همشهری آنلاین - نیما شایان: تناسب جایگاه وب‌سایت‌های دانشگاهی در نظام رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی دنیا (وبومتریک) با جایگاه این وب‌سایت‌ها در نظام رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی (الکسا) موضوع پژوهشی است که گروه میزآنلاین همشهری آنلاین انجام داد.

Web research

مسئله مورد پژوهش اين است كه آيا ترتيب قرارگيري وب‌سايت‌هاي دانشگاهي در نظام رتبه‌بندي وب‌سايت‌هاي دانشگاهي دنيا (وبومتريك) به همان ترتيبي است كه وب‌سايت‌هاي دانشگاهي در نظام رتبه‌بندي وب‌سايت‌ها اعم از دانشگاهي و غيردانشگاهي (الكسا) فهرست مي‌شوند؟

به عنوان نمونه اگر رتبه وب‌سايت يك دانشگاه ايراني در رتبه‌بندي وبومتريك در جايگاه نوزدهم در بين وب‌سايت‌هاي دانشگاهي ايران قرار مي‌گيرد، آيا در رتبه‌بندي الكسا هم نوزدهمين وب‌سايت در بين وب‌سايت‌هاي دانشگاهي است؟

براي انجام اين پژوهش، پس از طرح سوال كه در فوق گفته شد، فرضيه و نمونه آماري در نظر گرفته شد.

فرضيه اين است: «ترتيب قرارگيري وب‌سايت‌هاي دانشگاهي در نظام رتبه‌بندي وبومتريك به همان ترتيبي است كه وب‌سايت‌هاي دانشگاهي در نظام رتبه‌بندي الكسا فهرست مي‌شوند».

نمونه آماري نيز اين گونه انتخاب شده است كه 20 دانشگاه اول ايراني در رتبه بندي وبومتريك استخراج و سپس رتبه آنها در نظام رتبه‌بندي الكسا نيز اخذ و اطلاعات به دست آمده در جدول تنظيم شد.

رتبه وب‌سايت دانشگاه در ميان وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي ايران

دانشگاه

دامنه

رتبه وب‌سايت دانشگاه در ميان وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌هاي جهان

رتبه در بين وب‌سايت‌هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي جهان

رتبه در بين
وب‌سايت‌هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي ايران

1

علوم پزشكي تهران

tums.ac.ir

511

14371

331

2

تهران

ut.ac.ir

532

2759

34

3

صنعتي شريف

sharif.ir

567

19533

542

4

صنعتي اميركبير

aut.ac.ir

863

11232

249

5

علم و صنعت ايران

iust.ac.ir

866

12660

278

6

تربيت مدرس

modares.ac.ir

869

14465

334

7

صنعتي اصفهان

iut.ac.ir

906

21476

465

8

فردوسي مشهد

um.ac.ir

1025

8894

193

9

علوم پزشكي شهيدبهشتي

sbmu.ac.ir

1172

25657

619

10

شيراز

shirazu.ac.ir

1213

17986

399

11

شهيد بهشتي

sbu.ac.ir

1283

13443

276

12

علوم پزشكي شيراز

sums.ac.ir

1357

25860

505

13

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

kntu.ac.ir

1403

30402

645

14

واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامي

mshdiau.ac.ir

1410

64297

1058

15

تبريز

tabrizu.ac.ir

1423

25178

504

16

علوم پزشكي مشهد

stu.mums.ac.ir

1450

27282

643

17

علوم پزشكي اصقهان

mui.ac.ir

1477

28920

684

18

علوم پزشكي تبريز

tbzmed.ac.ir

1536

36716

837

19

واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

srbiau.ac.ir

1549

20341

369

20

اصفهان

ui.ac.ir

1682

27481

55

جدول نشان مي‌دهد كه دانشگاه تهران به عنوان دومين دانشگاه ايراني در رتبه‌بندي وبومتريك، اولين دانشگاه ايراني در رتبه‌بندي الكسا است. يا واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نوزدهمين دانشگاه ايراني در رتبه‌بندي وبومتريك، هشتمين دانشگاه ايراني بر اساس رتبه‌بندي الكسا است.

بنابراين فرضيه اين پژوهش رد شد و اين نتيجه به دست آمد كه نتايج رتبه‌بندي وبومتريك با رتبه‌بندي الكسا هيچ نسبت مستقيم يا معكوسي ندارند.

کد خبر 396093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار