جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۰:۳۴
۰ نفر

همشهری آنلاین: سازمان هوا‌شناسی وضعیت هوای مناطق مختلف کشور را تا 20 خرداد اعلام کرد.

پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای شهرهای مختلف ایران به شرح زیر است:

شهر

جمعه
18 خرداد

‌شنبه
19 خرداد

یک‌شنبه
20 خرداد 

اراک

34

14

34

14

35
صاف همراه با پراکندگی ابرها
15

اردبیل

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
09

27
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

25
صاف همراه با پراکندگی ابرها
06

ارومیه

31

14

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

28

15

اصفهان

37

17

38

18

37

19

اهواز

45

27

43

27

43

26

ایلام

33

17

32

16

32

17

بجنورد

33

17

35
صاف همراه با پراکندگی ابرها
19

32
صاف همراه با پراکندگی ابرها
19

بندرعباس

36

30

37

31

36
صاف همراه با پراکندگی ابرها
31

بوشهر

34

28

34

28

33

28

بیرجند

39

23

37

21

37
صاف همراه با پراکندگی ابرها
24

تبریز

32

15

31
صاف همراه با پراکندگی ابرها
14

29
صاف همراه با پراکندگی ابرها
15

تهران

37
صاف همراه با پراکندگی ابرها
22

38

23

36
صاف همراه با پراکندگی ابرها
21

خرم آباد

36

13

35

14

35

15

رشت

26

18

25

16

24

14

زاهدان

40

26

40

26

40

28

زنجان

31

09

31

10

30

07

ساری

27

20

26

20

24

16

سمنان

37

23

38

27

38
صاف همراه با پراکندگی ابرها
22

سنندج

35

10

34
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

35
صاف همراه با پراکندگی ابرها
10

شهرکرد

32
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

35
صاف همراه با پراکندگی ابرها
08

33
صاف همراه با پراکندگی ابرها
07

شیراز

38

14

38

15

38

14

قزوین

33
صاف همراه با پراکندگی ابرها
13

33
صاف همراه با پراکندگی ابرها
16

33
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

قم

39
صاف همراه با پراکندگی ابرها
17

39
صاف همراه با پراکندگی ابرها
18

39
صاف همراه با پراکندگی ابرها
17

کرمان

40
صاف همراه با پراکندگی ابرها
17

40
صاف همراه با پراکندگی ابرها
17

41
صاف همراه با پراکندگی ابرها
17

کرمانشاه

33

11

32

10

33

10

گرگان

33

17

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
30

28
صاف همراه با پراکندگی ابرها
28

مشهد

33

21

35

22

33
صاف همراه با پراکندگی ابرها
23

همدان

30

09

30

09

30
صاف همراه با پراکندگی ابرها
11

یاسوج

34

13

33

12

32

11

 یزد

39
صاف همراه با پراکندگی ابرها
25

41
صاف همراه با پراکندگی ابرها
26

41
صاف همراه با پراکندگی ابرها
26

کد خبر 54128

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز