نتایج نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان دهنده افت شدید محبوبیت جرج بوش درمیان مردم آمریکا و نارضایتی از عملکرد کنگره است.

به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد 58 درصد آمریکایی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهورشان ناراضی هستند، این درحالی است که فقط 34درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ازعملکرد جرج بوش ابراز رضایت کردند.

مقایسه نتایج این نظرسنجی با نظرسنجی قبلی فاکس نیوز درهمین خصوص، نشان‌دهنده کاهش محبوبیت جرج بوش است.

در همین نظرسنجی درخصوص عملکرد کنگره نیز سؤال شد؛ 63درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد کنگره ناراضی بودند، این درحالی است که فقط 24درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد کنگره آمریکا ابراز رضایت کردند.

مقایسه نتایج این نظرسنجی با نظرسنجی قبلی فاکس نیوز درهمین خصوص نشان دهنده افزایش میزان نارضایتی از کنگره است.

همچنین 56 درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد کنگره ابراز نارضایتی کرده و 32 درصد نیز رضایت خود را در این باره اعلام کرده بودند.

مقایسه نتایج این 2 نظرسنجی نشان دهنده افزایش شمار مخالفان سیاست‌های کنگره و کاهش شمار طرفداران آن است.

کد خبر 32631

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار