همشهری آنلاین: انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری مرکز مطالعات بین‌المللی دینی، دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر انسان،خدا و جهان را در روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه در دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌کنند.

آیین افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر انسان،خدا و جهان

آیین افتتاحیه پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر انسان،خدا و جهان با سخنرانی دکتر سعیدرضاعاملی، ریاست دانشکده مطالعات جهان، 5 بهمن ماه در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

دکتر عاملی؛ رییس دانشکده مطالعات جهان در سخنرانی افتتاحیه ضمن خوشامدگویی شرکت کنندگان و اظهار خوشحالی از میزبانی دانشکده مطالعات جهان برای برگزاری این همایش مهم بین‌المللی، موضوع خدا، انسان و جهان را به عنوان حوزه‌هایی در فلسفه دین معاصر، بسیار مهم خواند و بررسی ارتباط این سه محور را از مولفه‌های اساسی همه حوزه‌های فلسفه و همه شاخه‌های علوم عنوان کرد.

ایشان در ادامه سخنرانی دو زبانه خود گفت: همه حوزه‌های دانش نیازمند فلسفه هستند، لذا فلسفه را به عنوان علم مادر معرفی کرده‌اند و در همین راستاست که در اکثر دانشگاه‌های بزرگ و مطرح جهان از جمله در دانشگاه تهران، دپارتمان‌های قوی و جدی در حوزه فلسفه دایر شده است. بنابراین اصولا همه علوم از جمله ریاضی، فیزیک، شیمی، همه حوزه‌های مهندسی و پزشکی، علوم اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر نیازمند حضور و دخالت فلسفه می‌باشند و به همین خاطر است که در فلسفه تحلیلی، فلسفه یک امر مضاف است که به همه حوزه های دانش وصل می‌شود. در واقع فلسفه علوم به علوم هویت می‌بخشد و موجب می‌شود، فهم دقیق از چیستی و چگونه علم بدست آید.

رییس دانشکده مطالعات جهان در ادامه سخنان خود گفت: هر چند فلسفه یک فرادانش است اما خود فلسفه هم نیازمند فلسفه و فرادانش است و بحث متافلاسفی یا فرافلسفه، یا فلسفه فلسفه از حدود 70 سال پیش مطرح شده است و هدف از فرافلسفه را نیز ارزیابی خود فلسفه، متدها و نظریات آن و همچنین بررسی شکست‌ها و ملزومات فلسفه برای تغییر در راستای نیل بیشتر به حقیقت، عنوان کرد.

از نکات دیگری که ریاست دانشکده مطالعات جهان بر آن تاکید کرد این بود که ما برای فهم واقعیت نیاز داریم که بصورت مساوی از فلسفه و دیگر دانش‌ها استفاده کنیم تا ابعاد بینارشته ایت در فهم پدیده‌های هستی تامین شود. زیرا بدون یک نگاه چند بعدی، هر رشته تنها از زاویه دید و کانال دییسیپلین‌هایش به تبیین واقعیت می‌پردازند که این روش ممکن است منجر به یک نوع کوری در درک واقعیت و یا یکجانبه نگری در فهم پدیده انسانی شود. ایشان تاکید کرد ما هم در مطالعات جهان نیازمند فلسفه مطالعات جهان هستیم تا دز این آینه فلسفه، نظریات مطالعات جهان، روش‌های تحقیق در مطالعات جهان و راهبردهای علمی فهم جهان را تبیین کنیم.

دکتر عاملی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به اذعان فیلسوفان در ناکام ماندن تلاش آن ها برای رسیدن به جواب های قطعی نسبت به هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی، گفت: راه دیگری برای دریافت جواب قطعی وجود دارد و آن نگاه به جهان از منظر خالق هستی است. امروزه به دلیل مواجهه سرشت علم با مسئله ابطال پذیری، این شبیه سازی هستی است که به سمتی می‌رود تا بتواند قاعده های هستی را دریافت و برمبنای آن قضاوت کند. بنابراین نتیجه طبیعی پیشرفت علم می‌تواند بازگشت به خدا برای فهم جهان باشد.

این همایش به منظور فراهم آوردن گسترهاي مناسب براي عرضه جدیدترین پژوهشهاي انجام شده در حوزة فلسفۀ دین و ارتقاي سطح گفتگوهاي فلسفی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و خارجی با محورهای صفات خدا (صفات مرتبط با انسان و جهان)، رابطه خدا و انسان؛ رابطه خدا و جهان؛ جایگاه انسان در جهان، نظام احسن (بهترین جهان ممکن)؛ نظم و غایتمندي جهانی، اعجاز و قوانین طبیعت؛ خدا و نظریه تکامل، دین و محیط زیست؛ دین و دانش ژنتیک، اختفا یا ظهور خداوند؟ (نقد و بررسی نظریه اختفاي الهی)، آغاز و فرجام جهان و انسان (نظریه هاي دینی، فلسفی، علمی) در روز های 5 و 6 بهمن ماه در دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌شود.

سخنرانان بخش انگلیسی زبان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر:

 • لنارت اسکوف؛ در باب جهان شناسی جدید مناسک مربوط به جهان اکبر
 • حاج محمد لگنهاوسن؛ دین و اومانیسم
 • آندرئا آگوتی؛ آیا معجزه نقض قوانین طبیعت است؟
 • محمد سعیدی مهر: دعا و مسئله تاثرناپذیری خدا
 • عبدالله گله داری؛ هماهنگی ایمان و عقل با رویکرد قرانی
 • سید نصرالله موسویان؛ سنت گرایی فاقد سنت
 • دیمیتری بریوکف؛ مسئله اسماء الهی در الهیات مسیحی
 • فرهت یونی؛ آیا خدای قران، مطلقا خیر است؟
 • مایکل بلین ویلنبرگ؛ در جستجوی خدای غائب: نظر پیلی در مقابل تیندال و شلنبرگ در مورد مسئله غیبت الهی
 • دیگر سخنرانان پنجمین همایش فلسفه دین معاصر:
 • حمیدرضا آیت اللهی؛ تبیین فاعلیت الهی در فرآیند خودبخودي تکامل
 • حبیب اله ابراهیمی؛ اوصاف اخلاقی خداوند؛ تبیین معناشناختی
 • مهدي اخوان؛ خدا و انسان در شطرنج هستی؛انگارهاي از مولانا
 • علی اکبر احمدي افرمجانی؛ رابطه خدا و جهان در فلسفه هگل
 • قاسم اخوان / محمود شیخ؛ نقد و بررسی مدلهاي رابطه خدا و جهان برمبناي حکمت صدرائی
 • سهام اسدي نیا؛ بررسی و نقد دیدگاه خدامحورانه ادواردز در باب جهان و انسان
 • حوران اکبرزاده؛ تبیین رابطه خداوند با جهان، در زمان یا فرا زمان؟ مقایسه آگوستین و ملاصدرا
 • حمید امیرچقماقی؛ بازخوانی دیدگاههاي مطرح پیرامون نسبت معجزه و قانون طبیعت
 • جواد انصاري فرد؛ بررسی اهمیت حفظ محیط زیست از منظر اسلام
 • سعید انواري؛ بررسی امکان اثر پروانهاي در جهان از منظر فلسفی
 • مهدي بهنیافر؛ بررسی انتقادي استدلال خیام بر نظام احسن در رساله فی الکون و التکلیف
 • نغمه پروان؛ رویکردي فلسفی به نقش دوستی د ر سعادت آدمی با تأکید برنظریۀ فیلسوف اخلاق معاصرجولیا آناس
 • فاطمه پروین؛ سیر تکاملی حیات انسان در رساله آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی(با توجه به تعلیقه و شرح آیت االله حسن حسن زاده آملی )
 • اقدس جدیدیان؛ نظام احسن ازدیدگاه متفکران مسلمان و پرسشهاي پیش رو
 • سید حسام الدین جلالی طهرانی؛ توجیه شواهد برهان نظم در زمینه پیچیدگی هاي بیولوژیکی و نظریه جهان تنظیم شده با استفاده از مدل احتمالاتی بیز
 • سید حسن حسینی/ نیلوفر شاهین نیا؛ حرکت جوهري و بستار فیزیکی؛ سازگاري و یا ناسازگاري
 • منصوره حسینی؛ تاثیر عشق و محبت الاهی بر تربیت انسانی
 • غلامحسین خدري؛ تاملی در باره براهین الحاد مبتنی بر "پنهان بودن خداوند"
 • اکرم خلیلی نوش آبادي؛ حل تقابل نظام احسن با شرور موجود در عالم براي مخاطبین عام
 • محمد علی دیباجی/ حسین ثقفی هیر؛مهبانگ از منظر فلسفه اسلامی
 • مهدي ذاکري؛ تبیین و بررسی انکار ایده نظام احسن در تفکر میرزا مهدي اصفهانی
 • غلامرضا ذکیانی؛ چرا نمی توان فلسفه سیاسی را از حکمت متعالیه استننتاج کرد؟
 • علیرضا رازقی؛ ارتباط وجودشناختی انسان با خدا و جهان بواسطۀ زبان(لوگوس)، در چارچوب اندیشه هانس گئورگ گادامر و تطبیق آن با اندیشه اسلام
 • زهرا رستاخیز قصرالدشتی؛ جایگاه تجربۀ دینی در مکتبِ اشراق با استفاده از مدل فلسفه به مثابۀ روشِ زندگی
 • زینب رضایی/ محمدرضا رجبی؛ نگاهی فلسفی - تاریخی به نسبت انسان و طبیعت در اسلام
 • محمد رستمی؛ نقش حرکت جوهري در رابطه انسان و خدا از دیدگاه ملاصدرا
 • محمد رعایت جهرمی؛ بررسی نسبت مفاهیم "خلوص و دروغ" با "آگاهی صوري و مادي" در فلسفه دین کانت
 • مریم زائري امیرانی؛ نقش فرشتگان در تبیین رابطه خداوند با نظام هستی از دیدگاه ابن سینا
 • محمد زندي؛ رابطه انسان و خدا بر اساس برهان آگاهی به تقریر رابرت آدامز
 • راضیه زینلی؛ از ایمان کییرکهگور تا الحاد سارتر
 • فریدالدین سبط/ سعیده کوکب؛ بررسی دیدگاه ریچارد سوئین برن درباب فرضیه خداباوري با تکیه بر اصل سادگی
 • حسین سخنور؛ قد و بررسی نظریه اختفاي الهی
 • مریم سعدي/ سیدامیررضا مزاري؛ "تکامل" در پارادایم مسیحشناختی کارل رانر
 • رضا سلیمان حشمت؛ • اندر تعالی حق و قول به حلول و اتحاد
 • مالک شجاعی جشوقانی؛ چرا مک اینتایر براي فلسفه دینِ ایرانِ معاصر مهم است؟
 • مطهره شکوئی پورعالی نام/ محمد کیوانفر؛ تعارض علم و طبیعت باوري از منظر الوین پلنتینگا
 • سید محمد کاظم علوي/ اکرم صفائی؛ بررسی وضعیت جهان ممکن و وجود رنج از نظر لایبنیتس و شوپنهاور
 • متین طایفه رستمی/ عبدالرسول کشفی؛ بررسی تطبیقی دیدگاه ویلیام کریگ و علاّمه طباطبایی در باب حدوث و قدم زمانی عالم
 • بی بی مهدیه طباطبایی؛ استدلال کلامی از دیدگاه غزالی و ویلیام کریگ
 • سید فخرالدین طباطبایی؛ • خدا ، تصادف، تکامل و الحاد
 • مسعود طوسی سعیدي؛ بررسی اهمیت پارادایمی قول به نوخاستهگرایی در تصویر کلی از طبیعت، خدا و انسان با تاکید بر وجوه تمایز آن با فیزیکالیسم
 • مهدي عباس زاده؛ انسان شناسی فلسفی در تفکر مککواري
 • هاله عبداللهی راد؛ بررسی تبیین تکاملی سرشت انسان و مقایسه آن با فطرت گرایی در جهانبینی دینی
 • هدایت علوي تبار؛ خداي صامت یا خدا بدون وحی؛ (پژوهشی در باب دئیسم
 • میرعباس علیزمانی؛ پارادکس عشق، آزادي و معنا
 • الهام غزازانی؛ رابطه بین انسانی و خدا از نگاه مارتین بوبر
 • نرگس فتحعلیان؛ آیا چند جهانی، تنظیم ظریف را از رونق میاندازد؟
 • علیرضا فرجی؛ مرگ و معناي زندگی در اندیشه سارتر
 • یوسف فرشادنیا؛ سازگاري یا ناسازگاري وجود خداوند با اختفاي الهی با نظري بر ایمان و اختیار انسان
 • مرتضی فقیهی فاضل / یوسف دانشور نیلو؛ بررسی الهیات طبیعی در اندیشه پلانتینگا و تأثیر آن بر رابطه میان علم و دین
 • محمد مهدي فلاح/ ریحانه صارمی؛ فرهنگ در الهیات سیستماتیک پل تیلیش
 • الناز فلامرزي/ علی محمد ساجدي؛ بررسی تطبیقی رابطه خدا با جهان و انسان از دیدگاه اشاعره و دکارت
 • اکبر قربانی؛ سکوت خداوند، چالشی در معناي زندگی
 • قدرت االله قربانی؛ جاودانگی انسان و عقلانیت نیاز به خدا
 • محمد کریمی لاسکی؛ آموزه بساطت الهی و بررسی انتقادات الوین پلانتینگا
 • امیر کشانی؛ دین به مثابه عامل سازش گروهی در تکامل زیستی انسان- مروري بر آراء دیوید اسلوان ویلسون
 • علیرضا کلبادي نژاد؛ خدا در فلسفه کاسیرر
 • سید شهریار کمالی سبزواري؛ رابطه خدا و جهان از دیدگاه عرفان نظري اسلامی
 • امیرمحمد گمینی؛ بررسی آراء علامه محمدرضا اصفهانی در مواجهه با نظریۀ تکامل داروین
 • فریده لازمی/ سید مصطفی شهرآیینی؛ تحلیل و نقد اعتقاد حداقلی به وجود خدا در نظام فکري و فلسفی هیوم و کانت
 • حسین محمدي؛ انسان معاصر و تجربه وجودي دین
 • حسن مرادي / راحله ابراهیمی؛ معتدل و متصل بودن در مفهوم خدا بر اساس نظریه وحدت تشکیکی وجود ملاصدرا
 • محمدمهدي مشایخی؛ آغاز جهان در نگاه علم و دین؛ در چشم انداز پدیده شناسی آراء اینشتین و هاوکینگ
 • احسان مظاهري؛ وحدت، خلود و آزادي در علم النفس فارابی
 • آرزو مهدي زنجانیان/ امیرعباس علیزمانی؛ ارزیابی انتقادي دیدگاه تولستوي در باب معناي زندگی و بررسی نقدهاي آنتونی فلو
 • سید جابر موسوي راد؛ فیزیک کوانتوم، فلسفه و دین
 • میثم مولایی؛ تأثرناپذیري و تناقضی در پاسخ به مسئلۀ شرِّ مبتنی بر تصور سنتی از خدا
 • هژیر مهري؛ خدا و نظریه تکامل: بررسی رابطه متقابل نظریه تکامل و علم الهی در نظریه تکامل خدابنیاد آلوین پلانتینگا
 • حسن میانداري؛ معرفت به توحید و تکامل
 • نیما نریمانی؛ بستار فیزیکی و فاعلیت الهی
 • حمیده سادات نعمتی؛ اختفاي الهی به واسطه کمرنگ شدن حضور"دیگري" در زندگی انسان مدرن
 • زهراسادات هاشمی؛ مرگ اندیشی و معناداري زندگی در نظریات یالوم و اگزیستانسیالیست ها
 • حسین هوشنگی؛ خداوند شارع و عالم انسانی
 • حمیدرضا یزدانی/ مصطفی یزدانی؛ مبناي عشق و معناي زندگی
 • آریا یونسی؛ ماهیت گفتگوي خدا با انسان: ناصر خسرو و موشکافیها در این مسئله
کد خبر 359971

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دین و اندیشه

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha