سازمان بازرسی کل کشور تعرفه فعلی ارسال پیامک (SMS) به وسیله تلفن همراه را غیر عادلانه دانست و بر اساس بررسی‌های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواهان کاهش آن شد.

به گزارش روابط عمومی‌سازمان بازرسی کل کشور در گزارش بازرسان این سازمان آمده است: سیستم سیگنالینگ برای بستر Voice ایجاد شده و ارسال پیامک به عنوان خدمات ارزش افزوده از طریق همان سیستم انجام می‌شود و لذا با توجه به آن که تعرفه مکالمه تلفن همراه برای یک دقیقه 447 ریال است.

و با عنایت به آن که زمان دوم اشغال لینک‌های ارتباطی حسب اظهارنظر مسئولین مرکز SMSC شرکت ارتباطات سیار برابر 3 تا حداکثر 5 ثانیه است؛ چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکین بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ 140 ریال فعلی بابت هر پیامک ارسالی خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: با عنایت به اینکه حجم قراردادهای خرید تجهیزات مازاد بر Voice برای ارسال پیامک از قبیلSTP و SMSC به ازای یک میلیون مشترک در حدود یک‌میلیارد تومان است و با توجه به آن که هر 2 ماه در حدود یک میلیارد پیامک ارسال می‌شود، بنابراین با لحاظ مبلغ 10 ریال در تعرفه پیامک، سرمایه‌گذاری مزبور ظرف 2 ماه مسترد می‌شود و به همین لحاظ تعرفه فعلی پیامک (مبلغ 140 ریال) به نظر نمی‌رسد عادلانه باشد.

کد خبر 31600

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار