همشهری‌آنلاین: هیلا‌ری‌ کلینتون‌ رای‌ سنا علیه‌ سپاه‌ پاسداران‌ ایران‌ را تلا‌شی‌ برای‌ جلوگیری‌ از درگیر شدن‌ با این کشور‌ می‌داند

نیویورک تایمز در تحلیلی با عنوان "بمباران‌ ایران" نوشت هیلا‌ری‌ کلینتون‌ رای‌ سنا علیه‌ سپاه‌ پاسداران‌ ایران‌ را تلا‌شی‌ برای‌ جلوگیری‌ از درگیر شدن‌ با این کشور‌ می‌داند‌.
به گزارش واحد مرکزی خبر روزنامه‌‌ نیویورک‌ تایمز در سرمقاله‌ امروز خود درباره اظهارات‌ سناتور هیلا‌ری‌ کلینتون‌ نامزد ریاست‌ جمهوری‌ امریکا درباره ایران‌ در مصاحبه‌ انتخاباتی‌اش‌ خاطرنشان کرد چنی‌ در مصاحبه‌ با نیویورکر گفته‌ است تلا‌ش‌ می‌کند طرحی‌ تهیه‌ کند تا به‌ پایگاه‌‌ها و تاسیسات‌ سپاه‌ پاسداران‌ در سراسر ایران‌ حمله‌ کنند‌ و این در حالی است که هیلا‌ری‌ تاکنون‌ خوب‌ عمل‌ کرده‌ است‌ زیرا او علا‌وه‌ بر ذکاوت‌ ذاتی ،‌ دستیارانی‌ قابل،‌ با تجربه‌ و خبره‌ و نیز شوهری‌ باهوش‌ دارد‌.
وی‌ در جواب‌ این‌ سوال‌ که‌ چرا با توجه به لا‌یحه‌ اخیر تروریست‌ شناختن‌ سپاه‌ پاسداران‌ ایران‌ در کنگره‌ امریکا، رای‌ مثبت‌ داده‌ است‌ گفت‌ تصویب‌ این‌ لا‌یحه‌ به‌ ما فرصت‌ می‌دهد تا عملکرد آن‌ها را محدود کنیم‌ و به تحریم موثری علیه رهبران آن ها اقدام کنیم.
هیلا‌ری‌ کلینتون‌ تاکید کرد وی‌ همچنان‌ معتقد است‌ باید از تمامی‌ ابزارهای‌ سازمان‌ ملل‌ علیه‌ ایران‌ استفاده‌ کرد.
همچنین‌ به‌ باور وی؛ باید تمامی‌ امکانات سیاسی‌، ‌اقتصادی‌،‌ اطلا‌عاتی‌ و ابزارهای‌ نظامی‌ امریکا در عراق‌ را به کار گرفت‌ تا از آن‌ها برای‌ کمک‌ به‌ دیپلماسی‌ امریکا در مقابله‌ با عملکرد ایران‌ استفاده‌ کرد.‌
روزنامه نیویورک تایمز تصریح کرد با این‌ حال‌ آنچه‌ در سخنان‌ کلینتون‌ مهم‌ است‌‌ اشاره‌ وی‌ به‌ تلا‌ش‌ دیک‌ چنی‌ معاون‌ ریاست‌ جمهوری‌ امریکا برای‌ ایجاد درگیری‌ با ایران‌ و گرفتار کردن‌ امریکا در دامی‌ است‌ که‌ از ایران‌ و سوریه‌ تشکیل‌ شده‌ است و رایس‌ با تمامی‌ توان‌ می‌کوشد از وقوع‌ ان‌ احتراز کند.‌
این روزنامه افزود هیلا‌ری‌ کلینتون‌ رای‌ سنا علیه‌ سپاه‌ پاسداران‌ ایران‌ را تلا‌شی‌ برای‌ جلوگیری‌ از درگیر شدن‌ با ایران‌ دانست‌ و در این‌ باره‌ سخنان‌ دیک‌ چنی‌ در مصاحبه‌ با سیمور هرش‌ در روزنامه‌ نیویورکر اشاره‌ کرد که‌ در‌ ان‌ چنی‌ گفته‌ بود برای‌ تهیه نقشه‌ای‌ تلا‌ش‌ می‌کند که‌ بر اساس‌ ان‌ طرحی‌ تهیه‌ کند تا به‌ پایگاه‌‌ها و تاسیسات‌ سپاه‌ پاسداران‌ درسراسر ایران‌ حمله‌ کند.‌
در این حال مخالفان‌ با اشاره‌ به‌ رای‌ مثبت‌ چنی‌ در زمان‌ حمله‌ به‌ عراق‌ اشاره‌ می‌کنند و رای‌ اخیر وی‌ را یاداور اشتباه‌ گذشته‌‌اش‌ در رای‌ مثبت‌ به‌ شروع‌ جنگ‌ علیه‌ عراق‌ در سال‌ 2003‌ می‌دانند‌.
آنها می گویند تروریست‌ شناختن‌ سپاه‌ پاسداران‌ می‌تواند دست‌ بوش‌ و چنی‌ را برای عمل‌ علیه‌ این‌ تشکیلا‌ت‌ باز بگذارد که‌ در این‌ صورت‌ نمی‌توان‌ پیامدهای‌ دقیق‌ این‌ گونه‌ عملیات‌ را براورد کرد.‌
نویسنده‌ در خاتمه‌ و در جمع بندی‌ نظرات‌ خود تاکید کرد اعضای‌ اردوگاه‌ و ستاد انتخاباتی‌ هیلا‌ری‌ کلینتون‌ باید بدانند بوش‌ و چنی‌ هم اکنون زمان‌ و حمایت‌ لا‌زم‌ را برای‌ بمباران‌ ایران‌ ندارند‌ اما هیلا‌ری‌ باید بوش‌ و چنی‌ را بهتر بشناسد و نگران‌ عملکرد اینده‌ آنها باشد
کد خبر 33726

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

اخبار بازار و کسب و کار

خواندنی‌ها