همشهری آنلاین: محتوا مهمترین بخش از توسعه اینترنت و کاربردهای آن در حوزه‏های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‏‌باشد که اگر بصورت درست تولید و مدیریت شود می‏تواند بیشترین اثر ارتباطی را با مخاطب در فضای مجازی برقرار نماید.

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

به گزارش شارا، محتوای مطالبی که بصورت گزارش، سخنرانی، اخبار، متن، تصویر، صدا، ویدیو، انیمیشن، بولتن و سایر محتواهایی که توسط روابط عمومی‏ها تولید می‏شوند باید دارای خصوصیات ویژه‏ای هم از نظر فنی و هم از نظر کیفیت باشند که با ذائقه مخاطب سازگاری داشته و بدرستی مدیریت شده باشند.

چکیده مقالات و سخنرانی های برگزیده سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

 • جایگاه فناوری در مدیریت محتوای روابط عمومی ‏های دانش محور

پرفسور ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی

محتوا مهمترین بخش از توسعه اینترنت و کاربردهای آن در حوزه‏های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‏باشد که اگر بصورت درست تولید و مدیریت شود می‏تواند بیشترین اثر ارتباطی را با مخاطب در فضای مجازی برقرار نماید.

محتوای مطالبی که بصورت گزارش، سخنرانی، اخبار، متن، تصویر، صدا، ویدیو، انیمیشن، بولتن و سایر محتواهایی که توسط روابط عمومی‏ها تولید می‏شوند باید دارای خصوصیات ویژه‏ای هم از نظر فنی و هم از نظر کیفیت باشند که با ذائقه مخاطب سازگاری داشته و بدرستی مدیریت شده باشند. روابط عمومی دانش محور باید بتواند برای تولید و انتشار چنین محتواهایی از فناوری هم در بخش فنی و تسهیل کنندگی انتقال محتوا و هم در مدیریت و ارتقاء کیفی مطالب آن استفاده کند.

علی‏‌اکبر جلالیروابط عمومی‏ ها زمانی می‏ توانند مدعی باشند که در مسیر روابط عمومی دانش محور قرار گرفته‏اند که فناوری‏های روز مرتبط با حوزه کاری خود را خوب بشناسند و علاوه بر آن نگاهی به فناوری‏های پیش رویی نیز داشته باشند. به عنوان مثال بهره‏مندی از شبکه‏های اجتماعی زمانی برای یک روابط عمومی دانش بنیان موثر خواهد بود که بتواند نقش موثری در تولید محتوا و مدیریت محتوایی که از طرف خود و یا دیگران تولید می‏شود نقش داشته و به بهترین وجه ممکن از آن شبکه‏های اجتماعی امروز و فردا که بصورت حقیقت مجازی خواهد بود، در پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

بنابراین یک روابط عمومی دانش محور باید راهکارهای فنی تولید محتوا و نحوه مدیریت آن را در مراحل پیش از تولید، در زمان تولید و بعد از تولید بخوبی بشناسد.

برای دست یافتن به یک روابط عمومی دانش محور باید بستر سخت‏افزاری، نرم‏افزاری و منابع انسانی آموزش دیده آن را فراهم نمود و علاوه بر آن باید استراتژی مشخص و راهبردهای مناسب و متکی بر فناوری‏های روز را مورد نظر داشت.

در این مقاله جایگاه فناوری در مدیریت محتوای روابط عمومی‏‌ها دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی، شامل عناصر سخت‏ افزاری، نرم‏ افزاری و منابع انسانی که نمونه آن قبلا در جهان وجود دارد عرضه شده است.

فهرست مطالب:

ـ مقدمه: روابط عمومی دانش محور چیست؟
ـ فناوری،‏ ابزار تسهیل کننده تولید و مدیریت محتوا
ـ ضرورت شناخت روابط عمومی ها از فناوری های آینده
ـ نقش شبکه های اجتماعی در تولید و مدیریت محتوی
ـ راهکارهای فنی تولید و مدیریت محتوای دانش محور
ـ مدیریت محتوا کار اصلی یک روابط عمومی دانش بنیان
ـ نحوه پیاده سازی روابط عمومی ها دانش محور
ـ جمع‏ بندی

 • سطوح دانش روابط عمومی جدید و تحولات فناوری های نوین مدیریت دانش

دکتر سعید‌رضا عاملی - استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای - دانشگاه تهران:

صفت جدید در عنوان روابط عمومی جدید مرتبط است با پیوند روابط عمومی با فناوری های جدید یا روابط عمومی برآمده از دانش فناورانه و مهارت های جدید مرتبط با فناوری های ارتباطی همزمان است. فناوری های ارتباطی همزمان با اختراع ابتدائی تلگراف در 1726 آغازشد و در نیمه اول قرن نوزدهم با مورس (1836) و سپس تلفن (1870)، ماشین فاکس (1843) ویدئو تلفن، تلفن تصویری (1969)، ، ارپانت (1963)، اینترنت (1980)، دیوایس های هوشمند (1982) ظهور وب سایت جهانی (1990)اینترنت همه چیزها (2013)و ایده یگانگی فناورانه (2012 تا 2040)قلمرو فراگیری برای ارتباطات فردی و عمومی همزمان فراهم آورد .

سعید‌رضا عاملی تحولات فناوری ارتباطی خصوصا تحولات مرتبط با فضای مجازی در در قرن بیستم و دو دهه اول قرن بیست و یکم که در نیمه دهه دوم آن قرار گرفته ایم بسیار وسیع و تحولی بوده است. فناوری هایی که با تلگراف در قرن هجدهم امکان ارتباط همزمان با فرامحل را فراهم آورده، امروز به سطح ارتباطات متنی، صوتی-تصویری فراگیر و انجام همه تراکنش های مالی، اداری و عملیات اجرائی اعم از حوزه های مرتبط با بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را فراهم آورده است.

صنعت فراگیر مجازی، گستره ای از حضور مداخله ای در عملیات حرفه ای را فراهم کرده است که از حوزه های حمل و نقل گرفته، تا مدیریت راه ها، دریاها و هوا را شامل شده است و حتی وارد مدیریت هوشمند فرایندهای مرتبط با امور پزشکی، تولید ات صنعتی، مدیریت هوشمند محیط کار، مدیریت هوشمندخانه، تفریحات و سرگرمی ها شده است. این امکان فراگیر ارتباطی و عملیاتی مرتبط با همه عرصه ها و لایه پیچیده زندگی امروز امکان حضور در همه جا و با همه کس و برای مقاصد و اهداف مختلف با الگوریتم متکثر و متنوع "به اشتراک گذاری دانش " را فراهم آورده است. در این عرصه بزرگ ارتباطی و تحول عظیم در ارتباطات عمومی بطور عام و روابط عمومی بطور خاص و روابط عمومی شخص شده بطور اخص، قلمرو دانش روابط عمومی توسعه جدی تر پیدا کرده است که اقتضاء می کند بازتعریفی نسبت به روابط عمومی و دانش های مرتبط و نقش آفرینی روابط عمومی در داده کاوی، مدیریت داده و مدیریت دانش پرداخته شود. فناوری واقعیت مجازی و توانائی های تبدیل امر مجازی به واقعیت و تبدیل واقعیت به امر مجازی، عرصه این ارتباط گسترده را از یک "ارتباط از راه دور" به "ارتباط نزدیک" تبدیل کرده است.

باید توجه داشت که "مدیریت دانش روابط عمومی" هم به حوزه داده کاوی مربوط می شود و هم به حوزه علوم اطلاعات و هم مرتبط با فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است که منجر به اشتراک گذاری دانش سازمانی، شبکه ای سازی دانش و در دسترس قرار دادن لحظه ای دانش و همچنین "تامین فوریت های دانش های" مرتبط با همه ذی نفعان است.

با این نگاه با "دانش چند سطحی و بین رشته ای جدیدی" برای "روابط عمومی جدید" مواجه هستیم که هم باید به ابعاد دانشی ارتباطات فردی و عمومی جدید توجه کند و هم به ابعاد شناختی و کرامتی که به نوعی مرتبط با حقیقت انسان یا تامین کننده نیازهای فطری انسان است و هم توانائی به مشارکت درآوردن بهینه دانش را داشته باشد. لذا در یک نگاه اولیه می توان دانش روابط عمومی جدید را مرتبط با مجموعه ای از دانش ها و توانائی های دانست که در 12 سطح قابل دسته بندی است: 1)دانش انسان شناسی که ناظر بر حقیقت انسان باشد، 2) دانش و اطلاعات عمومی و تخصصی ارتباطات و رسانه های جدید، 3)توانائی بهره گیری متناسب از قابلیت های ارتباطات حضوری و غیر حضوری، 4) توانائی ایجاد فضای سازگاری گروهی، بین گروهی و بین فردی، 5) مهارت های حرفه ای متناسب با فناوری های جدید، 6) اشراف حقوقی مرتبط با فناوری های جدید در جهت دفاع از ذی نفعان، 7) قدرت تحلیل راهبردی دو فضایی مرتبط با حوزه وظایف و ماموریت های سازمان و 8) تامین کننده مسئولیت اجتماعی سازمان در فضای واقعی و مجازی نسبت به همه ذی نفعان و البته 9) دانش و مهارت مدیریت دانش و اطلاعات سازمان و 10) دانش بازاریابی و توسعه ارتباطات ملی، منطقه ای و بین المللی، 11) ظرفیت سازی نظامند در به مشارکت در آوردن دانش و در نهایت 12) تامین دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش سازمانی است.

رویکرد آموزش و پرورش به روابط عمومی جدید، می تواند این امر مهم را نهادینه نموده و امکان فرهنگی شدن روابط عمومی را که بنیان آن بر درک دیگری، احترام به همگان، تبادل موقعیت و خدمات رسانی بهینه نهاده شده است، را فراهم کنید.

 • شهامت یگانه بودن

دکتر محمدرضا بیات سرمدی، مدیرعامل شرکت مشاوره ای iranex در امارات متحده

همیشه از خود پرسیده ایم که چگونه پیاممان را منتقل کنیم. پیوسته به دنبال اثربخش ترین راهکارهایی گشته ایم تا به کمک آنها پیام سازمان مان را به گوش دیگران برسانیم.

در نقش مدیر روابط عمومی یک سازمان، همواره اصلی ترین دغدغه مان این بوده است که چگونه رسالت مان را به آگاهی جامعه ای برسانیم که در ازدحام صداها و فریادها شنوای اش را از دست داده است.

اما آیا بهتر نیست پیش از آن، از خود بپرسیم: براستی چه پیامی ارزش منتقل کردن دارد؟

 • ضرورت بهره مندی از نرم افزارهای تحت دستگاه های هوشمند در راستای مدیریت محتوا در حوزه روابط عمومی

دکتر امیر سرکندی، رییس هیات مدیره موسسه مطهرنت پارس

آنچه که در مدیریت محتوا در روابط عمومی حائز اهمیت می‌باشد، عبارتند از: 1.تدوین استراتژی محتوای صحیح 2. به کارگیری فرآیندهای مناسب، 3. استفاده از ابزار صحیح و 4. نظارت بر بازخورد عمومی. دو فرآیند اول معمولا در تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، آنچه که موجب تمایز سازمان‌ها در این حوزه می‌شود، به کارگیری ابزار مناسب و فرآیند بازخوردگیری مستمر از مخاطبان است که معمولا غفلت از آن باعث می‌شود علی رغم هزینه‌های بسیار، اثربخشی واحد روابط عمومی در سازمان‌ها پایین باشد.

در این مقاله سعی شده است در ابتدا اهمیت مدیریت محتوا در روابط عمومی در قالب مفهومی جدید با عنوان B2P) Business to people) تشریح کرده و پس از آن اهمیت تعامل با مخاطب در مدیریت اذهان عمومی را با استفاده از ابزار فناوری جدید بررسی کنیم. با توجه به استفاده روزافزون افراد از دستگاه‌های هوشمند، استفاده از بسترهای نوین ایجاد شده در راستای روابط عمومی ضروری به نظر می‌رسد.

نرم‌افزارهای تحت دستگاه‌های هوشمند، از بهترین ابزار تعاملی عصر حاضر می‌باشند که اگر در راستای مقاصد روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرند می‌توانند علاوه بر آنکه نقش یک ابزار مدیریت محتوا را برای سازمان ایفا کنند، نقش تعاملی با مخاطبان را نیز بر عهده گرفته و فرآیند بازخوردگیری مستمر از مخاطبان را تسهیل نمایند. نکته کلیدی در این زمینه آن است که علاوه بر آنکه نرم‌‍‌افزارهای تحت دستگاه‌های هوشمند می‌توانند در کمترین زمان و هزینه با بالاترین شاخص‌های کیفی محتوای مورد نظر سازمان را به مخاطبین برسانند، قابلیت سهیم کردن مخاطبان در تولید محتوا را نیز دارند. در انتهای این مقاله سهیم کردن مخاطب در تولید محتوا به عنوان یک عامل اثربخشی مدیریت محتوا در روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

 • محتوای پیام و سواد رسانه‌ای

دکتر سید بشیر حسینی، مدیر گروه علوم نوین رسانه و عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

با ظهور رسانه‌های فردی به موازات رسانه‌های جمعی و ایجاد محبوبیت رسانه‌های نوین در عموم مخاطبان و بهره‌برداری فزاینده از شبکه‌های اجتماعی، نه تنها سپهر رسانه‌ای جهان، بلکه مناسبات متعددی دستخوش تغییرات عمده‌ای شده‌اند. از یکسو فرایند «فرسایش حاکمیت ملی» تسریع و از سوی دیگر «رشد فردی و توانمندسازی جمعی» تسهیل شد و با کاهش قدرت دولت‌ها و افزایش توانمندی ملت‌ها، از «فاصله قدرت» کاسته شده است. در چنین فضایی است که توانمندی مخاطب اگر با هوشمندی و مدیریت مناسب همراه نشود، به ضد خود بدل می‌شود.

از اینرو «سواد رسانه‌ای» نقشی بی‌بدیل در تقویت توأمان نگاه نقاد و مدیریت مصرف رسانه‌ای ایفا می‌کند. مخاطب فعالی که مسلط به سواد رسانه‌ای و مسلح به فنون خلق و دریافت رسانه‌ای است، روابط عمومی را به چشم «چشم سوم» خود و در ساختاری «نیمه‌مستقل» توقع می‌کند؛ نه این‌که جایگاه و رسالت مسئول روابط عمومی را به مثابه زبان سازمان و سخنگوی «غیرمستقل» دریابد، که اگر چنین استنباطی کند، در گزینشگری و ادراک انتخابی خود، مقاومت اجتماعی را سرلوحه قرار داده و مواضع روابط عمومی را «سوگیرانه» ارزیابی می‌کند.

به تعبیر دیگر اگر روابط عمومی به جای آن‌که «پیش‌ران» و یا لوکوموتیو محرک سازمان باشد، به واگنی سنگین و تأخیری بدل شود، نه تنها گوی سرعت که گوهر صحت را هم در تحلیل «مخاطب فعال» از دست می‌دهد. مخاطبِ مُشرف به پنج‌گانه سواد رسانه‌ای با شناخت مناسب و متناسب از فرستنده پیام و جریان‌های رسانه‌ای، فنون اقناع و اثرگذاری پیام، رسانه‌شناسی و بسترهای حاکم بر آن، دیگر رابطه‌ای «عمودی»، «یکسویه» و با «فاصله قدرت زیاد» با روابط عمومی نخواهد داشت و خود در تولید محتوا و تحلیل پیام، مستقلاً در حکم یک «روابط عمومی فردی» نقش ایفا خواهد کرد.

 • روابط عمومی گذشته حال آینده: نگاهی آینده پژوهانه به جایگاه و نقش روابط  عمومی در موفقیت سازمان‌ها

دکتر سعید خزایی، دکترای آینده پژوهی (فرانسه)

گسترش روز افزون فناوری، ورود به جهانی شبکه ای، آغاز عصر ارتباطات و پیدایش رسانه های تعاملی و گسترده موجب تغییر در ماموریت و چالش های سازمان ها شده است. همگام با تغییر کارکردها و نقش های سازمان ها و پیدایش مفاهیمی نوپدید مانند "مسئولیت اجتماعی" و روابط عمومی نیز دستخوش تحولاتی هستی شناسانه ساختاری و کارکردی شده است.

همزمان با تغییر رفتار، عادات و سبک زندگی مردم، روابط عمومی نیز نیازمند بازنگری های پیوسته در حوزه وظایف خویش است. اینک در قیاس با گذشته - روابط عمومی ها کارکردها و وظایف تازه ای را برعهده گرفته اند. در حقیقت، در جهان فردا، روابط عمومی به مشابه راداری است به شکل پیوسته مسایل مرتبط با سازمان را در محیط های گوناگون رصد و تحلیل می کند و به همین اعتبار، روابط عمومی نوعی "سامانه هشدار سریع راهبردی" در رویارویی با جهان در حال تغییر است.

برپایه نقش و کارکردهای تازه، روابط عمومی ها باید به دانش و مهارت های تازه ای مجهز شوند: ابزارهایی برای شناسایی پیش دستانه محیط، ابزارهایی برای گفت و گو با مخاطبان و تحلیل نیازها و رفتارهای آن ها، شناسایی ابزارهای تاثیرگذاری و مهندسی افکار عمومی از جمله این مهارت ها و ابزارهاست.

توجه به محیط نوین حیات سازمان ها، آشنایی با فرصت و چالش های نو پدید و شیوه های پاسخ گویی موثر به این فرصت ها و چالش ها، روابط عمومی ها را به عنوان بخشی راهبردی در سازمان مورد توجه قرارداده است. برهمین قیاس نگاه به آینده سازمان ها، آینده روابط عمومی، ضرورت بازنگری در اهداف و ماموریت ها و مهارت های مورد نیاز از جمله دغدغه های نهفته در آینده روابط عمومی است.

 • تاثیر رسانه‌های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومی

سیدحسین قوامی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

امروزه با گسترش اینترنت و تلفن‌های هوشمند، رسانه‌های نوینی در اختیار کاربران قرار گرفته است که با رفع محدودیت‌های رسانه‌های سنتی، اشکال جایگزینی را برای انتشار پیام ارائه می‌دهد. رسانه‌های جدید معمولا چند وجهی بوده و با درگیر کردن حواس بیشتری از مخاطب، تاثیرگذاری و غنای بیشتری دارند.

از طرفی ظهور رسانه های جدید، موجب تغییر شکل تولید محتوا و دگرگونی فراگرد کدگذاری و کدگشایی پیام شده و دنیای ارتباطات را در جهت تایید جمله معروف هربرت مارشال مک لوهان مبنی بر اینکه «رسانه، همان پیام است» هدایت می‌كند.

تکنولوژی «واقعیت افزوده» یکی از کانال های نوین است که به صورت نرم‌افزار بر روی تلفن‌ هوشمند یا تبلت نصب شده و می‌تواند در فضایی تعاملی به انتقال پیام بپردازد. بنابراین تولید محتوا و انتشار پیام در این رسانه نوظهور، با توجه به چند وجهی و تعاملی بودن این تکنولوژی می تواند حواس بیشتری از مخاطب را درگیر کرده و غنای بیشتری داشته باشد.

در این مقاله، تکنولوژی واقعیت افزوده گروه پتروپارس را که توسط روابط عمومی و امور بین الملل این گروه به منظور تشریح فعالیت های شرکت، تهیه و تولید شده است، مورد تحقیق و پژوهش قرار داده و چگونگی تولید محتوا و انتقال پیام در این تکنولوژی را مورد مطالعه قرار داده ایم.

این تحقیق به روش پیمایش و بر مبنای نظریه های «نشر نوآوری ها» و «غنای رسانه» انجام شد تا سهم نرم‌افزار واقعیت افزوده در آشنایی مخاطبان با فعالیت‌های گروه پتروپارس مورد سنجش قرار گیرد. براساس نتایج به‌دست‌آمده از آمار توصیفی و استنباطی، فرضیات تحقیق در خصوص سهم نوآوری و غنای رسانه در تولید و انتقال بهتر پیام توسط رسانه های نوین مورد تایید قرار گرفت.

 • روابط عمومی دانش محور و گرافیک اطلاع رسان

محمدجواد محسن زاده، دانشجوی دکترای ارتباطات و فرهنگ

با آغاز هزاره سوم و توسعه و رشد فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، با حضور و گستردگی رسانه ها در سپهر عمومی و همه شئون زندگی فضا، چارچوبی فراهم شده که آموزش، فرهنگ، سیاست، اجتماع و... انسان، حولِ محور ارتباطات، رسانه و در بستر فضای مجازی جریان می یابد. با توجه به مشغله زیاد انسان در عصر مدرن و نداشتن وقت کافی برای مطالعه محتواهای متنی، روابط عمومی ها به سبک جدیدی از ارتباط غیرکلامی و تصویری روی آورده اند که هم اکنون در سرتا سر دنیا در حال گسترش است.

ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک بالاتر داده های فراهم آمده به کاربران کمک می کند تا میزان بهره وری در دریافت و ارزیابی اطلاعات را افزایش دهند و نقش مؤثری را در روابط عمومی دانش محور دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت نقش گرافیک اطلاع رسان و خبری در تولید سبک جدیدی از محتوا و انتقال دانش توسط روابط عمومی ها و نقش آن در جذب پیام، توسط مخاطبان روابط عمومی انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، محقق با استفاده از روش کیفی و مشاهده مشارکتی، اطلاعات لازم برای نگارش مقاله را از طریق توصیفی، مشاهده آنلاین، پیمایشی و کتابخانه ای گردآوری و تألیف کرده است.

نتایج پژوهش صورت گرفته نشان می دهد با توجه به ساختار نوین ارتباطی در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ روابط عمومی‌ها دارای کارکرد، فرصت، ظرفیت مناسب و ﻧﻘﺶ تأثیرگذاری در ﺷكل سبک نوینی از اعتبار بخشی و مدیریت محتوا، پوشش مناسب رسانه ای در فضای مجازی و همچنین اهداف مختلف آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و ایجاد و گسترش دانش دارد.

گرافیک اطلاع رسان (Info Graphic) به جزئی جدایی‌ناپذیر از راهبرد روابط‌عمومی‌ها تبدیل شده که در انجام وظایف روابط عمومی، بخشی به این نوع ارتباط اختصاص داده شده؛ بخشی که در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، آموزش، تبلیغ، انتشار نتایج نظرسنجی و...، روابط‌عمومی‌ها و سازمان‌ها را یاری می‌رساند و منجر به تولید علم در قالب گرافیکی شده و باعث ترغیب و تشویق مخاطبان روابط عمومی، تولید علم و اقناع پیام های روابط عمومی می شود.

 • نقش روابط عمومی ها در جوامع دانش محور

سمیه آقایان، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران (کارشناس روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

امروزه تحولات فضای کسب وکار، عدم اطمینان محیطی و نیز پیچیدگی های موجود در حوزه های فعالیتی سازمان ها موجب شده غالب سازمان ها توجه ویژه ای به شناخت و ترسیم آینده مطلوب خود معطوف نمایند. تحلیل روند گذشته، شناسایی علایم و نشانه های در حال بروز محیطی (هر چند ضعیف) مبتنی بر پویش دقیق، توجه به فرصت ها و تهدیدهای نادیده گرفته شده توسط سایر بازیگران فضای کسب و کار و مهم تر از موارد مذکور، درک روند تغییرات محیط فعالیت سازمان از یک سو و ایجاد توانمندی تفسیر اطلاعات بدست آمده از فعالیت های مزبور در جهت ایجاد دانش در خصوص بازار، فناوری، مشتریان، تغییرات محصولات و خدمات و تحولات فضای رقابت در جهت توسعه اقدامات مناسب مبتنی بر تصمیمات استراتژیک از سوی دیگر نیازمندی های اساسی سازمان های امروز است.

توجه و تاکید صاحبنظران علوم ارتباطات در حوزه ها و بخش های مختلف فعالیت های ارتباطی طی سال های اخیر به نقش روابط عمومی ها در سازمان ها انجامیده است. همچنین نقش روابط عمومی در هدایت مسیر و روشنگری فعالیت های سازمانی بیش از هر چیزی حساسیت متخصصان و کارشناسان را نسبت به ابعاد مختلف روابط عمومی در سازمان ها و جوامع مختلف برانگیخته است.

بر کسی پوشیده نیست که در جوامع امروزی ارتباطات نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف یک سازمان ایفا می کند. بهبود کمی و کیفی فعالیت های سازمان، افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی در سایه انعکاس فعالیت های سازمان با جامعه و بهره گیری از امکانات و قابلیت های اجتماع و مشارکت عمومی افراد آن می باشد. در این راستا روابط عمومی ها به عنوان حلقه ارتباطی سازمان ها در جوامع دانش محور نقش بسیار مهمی دارند. هر چه این حلقه ارتباطی وسیع تر و محکم تر باشد، به همان اندازه سازمان در پیشبرد اهداف و فعالیت های خود موفق تر خواهد بود. روابط عمومی ها باید استراتژی هایی را برگزینند تا بتوانند این حلقه ارتباطی سازمان را با جامعه دانش محور را حفظ کنند.

در حال حاضر جوامع نوین بیشترین دامنه ارتباطات و رسانه ای را دارد. جامعه آینده، جامعه ای صرفا اطلاعاتی نیست که با متن و اسناد و اطلاعات سر و کار داشته باشد. همچنین به این دلیل که، بشر با عبور از جامعه اطلاعاتی و سپس عبور از جامعه دانشی به جامعه مجازی می رسد و اینجاست که نقش روابط عمومی ها با توجه به ارتباطاتی که دارند و برقرار می کنند، در سازمان ها پر رنگ تر می شود در این راستا اگر انتقادهای زیادی به سازمان ها می شود، می تواند بخش زیادی از آن ناشی از این باشد که تصویرشان را در نزد مشتریان نادیده گرفته اند. با فعالیت های روابط عمومی، یک سازمان را می توان حتی در نگاه منتقدان آن، قابل پذیرش جلوه داد، در جوامع دانش محور روابط عمومی ها در سازمان ها نقش بسزایی ایفا می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که نقش روابط عمومی ها در جوامع دانش محور با مطالعات مروری و کتابخانه ای بررسی شود.

 • بررسی تاثیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان

بهروز تقی‌محب، رییس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون / دکتر حسن خدمتگزار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

هدف از این پژوهش شناخت رابطه بین روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان آن می‌باشد. ترکیبی از نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام به عنوان چارچوب نظری انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی و واحد تحلیل فرد پاسخگو و سطح تحلیل، خرد است. شیوه نمونه‌گیری، تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 226 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS است. از اعتبار صوری جهت سنجش اعتبار (روایی) استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ (اعتماد یا پایایی) برای متغیر وابسته سرمایه اجتماعی برابر با 972/0 است.

نتایج نشان می دهد بین عملکرد روابط عمومی و مولفه های سرمایه اجتماعی (ایجاد اعتماد اجتماعی، میزان رضایتمندی، مشارکت اجتماعی، میزان آگاهی و حل تعارض بین کارکنان و مدیران) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین سن، تحصیلات و طبقه اجتماعی با سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

بین کارایی و عملکرد روابط عمومی و میزان سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر چه میزان کارایی و عملکرد روابط عمومی بیشتر باشد، میزان سرمایه اجتماعی بیشتر می شود و برعکس هر چه میزان کارایی و نقش روابط عمومی پایین تر باشد، میزان سرمایه اجتماعی کاهش خواهد یافت.

تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه بین عملکرد روابط عمومی و میزان سرمایه اجتماعی برابر با 710/0 بوده که نشان دهنده رابطه در حد نسبتاً بالا و قوی بین آنهاست. حدود 4/50 درصد از تغییرات میزان سرمایه اجتماعی به نقش روابط عمومی مربوط است.

 • رابطه روابط عمومی و مشتری مداری بر بهره وری سازمانی از دیدگاه کارمندان شهرداری تهران

دکتر نازنین ملکیان، عضو هیات علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران شرق / مهندس محسن معظمی گودرزی، کارشناس  ارشد ارتباطات

بهره وری منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی افراد می باشد. از نظر صاحبنظران مدیریت تحول و بهسازی سازمان، بهره وری منابع انسانی کارکنان یک راهبرد اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی است. بهبود بهره وری در سازمان ها موجب استفاده بهینه از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، دلپذیری محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتا موجب رشد و توسعه سازمان خواهد شد. بهره وری سازمانی در هر سازمانی متاثر از عوامل متفاوتی می باشد. در این تحقیق به دنبال رابطه بین مشتری مداری و روابط عمومی بر بهره وری سازمان از دیدگاه کارمندان شهرداری تهران هستیم. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر دیدگاه کرونیک و دیدگاه سیستمی است. روش تحقیق از نظر هدف توصیفی و کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی و میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 36680 نفر از کارمندان شاغل در سازمان شهرداری تهران می باشند که از طریق نمونه گیری طبقاتی و با استفاده از فرمول کوکران با حجم نمونه 384 نفر از کارمندان شهرداری تهران انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شده است.

یافته های تبیینی نشان می دهد بین بهره وری سازمانی و عملکرد روابط عمومی (0.57=r)، نحوه اطلاع رسانی (0.40=r)، بین نحوه ارتباطات درون  سازمانی (0.48=r)، افکارسنجی (0.51=r)، نحوه ارتباطات برون سازمانی (0.40=r)، تبلیغات سازمانی (0.37=r)، مشتری مداری (0.56=r)، تکریم ارباب  رجوع (0.48=r)، کیفیت خدمت دهی (0.55=r) و مهارت کارکنان در خدمت دهی ( 0.33=r) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طور کلی روابط عمومی کانال ارتباطی است که خواسته ها و توقعات ارباب رجوع را به مدیران و کارمندان منتقل می کند. همچنین روابط عمومی به واسطه نحوه اطلاع رسانی، نحوه ارتباطات درون سازمانی، نحوه ارتباطات برون سازمانی، افکارسنجی و تبلیغات سازمانی بر بهره وری سازمانی تاثیر دارد و مشتری مداری بر توجه به کیفیت خدمات دهی، افزایش مهارت کارکنان و تکریم ارباب رجوع بر بهره وری سازمانی تاثیر دارد و کارایی و اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

 • نقش رسانه های اجتماعی در کارآفرینی سازمانی روابط عمومی

دکترغلام حسین حسینی نیا، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران / حسین مهری، دانشجوی دکتری کارآفرینی / محمد حسن ترابی، دانشجوی دکتری کارآفرینی

کیفیت ارتباط بین سازمان و عموم افرادی که با آن سر و کار دارند، عامل اساسی در تحقق اهداف سازمان و ارتقاء جایگاه آن است. بر این اساس، سازمان را مرزهایش تعریف نمی کنند، بلکه سازمان توسط شبکه ذینفعان و مخاطبانش تعریف می شود. سرمایه  اجتماعی، کلید موفقیت روابط عمومی و یک سازمان در این پیوند دوسویه بین مخاطبان و سازمان هاست.

روابط عمومی بر محور تفکر مداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری باشد تا بتواند در راستای کمک به اثربخشی سازمان مؤثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتکار و خلاقیت مستمر عجین شود و خود را با تحولات و پاسخگویی مرتب به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد. (بصیریان راد، 1391)

با گسترش روز افزون موضوع کارآفرینی که در دنیا به عنوان یک علم برتر مطرح شده و در بسیاری از دانشگاه های دنیا تدریس می شود روابط عمومی ها نباید خود را از آن بی نصیب نمایند. کارآفرینی در روابط عمومی می تواند زمینه های اشتغال، پیشرفت و سازماندهی کلیه امور روابط عمومی را به همراه داشته باشد و باعث ایفای بهتر نقش حلقه مفقوده ارتباطی روابط عمومی و جامعه گردیده و محیطی را مهیا نماید که افراد فرصت رشد، پیشرفت، خلاقیت و نوآوری را برای سایرین مهیا سازد.

و اما کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم.

اما آیا این شبکه ها می توانند در خدمت کارآفرین سازمانی در روابط عمومی باشند یا خیر و واکاوی نقش رسانه های اجتماعی در یک روابط عمومی کارآفرین ناظر بر روابط عمومی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، مباحثی است که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران عصر روز نوزدهم ديماه 95 به كار خود پايان داد.

کد خبر 358157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

وبگردی