همشهری آنلاین: اگر باردار باشید و بخواهید خانه‌تان را تمیز کنید، برای حفظ ایمنی خودتان و جنین باید نکاتی را رعایت کنید

از جمله توصیه‌ها در این مورد اینها هستند:

  • اطمینان حاصل کنید که منطقه‌ای از خانه را که تمیز می‌کنید، تهویه مناسب دارد. در صورت امکان پنجره را باز بگذارید یا هواکش را روشن کنید.
  • با پوشیدن پیراهن‌های آستین بلند و شلوارهای بلند پوست‌تان را در برابر مواد شیمیایی محافظت کنید.
  • همیشه برچسب فراورده‌ها را وارسی کنید، تا مطمئن شوید که هشداری در مورد ممنوعیت استفاده از این فرآورده بوسیله زنان باردار وجود ندارد.
  • هرگز دو ماده پاک‌کننده را با هم مخلوط نکنید. مخلوط کردن مواد شیمیایی ممکن است باعث ایجاد بخارهای سمی شود.
  • هنگامی که باردار هستید،درون اجاق را تمیز نکنید؛ چرا که فضای محدود امکان تهویه را نمی‌دهد.

HealthDay News,5 Feb., 2008

کد خبر 43587

برچسب‌ها