همشهری آنلاین: براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختصاص سالیانه ۵ درصد از منابع بودجه عمومی برای تقویت بنیه دفاعی دائمی شد.

بنیه دفاعی

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه 27 تیر) پارلمان در جریان بررسی بندهای ارجاعی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با رأی اکثریت آرا، ماده الحاقی تبصره 2 این لایحه را تصویب کردند.

ماده الحاقی تبصره 2 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح زیر است:

به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زیر معمول می‌شود:

1- ارتقای توان بازدارندگی از طریق:

الف- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

پ- توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

ت- هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستمهای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

ث- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی

ج- توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته

چ- توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگانها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگانها

به‌منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

4- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی متناسب با مناطق مورد تهدید

7- اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیار دادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

8- زمینه‌سازی برای به‌کارگیری نیروی بسیجی بومی و توسعه مشارکت مردم مرزنشین در کنترل و تأمین امنیت مرزها

9- ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌

ماده الحاقی (2) با ادغام مواد الحاقی (13)، (14)، (33)، (34) و (55) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده الحاقی2-

الف: به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:

1- ارتقای توان بازدارندگی

2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

4- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه‌ای از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید

7- ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌

ب: دولت مؤظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم‌افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی

2- اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیاردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

3- امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتریها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

4- انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم‌سازی دستگاههای ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای که

توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

5- امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

6- تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت

ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین‌نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود

و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.

پ: دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی (به‌استثنای واگذاری داراییهای مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای

تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال یک‌بار در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

پ- وزارت اطلاعات مؤظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیتها و زیرساختهای اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم

امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به‌وجود آورد.

ت- به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور،

اقدامات و تسهیلات لازم به‌شرح زیر فراهم شود:

1- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

2- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت

راههای مقابله با جنگ نرم

5- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

تبصره 1- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در

مأموریتهای مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور به‌عمل آورد.

تبصره 2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌یافته، اجراء کند.

کد خبر 340222

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دفاع-امنیت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha