همشهری آنلاین: اصلاحات و رشته‌های حذف‌شده دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۵ اعلام شد و بر این اساس، پذیرش در ۹ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفر و رشته علوم اقتصادی از ۱۲ دانشگاه و ۲۰ کدرشته پیام‌نور حذف شد.

به گزارش مهر، نتایج نهایی آزمون سراسری ۹۵ در تمامی رشته‌های متمرکز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اعلام شده، اما در برخی از رشته‌ها و موسسات اصلاحات و تغییراتی اعمال شده است.

با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه کدرشته محل‌های مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی زیر حذف شده است. بنابراین هیچ پذیرفته شده‌ای برای مؤسسات ذیربط اعلام نشده است.

نام موسسه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی آبا آبیک

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی اثیرالدین ابهری ابهر

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ارس تبریز

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی فرهمند لاریجان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مغان پارس آباد

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی استرآباد گرگان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی دارالعلم یزد

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی علوم و فنون خوارزمی قشم

همچنین بر اساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌های ذیل در رشته علوم اقتصادی از گروه آزمایشی علوم انسانی، به شرح کد رشته محل‌های ذیل، صورت نگرفته است. بنابراین هیچ پذیرفته شده‌ای در کدرشته محل‌های جدول ذیل از گروه آزمایشی علوم انسانی برای دانشگاه‌های مربوط  اعلام نشده است.

ردیف

نام دانشگاه

دوره

کدرشته

رشته

شرح اصلاح

 ۱

دانشگاه اصفهان

روزانه

۱۷۶۲۸

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۲

دانشگاه الزهرا(س) تهران

روزانه

۱۷۶۳۶

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۳

دانشگاه آیت اله حائری میبد

روزانه

۱۷۶۰۳

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۴

دانشگاه تهران

روزانه

۱۷۶۹۰

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۵

دانشگاه سمنان

روزانه

۱۷۷۵۸

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۶

نوبت دوم(شبانه)

۱۷۷۶۴

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۷

دانشگاه شیراز

روزانه

۱۷۸۴۹

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۸

دانشگاه کردستان

روزانه

۱۷۹۸۱

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۹

نوبت دوم(شبانه)

۱۷۹۸۷

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۰

دانشگاه گیلان رشت

روزانه

۱۸۰۰۳

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۱

نوبت دوم(شبانه)

۱۸۰۰۹

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۲

دانشگاه یاسوج

روزانه

۱۸۰۹۸

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۳

نوبت دوم(شبانه)

۱۸۱۰۰

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۴

مجتمع آموزش عالی سراوان

روزانه

۱۸۱۳۳

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۵

نوبت دوم(شبانه)

۱۸۱۳۵

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۶

دانشگاه بجنورد

روزانه

۱۷۶۴۹

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۱۷

دانشگاه یزد

روزانه

۱۸۱۰۷

علوم اقتصادی

حذف کد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

کدرشته تحصیلی و یا رشته محل‌هایی که در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ بر اساس اعلام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، دفتر گسترش آموزش عالی و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حذف و یا اصلاح شده است.

ردیف

نام دانشگاه

دوره

کدرشته

رشته - گرایش

شرح اصلاح

 ۱۸

دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره)

روزانه

۱۰۲۰۵

مهندسی کامپیوتر

کاهش ظرفیت:  از « ۴۵ نفر به ۳۵ نفر»

 ۱۹

دانشگاه حکیم سبزواری

روزانه

۱۰۳۷۴

مهندسی نفت

کاهش ظرفیت: از « ۶۴ نفر به ۳۲ نفر»

 ۲۰

دانشگاه حکیم سبزواری

نوبت دوم

۱۰۳۸۳

مهندسی نفت

کاهش ظرفیت: از « ۱۶ نفر به ۸ نفر»

 ۲۱

دانشگاه فسا

نوبت دوم

۱۰۶۱۳

علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)

کاهش ظرفیت:  از «۲۵ نفر به۱۰ نفر»

 ۲۲

مؤسسه غیرانتفاعی توحید گلوگاه

غیرانتفاعی

۱۳۹۸۲

مهندسی برق

کاهش ظرفیت:  از «۱۰۰ نفر به ۶۰ نفر»

 ۲۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روزانه

۱۱۴۸۶

کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

 ۲۴

دانشگاه شهر کرد

روزانه

۱۷۷۹۷

مدیریت جهانگردی

تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

 ۲۵

دانشگاه شهر کرد

نوبت دوم

۱۷۷۹۹

مدیریت جهانگردی

تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

 ۲۶

دانشگاه شهر کرد

محروم

۱۳۴۹۱

مدیریت جهانگردی

تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

 ۲۷

دانشگاه شهر کرد

محروم

۱۳۵۰۵

مدیریت جهانگردی

تغییر نیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

 ۲۸

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

روزانه

۱۱۹۵۷

پرستاری

این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» است.

 ۲۹

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

روزانه

۱۱۹۵۸

مامایی

این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» است.

 ۳۰

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

۲۱۶۷۰

کاردانی اتاق عمل

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­ شود.

 ۳۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

۲۱۶۷۸

کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­ شود.

 ۳۲

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

۲۱۶۸۸

کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماری ها

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­ شود.

 ۳۳

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

۲۱۷۰۹

کاردانی تکنسین سلامت دهان

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­ شود.

 ۳۴

پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز

پیام نور

۱۵۲۰۲

مهندسی علوم دامی

حذف کد رشته محل براساس اعلام دفترگسترش آموزش عالی

 ۳۵

پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز

پیام نور

۱۵۸۸۱

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 ۳۶

پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز

پیام نور

۱۹۱۵۴

روانشناسی

 ۳۷

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۵۹۳۲

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 ۳۸

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۵۹۳۳

زبان و ادبیات فارسی

 ۳۹

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۵۹۳۴

علوم تربیتی

 ۴۰

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۵۹۳۵

فلسفه و کلام اسلامی

 ۴۱

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۹۲۰۶

روانشناسی

 ۴۲

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۹۲۰۷

مدیریت بازرگانی

 ۴۳

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۹۲۰۸

مدیریت جهانگردی

 ۴۴

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۹۲۰۹

مدیریت دولتی

 ۴۵

پیام نورخراسان رضوی واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

۱۹۲۱۰

مدیریت صنعتی

 ۴۶

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۵۵۲۴

علوم و مهندسی آب

 ۴۷

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۵۲۲۰

علوم و مهندسی محیط زیست

 ۴۸

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۵۹۴۶

پژوهشگری اجتماعی

 ۴۹

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۵۹۴۷

تعاون و رفاه اجتماعی

 ۵۰

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۹۲۲۱

اقتصاد کشاورزی

 ۵۱

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۹۲۲۲

حسابداری

 ۵۲

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۹۲۲۳

مدیریت بازرگانی

 ۵۳

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

۱۹۲۲۴

مدیریت جهانگردی

 ۵۴

دانشگاه مازندران

روزانه

۱۲۷۳۳

مترجمی زبان انگلیسی

حذف کدرشته محل براساس تقاضای دانشگاه

کد خبر 347093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار