مجموع نظرات: ۰
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۶
۰ نفر

«متأسفانه خصوصی‌سازی‌ شدن آرزویی دست نیافتنی. راستش را بخواهید طرح تحول سلامت بهانه‌ای است برای اینکه بتوانیم تغییر ساختار بدهیم.» اینها بخش‌هایی از یک مصاحبه وزیر بهداشت است که بخشی از آنچه در دل اوست را بیان می‌کند.

وزارت بهداشت

قاضي‌زاده هاشمي اخيرا در سخناني جديدتر بخشي از خصوصي‌سازي‌ مدنظر خود را شفاف‌تر بيان كرده است: «هدف مهم وزارت بهداشت در اين دوره اين بود كه با ايجاد يك شركت جديد اداره بيمارستان‌ها در سراسر كشور به يك شركت بزرگ واگذار شود و وزارت بهداشت از اين شركت خريد خدمت كند.» بررسي اظهارنظرهاي وزير بهداشت درباره مدل اقتصادي مطلوب وي در 3سال گذشته نشان مي‌دهد كه انتقادات مطرح درباره مبهم و متناقض بودن نظرات وزير بي‌دليل نيست.

 • خريد راهبردي خدمات با تأمين منابع پايدار

در بخشي از پيام وزير بهداشت به نخستين همايش ملي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري آمده است: رويكرد وزارت بهداشت مانند رويكرد دولت محترم در عدم‌گسترش خدمات دولتي بوده و بر ضرورت استفاده از بخش خصوصي تأكيد داريم و در عين حال آماده پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي و نيز مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور در گسترش زيرساخت‌هاي سلامت هستيم. سياست اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خريد راهبردي خدمات با تأمين منابع پايدار است.

 • انتقاد از نگاه سوسياليستي

وزير بهداشت در نخستين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت با انتقاد از نگاه سوسياليستي كه به سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت وجود دارد، تأكيد كرد: من كشوري را نمي‌شناسم كه بخواهد خدماتش را به اين شكل در اختيار مردم قرار دهد و حوزه سلامت موفقي داشته باشد.

 • نه به‌خصوصي‌سازي‌ رهاشده

هاشمي:خصوصي‌سازي به‌معني استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در نظام سلامت‌است، حالا مردم و منتقدان بايد بدانند كه اين كار به‌معناي تبديل كردن مراكز بهداشتي و درماني كشور به بخش خصوصي رها شده امروزي نيست. اينكه فاجعه است، منظور من اين است كه وزارت بهداشت كه الان كاملاً لَخت است و اصلاً قادر به تحرك چشمگير نيست، چابك نيست، خيلي متورم شده است.

 • استقلال بيمارستان به جاي خصوصي‌سازي‌

وزير بهداشت تصريح مي‌كند: وقتي ما راجع به مستقل شدن بيمارستان‌ها صحبت مي‌كنيم، بسياري از دوستان ما فكر مي‌كنند معني استقلال بيمارستان‌ها، خصوصي‌سازي‌ است، درحالي‌كه اين بيمارستان‌ها با همين تعرفه‌هاي دولتي و با همين شكل فعلي، خدمت ارائه مي‌كنند. قرار است بيمارستان‌ها را به واحدهاي كوچك اقتصادي تبديل كنيم و براي آنها هيأت مديره يا هيأت امنا تعيين شود.

 • خصوصي‌سازي‌ انحصاري مديريت بيمارستان‌ها

وزير بهداشت: هدف مهم وزارت بهداشت در اين دوره اين بود كه با ايجاد يك شركت جديد اداره بيمارستان‌ها در سراسر كشور به يك شركت بزرگ واگذار شود و وزارت بهداشت از اين شركت خريد خدمت كند. اين يك روال معمول در دنياست كه كار تصدي و بهره‌برداري از بيمارستان‌ها را بخش خصوصي انجام مي‌دهد و دولت از آن خريد خدمت مي‌كند اما تا امروز نتوانسته‌ايم اين هدف را محقق كنيم.

 • بيمارستان‌هاي زنجيره‌اي

وزير بهداشت گفت: برنامه داريم موضوع بيمارستان‌هاي زنجيره‌اي را در شوراي اقتصاد دولت مورد بحث قرار دهيم.
وي تصميم‌گيري درخصوص بيمارستان‌هاي زنجيره‌اي را از برنامه‌هاي آينده وزارت بهداشت خواند.

 • اداره هيأت امنايي نيمي از بيمارستان‌ها

قاضي‌زاده هاشمي گفت: قصد داريم سالي 20درصد و دست كم، نيمي از بيمارستان‌هاي كشور را هيأت امنايي كرده و مستقل كنيم. من براي هر كدام از اين بيمارستان‌ها حسابرس تعيين كرده‌ام كه به‌طور مستقيم زيرنظر خودم كار مي‌كنند. تراز درآمدها و هزينه‌هاي بيمارستان‌ها هر سه‌ماه يك‌بار گزارش مي‌شود و اگر انحرافي مشاهده شود، به‌طور طبيعي، مدير فعلي جايش را به مدير بعدي خواهد داد.

 • اداره بيمارستان‌ها را به تأمين اجتماعي مي‌دهيم

وزير بهداشت: افزون بر 100بيمارستان آموزشي و 470بيمارستان در اختيار ماست كه هر دستگاهي ازجمله تأمين اجتماعي اگر مايل باشد در اختيارشان مي‌گذاريم و ترجيح مي‌دهيم آنها اداره كنند.

 • اداره هيأت امنايي 20درصد بيمارستان‌ها

اميدواريم حداقل بتوانيم تا پايان اين دولت حرفي كه از روز اول براي هيأت امنايي كردن حداقل 20درصد بيمارستان‌هاي دولتي‌زديم را اجرا كنيم. اميدوارم حداقل20درصد بيمارستان‌هاي دولتي را از اين طريق مستقل كنيم تا هم در استخدام نيرو و هم در توسعه بيمارستان و هم از نظر درآمد و هزينه وابستگي بيمارستان‌ها به اعتبارات دولتي كم شود.

 • دندانپزشكي دولتي!

وزير بهداشت:در بحث دندانپزشكي بايد طرح بيمه سلامت دهان و دندان با تأمين اعتبار ويژه اجرايي شود و در راستاي اين هدف كلينيك‌هاي ويژه هم براي ارائه خدمات دهان و دندان در همه استان‌ها راه‌اندازي شده و ادامه خواهد داشت. مردم در بحث دندانپزشكي ۹۰ درصد خدمات را از بخش خصوصي مي‌گيرند و در اين زمينه كم كار شده است و بايد براي ارائه خدمات مناسب در بخش دولتي اقدام شود.در گذشته 35هزار يونيت دندانپزشكي در بخش خصوصي فعاليت مي‌كرد و با اجراي اين اقدامات، امسال سهم دولت در خدمات دندانپزشكي به 25درصد افزايش مي‌يابد.عدم‌رقابت جدي ميان بخش دولتي و خصوصي در بخش دندانپزشكي عامل بالا بودن تعرفه‌هاي بخش داندانپزشكي است.

 • شبه‌دولتي‌ها مانع رقابت

قاضي‌زاده وجود شبه دولتي‌ها را موجب عدم‌رقابت پذيري دانست و گفت: «تنها راه، ايجاد رقابت سالم است كه شجاعت بسياري مي‌خواهد و شايد يكي دو دولت بايد اين روند را تجربه كنند.»

 • حمايت از هلال‌احمر شبه دولتي در دارو و درمان

وزارت بهداشت و جمعيت هلال‌احمر مي‌توانند در زمينه توليد دارو و ديگر خدمات درماني با يكديگر همكاري نزديك‌تري داشته‌ باشند البته وضعيت مالي هلال‌احمر بهتر است و مي‌تواند به‌عنوان سرمايه‌گذار وارد شود. هلال‌احمر مي‌تواند علاوه بر حضور مؤثر در توليد دارو به‌عنوان كمك‌كننده بخشي از وظايف وزارت بهداشت را بر دوش گيرد.

 • وزارت نفت بيمارستان‌هاي 4استان جنوبي را اداره كند

پيشنهاد داده‌ايم، اداره تمام بيمارستان‌هاي 4 استان جنوبي كشور به وزارت نفت واگذار شود. قاضي‌زاده هاشمي بر لزوم توجه دستگاه‌هاي دولتي به مسئوليت‌هاي اجتماعي از طريق ساخت مراكز درماني، ايجاد و توسعه مراكز آموزشي و توجه به بهداشت و سلامت كاركنان دستگاه‌ها تأكيد كرد و افزود: اگر دستگاه‌ها بخواهند در اين زمينه فعال باشند، عرصه وسيعي براي ارائه خدمات وجود دارد.

 • حمايت از نظامي‌هاي شبه دولتي

19آبان 94وزراي دفاع و بهداشت تفاهمنامه‌اي امضا كردند كه با سرمايه‌گذاري مشترك اين دو وزارتخانه 4مركز تخصصي درمان سرطان در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد و ساري احداث كنند.پيش از اين هم در فروردين وزارت بهداشت با سپاه پاسداران قراردادي براي ساخت بيمارستان امضا كرده بود. قاضي‌زاده هاشمي در مراسم امضاي اين قرارداد گفته بود كه ظرف ۴ سال آينده 500ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مشترك با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا انجام خواهد داد.

 • استخدام بودجه را مي‌بلعد

همين الان كه 420هزار نيرو داريم حداقل 300هزار نيرو كم داريم و اگر همين مسير را ادامه بدهيم اگر همه بودجه كشور را هم بگذاريم، خواهد بلعيد.

 • دفاع از استخدام 110هزار نيروي جديد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود 110هزار نفر نيروي قراردادي را از چالش‌هاي اين وزارتخانه عنوان كرد و افزود: تغيير وضعيت استخدامي اين نيروها از دغدغه‌هاي وزارت بهداشت است.

 • وزارت نفت بيمارستان احداث كند

وزير بهداشت(ايرنا 28ارديبهشت):وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه دستگاه‌هاي دولتي بايدخواهان ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي از سوي شركت‌هاي خارجي همكار در طرح‌ها و پروژه‌هاي كشورمان باشند، گفت: پيشنهاد مي‌كنيم در هر استان يك بيمارستان يكهزار تختخوابي با عنوان بيمارستان صنعت نفت توسط وزارت نفت احداث شود.

 • با خصوصي‌سازي‌ و كاهش تصديگري مشكلات زياد شد

وزير بهداشت در مصاحبه با راديو گفت‌وگو با اعلام اينكه در حوزه اداري هيچ انقلابي اتفاق نيفتاده است، از پيچيده‌تر شدن اين بخش سخن گفت و افزود: «همواره كاهش تصديگري، اين حوزه را بزرگ‌تر كرده و از طريق خصوصي‌سازي‌، بخشي از اموال بيت المال را واگذار كرديم كه مشكلي بر مشكلات افزوده شد.»

کد خبر 336595

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار تندرستی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha