فرزندان جانبازان و آزادگان مشمول ۳۰درصد سهمیه استخدامی در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند.

 دستگاه‌هاي ماده 2 قانون شامل كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، ‌مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي‌شده تحت پوشش قوه قضاييه و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه، صدا و سيما، دانشگاه آزاد، نيروهاي مسلح و... هستند. دستگاه‌هاي نامبرده در ماده2 از چنان عموميتي برخوردارند كه تقريبا هيچ دستگاه، سازمان، شركت و مؤسسه‌اي از شمول آن خارج نيست. به عبارتي حتي شركت‌هاي تحت پوشش قانون كار يا مقررات تأمين اجتماعي و قوانين خاص را هم پوشش مي‌دهند. بنابراين نهادي كه خارج از تعيين سهميه استخدامي ايثارگران باشد وجود ندارد و نهادهاي متولي به‌ويژه بنياد شهيد نبايد اعمال اين سهميه قانوني را فقط در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي دنبال كنند. اين سهميه شامل دو بخش 25درصدي و 5درصدي است كه فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالاي يك‌سال اسارت مشمول سهميه 25درصدي بوده و فرزندان جانبازان زير 25درصد و فرزندان آزادگان زير يك‌سال اسارت از سهميه 5درصد استخدامي بهره‌مند مي‌شوند.

برابر ماده 31 قانون جامع، به‌منظور تشويق كارفرمايان كارگاه‌ها به جذب ايثارگران، دولت موظف است كارفرماياني كه با هماهنگي بنياد، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان را جذب و استخدام كنند از مزايايي به شرح زير برخوردار كند:
1- حق بيمه سهم كارفرما به ميزان 50 درصد حداقل به مدت 5سال توسط بنياد پرداخت شود.
2- كاهش ماليات كارفرمايان اين كارگاه‌ها از طريق احتساب 150درصد حقوق پرداختي به افراد جديدالاستخدام.
3- پرداخت حداقل 75درصد يارانه حداقل حقوق و دستمزد به كارفرماياني كه اقدام به جذب مي‌كنند.

فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان مشمول خدمات صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران كه به‌منظور ايجاد، ‌توسعه و تقويت اشتغال و حمايت از فرصت‌هاي شغلي ايثارگران تشكيل شده است، خواهند شد.

برابر ماده 34 قانون جامع فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان تا 30درصد از امكانات واگذاري غرفه ميادين و بازارچه‌هاي خوداشتغالي، سهميه پذيرش دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش‌هاي مهارتي، تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به همراه تسهيلات رفاهي به‌ويژه خوابگاه، اجراي دوره‌هاي كارورزي خاص فارغ‌التحصيلان توسط دستگاه‌هاي اجرايي و اعزام نيروي كار به خارج كشور برخوردار مي‌شوند.

برابر ماده 35 قانون جامع دولت مكلف است سازوكارهاي مناسبي را براي ايجاد مشاغل پايدار براي ايثارگران كه فرزندان جانبازان 25درصد و فرزندان آزادگان نيز مشمول آن هستند، در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني كند.

برابر ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان مي‌توانند در تمامي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به‌نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نيز تمامي مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشروط بر آنكه پدرشان در اين دستگاه‌ها و سازمان‌ها شاغل يا ازكارافتاده شده باشند و درصورتي‌كه واجد شرايط عمومي استخدام باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در دستگاه پدري جذب و استخدام شوند. سازمان‌هاي يادشده مكلف به اجراي اين قانون هستند.

علاوه بر آن، تمامي دستگاه‌هاي مشمول قانون جامع موظفند با بازنشستگي هر ايثارگر يكي از فرزندان ايثارگران كه فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان نيز جزو آنان هستند را با رعايت شرايط عمومي استخدام در آن دستگاه جذب كنند.

در فصل دوم قانون جامع خدمات‌رساني به موضوع مسكن اشاره شده است. فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر فاقد مسكن كه قبلا از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده باشند، مشمول خدمات مذكور در ماده 3 قانون جامع هستند. آنان مي‌توانند علاوه بر خدمات اين ماده از تسهيلات خريد يا ساخت وام مسكن نيز استفاده كنند.

کد خبر 336208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار