قیمت نفت در طول چند ثانیه پس از گشوده شدن بازارها در واکنش به شیوع کروناویروس، چشم‌انداز رکود اقتصادی جهانی و جنگ قیمت عربستان برای نخستین بار در تاریخ در یک روز تا ۳۰ درصد سقوط کرد.