی برای درآمدزایی و رکورد زنی در صدور پروانه در  سال های ۸۹ تا ۹۲ گام دیگری برای شهر فروشی بوده است که در این بازه زمانی بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شود که اکنون در سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ هزار پروانه رسیده است. این یعنی قبل از ابلاغ طرح تفصیلی بین ۱۶ تا ۱۹ میلیون متر مربع در این سال ها بارگذاری انجام می شود، باید گفت حتی از ابلاغ هم به عنوان ابزاری برای درآمدزایی و شهرفروشی استفاده کردند.»

تصمیم گیری‌های‌ فراتر از طرح تفصیلی

او با اشاره به درآمدزایی از شوراهای معماری و شورای توافقات مناطق اظهار کرد: «در شوراهای معماری مناطق بیش از ۸۰ درصد تصمیم گیری ها فراتر از طرح تفصیلی بوده و شهرفروشی به معنای واقعی را رقم زده است. سال ۹۱ در منطقه یک ۱۰۲۴ اضافه طبقه داده می شود، در حالیکه این رقم در سال ۹۹ به صفر می رسد. در بخش دیگر باید به فروش اراضی سرانه های خدماتی برای درآمدزایی اشاره کرد که تنها در منطقه ۲۲ بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی سال ۹۳، ۲۲ میلیون متر مربع ناشی از قاعده ۷۰-۳۰ که شهرداری باید برای خدمات در نظر می گرفته در راستای درآمدزایی فروخته می شود.»

برهم زدن عرضه و تقاضا در حوزه مسکن

سالاری سوداگری در دوره های گذشته مدیریت شهری را تشدید کننده شهرفروشی دانست و گفت: «این چرخه برای ذینفعان و اقلیت شهر، دولت، نهاد های حاکمیتی، بنگاه های اقتصادی و بانک ها جذاب و زمینه برای ورود آن ها به حوزه شهرسازی فراهم و موجب برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن می‌شود. بانک ها به‌جای آنکه پول های مردم را در توسعه کشور به‌کار ببندند، این سرمایه را به حوزه شهرسازی می‌آورند. جایگزینی روابط و منافع شخصی به جای ضابطه گرایی در تصمیم گیری ها بخش دیگری از این حلقه است، چراکه در این شرایط شهرداری‌ها به مرکز قدرت تبدیل می شوند که تمام کشور به آن نیاز دارد.»

روی کار آمدن نگاه کیفیت زندگی و حقوق عمومی

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه نطق خود با بیان اینکه با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، کیفیت زندگی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفت و این رویکرد چرخه باطل شهرفروشی را متوقف کرد، گفت: «ما در این دوره توجه به هویت و ارزش‌های معنوی شهر را مورد توجه قرار دادیم. تجلیل از سرمایه های انسانی شهر در راستای احترام و تکریم به ارزش های واقعی شهر، مفاخر و دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، موسیقیدانان، تاریخ سازان، قهرمانان مردم، ساماندهی نماهای شهری، توجه به رنگ در شهر، ایجاد و ساماندهی پهنه ها و گذرهای فرهنگی مانند پهنه فرهنگی – هنری رودکی، گذر کتاب، گذر صنایع دستی و گذر نمایش و محورها و قطب های گردشگری، صیانت از معماری ارزشمند شهر از جمله مهمترین نشانه های هویت در شهرها، معماری ارزمند خلق شده توسط پیشینیان و ... از مصادیق این بخش است.

سالاری توسعه قلمروهای عمومی را از دیگر اقدامات این دوره مدیریت شهری بیان کرد و ایجاد پلازاها و میدانگاه های شهری، مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی شهر، توسعه شبکه مسیرهای دوچرخه سواری،   و ... را حاصل این نگاه دانست.

محمد سالاری در نطق پیش از دستورش بعد از اشاره تشریح عواقب شهرفروشی و تاثیر آن بر کاهش کیفیت زندگی شهروندان، به دستاوردهای حوزه شهرسازی دوره پنجم مدیریت شهری هم  اشاره کرد که مهمترین محورهای آن به شرح زیر است:

*تصویب بیش از ۱۲۰۰ پروژه توسعه محله ای در سال ۱۳۹۹

*شناسایی ۱۱۶۸ هکتار بافت فرسوده مغفول مانده جهت بازآفرینی

*صیانت ازهویت محلات قدیمی و کاهش هزینه‌های ایمن سازی توسط اقشار کم برخوردار

*ارتقاء کیفیت محیطی شهر با تصویب  حدود ۳۰ طرح موضعی

*حذف رانت و امضاهای طلایی و تصمیمات غیر قانونی در شوراهای معماری

*برخورد با تخلفات پروژه های بزرگ مقیاس ساختمانی 

*جلوگیری از بارگذاری های انبوه در قلمروهای عمومی مانند پادگان ۰۶ و بوستان ولایت

*ساماندهی تعیین عوارض ساخت و ساز شهری مبتنی بر مرغوبیت مکانی

*تهیه سند راهبردی مدیریت منطقه تاریخی تهران

 *تملک و احیاء تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی و ارزشمند

*لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی مصوبه خانه باغ در باغات پراکنده

کد خبر 586946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار