در مراکز نگهداری متکدیان شهر تهران، بخش های ویژه برای مددجویان آلوده به بیماری ایدز و هپاتیت وجود ندارد.

علی پور کچوئی، معاون بهداشت و درمان مرکز نگهداری موقت متکدیان اسلامشهر می گوید: ظرفیت پذیرش مددجو در این مرکز حداکثر ۲۵۰ نفر است، اما در حال حاضر ۳۴۰ نفر در مرکز نگهداری موقت متکدیان اسلامشهر نگهداری می شوند.

مرکز نگهداری موقت متکدیان اسلامشهر در حالی به عنوان یکی از سه مرکز نگهداری موقت متکدیان شهر تهران تعیین شده است که در آن از وجود امکانات و تجهیزات لازم و ضروری برای مداوا و بهبود مددجویان بیماری خبری نیست.

در حال حاضر بیش از ۶۰ مددجو به دلیل نبود تخت و امکانات مشابه در این مرکز کف خواب هستند.پورکچویی در گفت وگو با ما خبر داد که حتی به دلیل نبود امکانات و وجود شرایط نامناسب و ناایمن برخی از مددکاران و پرستاران شاغل در این مرکز دچار آلودگی به برخی بیماری های خطرناک از جمله هپاتیت شده اند و آزمایش های صورت گرفته از آنان مثبت است.

او صبحت های خود را این گونه ادامه می دهد: با توجه به اینکه هیچ ارگان و سازمانی از جمله وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی حاضر نیست که بیماران مبتلا به HIV مثبت را از میان متکدیان ارجاعی به این مراکز جدا کرده و در بخش های ویژه و تحت کنترل خود قرار دهد، در عمل بسیاری از آنان در میان مددجویانی که به لحاظ جسمی سالم هستند قرار دارند و به نوعی مراکز نگهداری متکدیان را به کولونی آسیب زا و خطرناک تبدیل کرده اند.تا جایی که به گفته او گروهی از متکدیان و کارتن خواب های نگهداری شده آلوده به بیماری های ایدز و هپاتیت بوده اند که اغلب آنان پس از گذران دوره ۲۱ روزه بازپروری و مددجویی خود به سطح جامعه و خانواده هایشان بازگشته اند، بدون آن که اقدام آموزشی و کنترلی خاص برای آنان در نظر گرفته شود.بنابر اظهارات مقام های مسئول در مرکز نگهداری موقت متکدیان شهر تهران؛ انجام آزمایشات لازم برای شناسایی مددجویان آلوده به ایدز براساس دستور قضایی لازم نیست.

این در شرایطی است که روند خروجی مددجویان پس از بازپروری از این مراکز به دلیل فقدان یک سیاستگذاری هدفمند و منسجم، به کندی صورت می گیرد.

کد خبر 378

برچسب‌ها