جزئیات طرح ساماندهی واگذاری اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به‌صورت حق بهره‌برداری رایگان یا با شرایط معین به مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله مؤسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد و هیئت‌ها و... روز گذشته به‌صورت مفصل در جلسه علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد. کلیات این طرح درجلسه پیشین شورا به تصویب رسیده بود.

شورای شهرتهران

اين طرح به اجراي بند 6ماده 55قانون شهرداري كه مربوط به نحوه واگذاري عام‌المنفعه املاك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به نهادها و مؤسسات خيريه است، اختصاص دارد.

به گزارش همشهري، اين طرح فعاليت‌هاي تجاري را شامل نمي‌شود و صرفا به ساماندهي كمك‌هاي شهرداري به مؤسسات غير‌تجاري عام‌المنفعه اختصاص دارد كه از نظر اعضاي شوراي شهر تهران سوءاستفاده‌هايي در آن صورت گرفته و اشكالات زيادي در آن به چشم مي‌خورد؛ ازجمله اينكه اين واگذاري‌ها بدون مجوز شوراي شهر صورت گرفته است.

در اين‌باره سميع‌الله حسيني‌مكارم، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران نيز با اعلام اينكه 95درصد واگذاري‌هاي صورت گرفته در دوره شهردار قبلي مغاير با اين مصوبه است و مسيرهاي قانوني اين مصوبه را طي نكرده، گفت: «اين واقعيت دارد اما اينكه تخلفي صورت گرفته يا واگذاري‌ها به درستي انجام شده، محل تأمل است.»

با اين همه اعضاي شوراي شهر تهران معقتد بودند كه روند بخش عمده‌اي از واگذاري‌هاي صورت گرفته از سوي شهرداري تهران درگذشته قانوني نبوده و خواستار آن بودند تا با انجام اصلاحاتي، آثار سوء تفويض اختيارات صورت گرفته قبلي برطرف شود. به همين دليل اعضاي شوراي شهر پنجم در تبصره شماره يك اين طرح تصويب كردند كه تمام مصوبات قبلي شوراي شهر تهران و آيين‌نامه‌هاي داخلي شهرداري تهران كه مغاير با اين مصوبه شوراي شهر پنجم است، لغو شود.

تبصره 2 اين طرح هم شهرداري تهران را مكلف كرد تا فهرست تمام واگذاري‌هاي صورت گرفته از ابتداي شروع به‌كار شوراي شهر تهران در سال 78تاكنون را كه مغاير با اين ماده واحده است به انضمام مستندات مربوطه حداكثر ظرف 3ماه تهيه و براي بررسي و تصميم‌گيري به شوراي شهر تهران ارائه كند.

شوراي شهر تهران همچنين مصوب كرد كه مزايده واگذاري‌ها در شهرداري تهران، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه كه براساس قانون مالي معاملاتي شهرداري درچارچوب تكاليف بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد از شمول اين مصوبه خارج شود.

اينطور كه محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، ري وتجريش در جمع خبرنگاران اعلام كرد، قرار است به‌زودي طرحي نيز درباره واگذاري املاك ارائه شود چون طرح فعلي فقط براي بهره‌برداري از املاك بوده است.

  • تحقيق و تفحص از همشهري در 7محور

ديروز در حاشيه جلسه علني شوراي شهر تهران علي اعطا، سخنگوي اين نهاد از طرح تحقيق و تفحص درمورد عملكرد مالي و اجرايي مؤسسه همشهري در فاصله سال‌هاي 84تا 96خبر داد. اين طرح كه به پيشنهاد الهام فخاري تهيه شده و به امضاي 8 نفر از اعضاي شوراي شهر تهران رسيده است، موجب ارزيابي عملكرد مؤسسه همشهري مي‌شود. به گفته اعطا قرار است در قالب اين طرح شفاف‌سازي‌ لازم صورت گرفته و نظام پرداخت و تعيين دستمزد مديران عالي و مياني مشخص شود. از ديگر مواردي كه در اين طرح تحقيق و تفحص قرار است به آن رسيدگي شود موضوع استخدام‌هاي گسترده و فوري مؤسسه همشهري در سال 95است.

محورهاي بعدي اين طرح تحقيق و تفحص شامل ميزان اثربخشي نشريات همشهري در جامعه هدف، بررسي چگونگي واسپاري بخش آگهي مؤسسه همشهري، كيفيت توزيع و قراردادهاي مرتبط با آن، هزينه‌هاي صورت گرفته براي خريد چاپخانه همشهري و هدف از خريد اين مجموعه و نحوه قيمت‌گذاري و تراز مالي آن است. وي تأكيد كرد: ما مصرانه دنبال اين هستيم كه تصوير روشني از وضع همشهري در سال‌هاي مورد اشاره داشته باشيم و همه اينها لازمه‌اش ارزيابي دقيق حقوقي است. وي زيان‌ده بودن همشهري ظرف 2سال اخير را انگيزه اصلي اين تحقيق‌و‌تفحص اعلام كرد و گفت: گزارش‌هاي حسابرسي‌هاي همشهري در سال‌هاي مورد اشاره نامنظم بوده است. وي همچنين از ارائه طرح الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه برنامه عملياتي ايمن‌سازي ساختمان‌هاي ناايمن بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسكوني و غيرمسكوني و رفع خطر از آنها خبرداد.

سخنگوي شوراي شهر تهران همچنين از بررسي اصلاحيه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران دركميسيون برنامه و بودجه سخن گفت و افزود: مسئله اصلي اين اصلاحيه تأمين منابع مالي و مكانيسم‌هاي تشويقي براي برخي كاربري‌هايي است كه داراي شرايط تثبيت هستند.

  • تذكرات اعضا

محسن هاشمي، رئيس شورا : اميدواريم در اين فضاي وحدت‌آفرين كه پس از صحبت‌هاي رئيس‌جمهور آمريكا در مقابل ايران شكل گرفته است، حكم لغو عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد منتفي شود.

مجيد فراهاني، برنامه وبودجه : تذكر من در مورد محقق نشدن مصوبه شهر دسترس‌پذير است. بايد مديريت شهري اقداماتي به‌منظور تسهيل آمد و شد و فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي معلولان فراهم سازد. ما خاطره تلخ فوت خانم نابينايي كه در ايستگاه متروي خزانه اتفاق افتاد را فراموش نمي‌كنيم. در ضمن خواستار الزام شهرداري تهران به ايجاد باغ گل ويژه نابينايان هستم.

حسن خليل‌آبادي، فرهنگي و اجتماعي : خواستار توقف ديواركشي مقابل مجلس شوراي ملي هستم. نماي مجلس شوراي ملي مشرف به بهارستان به‌عنوان بخشي از هويت و ميراث تاريخي و ملي ماست كه بايد حفظ شود. اگر هدف تأمين امنيت است، روش‌هاي به‌روزتري وجود دارد.

محمد سالاري، معماري و شهرسازي (رئيس) : با تأييد اظهارات آقاي خليل‌آبادي عرض مي‌كنم يكي از معابر جبهه شرقي مجلس كه عرصه آن متعلق به شهر و شهرداري است، بدون مجوز شهرداري و پرداخت بهاي آن مسدود و به نوعي تصرف شده كه مغاير قانون است. با توجه به اينكه اخيرا شوراي‌عالي ترافيك مصوبه‌اي را درمورد نحوه تردد وسايط نقليه عمومي از معبر شرقي مجلس ابلاغ كرده است، با مسدود و تصرف‌كردن اين معبر مصوبه شوراي‌عالي ترافيك زير پا گذاشته شده است.

الهام فخاري، فرهنگي واجتماعي : درخواست تخصيص اعتبار براي بهبود شرايط زندگي همشهريان با نيازهاي ويژه ازجمله نابينايان را دارم. معتقدم براي برقراري عدالت اجتماعي در تخصيص بودجه و اجراي آن درشهرداري تهران بايد توجه ويژه‌اي صورت گيرد.

محمدجواد حق‌شناس، فرهنگي و اجتماعي (رئيس) : از تعليق عضويت «سپنتا نيكنام» عضو شوراي پنجم شهر يزد به‌صورت موقت، انتقاد دارم. مجلس شوراي اسلامي بايد نظر مشخص خود را درمورد اين نقض آشكار حقوق شهروندي بيان كند. اين چالش محلي در شهر يزد اكنون ابعاد ملي پيدا كرده و در پاره‌اي از اظهارنظرات معاندان موجب سوءاستفاده شده و وهن نظام را در پي مي‌آورد. مقتضي است ديوان عدالت اداري، دستگاه قضايي و شوراي محترم نگهبان نسبت به تبيين مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته يا در نخستين فرصت پاسخگويي و اصلاح كنش در اين خصوص، ابهامات ايجاد شده در اذهان عمومي را مرتفع كنند.

شهربانو اماني، عمران و حمل‌ونقل : بر لزوم آموزش صرفه‌جويي و استفاده بهينه از آب براي انجام امورات شهري تأكيد دارم. امروز دغدغه كمبود آب جدي است تاجايي كه فروچاله‌هاي پي در پي در تهران ناشي از تخليه سفره‌هاي آب زيرزميني است. از شهرداري تهران متشكرم كه بعد از تذكر اخير در مورد آموزش كارگران مبني بر اينكه از آب چاه براي شست‌وشوي پياده‌روها استفاده نكنند، اقدام كردند.

  • گراميداشت روز عصاي سفيد

ديروز به مناسبت روز جهاني عصاي سفيد گروهي از انجمن‌ها و نمايندگان نابينايان و كم‌بينايان در صحن علني شوراي شهر حاضر شدند و به طرح درخواست‌ها و مشكلات خود پرداختند؛ ازجمله آنها علي صابري، عضو روشندل شوراي شهر تهران در دور چهارم بود. وي از اعضاي شوراي شهر پنجم و شهردار جديد تهران خواست تا مفهوم جهاني شهر دسترس‌پذير را نه‌تنها براي معلولان كه در قالب شهر دوستدار كودك و شهر دوستدار سالمند براي اين اقشار حفظ كنند. صابري به مصوبه مناسب‌سازي معابر و فضاهاي شهري مصوب سال۸۴ هم اشاره كرد و گفت: در زمينه تحقق اين مصوبه قرار شد كه گروه مشاوري براي شهردار انتخاب شود كه البته به انتخاب تنها يك مشاور بسنده شد اما تأكيد من حفظ اين جايگاه است؛ بنابراين از شورا مي‌خواهم شهردار را تشويق و ترغيب كنند تا اختيارات و وظايف اين مشاور را جدي بگيرد و كارگروهي كه در ذيل كميسيون اجتماعي و كميته اجتماعي و با مشاركت معاونت اجتماعي تشكيل شده بود بار ديگر احيا شود. همچنين زهره شوري مديرعامل انجمن نابينايان درسخناني از اهميت اشتغال افراد با آسيب بينايي در پروژه‌هاي شهري سخن گفت و خواستار به‌كارگيري آنها به‌عنوان اپراتور در سامانه‌هاي 137و 1888شد.

کد خبر 385205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار