مأموران نیروی انتظامی از این پس خودروهای فاقد برگه معاینه فنی را جریمه خواهند کرد.

به گزارش همشهری،  از 20 روز پیش مأموران نیروی انتظامی در 2 مرحله همکاری خود را با ستاد مرکزی معاینه فنی نزدیک‌ترکردند.

برهمین اساس، مأموران نیروی انتظامی در مرحله نخست به خودروهای فاقد برچسب تذکر می‌دهند ودر مرحله بعد که چندی است آغازشده، خودروهای فاقد برگه معاینه فنی را تا 7 هزار تومان جریمه می کنند.

این درحالی است که به گفته مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، هزینه معاینه فنی خودروها 5‌هزار و 200‌تومان است، بنابر این مراجعه به موقع خودروها برای دریافت برگ معاینه فنی به صرفه تراست.

اکباتانی با اشاره به آغاز فصل زمستان واینکه 15‌درصد ازخودروها با مشکل ترمز مواجهند، گفت: لغزندگی سطح زمین، اطمینان از عملکرد درست ترمزخودروها توسط معاینه فنی را می‌طلبد ومی‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث رانندگی درسطح شهر جلوگیری کند.

کد خبر 38251

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار