جلسه تصمیم‌گیری درباره بیمه‌ها دیشب با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

 در اين جلسه جهانگيري معاون اول، نوبخت رئيس سازمان مديريت، هاشمي وزير بهداشت و ربيعي وزير رفاه دور يك ميز نشستند تا در مورد بيمه‌ها تصميم‌گيري كنند. تا لحظه مخابره اين خبر هنوز اطلاعاتي از تصميمات اين جلسه منتشر نشده است. وزير بهداشت كه حدود يك‌ماه است اختلافاتش با وزير رفاه درباره تجميع بيمه‌ها رسانه‌اي شده است از عدم‌پرداخت بموقع مطالبات، رفتار غيردوستانه در مورد كسورات و رسيدگي به اسناد و كوچك كردن سبد خدمات توسط بيمه‌ها انتقاد كرده و گفته بود اينگونه اقدامات چيزي جز تضعيف دولت نيست و آنها نمي‌توانند مدعي باشند كه به دولت كمك مي‌كنند. بررسي اظهارات وزير بهداشت نشان مي‌دهد كه لحن او در هفته اخير تندتر شده است.

هاشمي 5روز پيش هم گفته بود شاخص‌هاي نظام سلامت نشان مي‌دهد كه بحران‌هاي اجتماعي جدي در پيش است و اگر نتوانيم قوانين مصوب در حوزه سلامت را اجرا و ساختار و سياست‌هاي كلي نظام سلامت را عملي كنيم، بحران‌هاي جدي سلامت مردم را تهديد مي‌كند. سخنان وزير بهداشت درباره بروز بحران درصورت عدم‌تجميع بيمه‌ها در حالي است كه چند هفته پيش علي ربيعي وزير رفاه هم در سخناني تجميع بيمه‌ها را بحران زا توصيف كرد. پس از سخنان ربيعي اختلاف بر سر تجميع بيمه‌ها رسانه‌اي شد. اظهارات ربيعي از يك سو اعتراض نمايندگان مجلس را در پي داشت كه معتقدند دولت بايد قانون برنامه پنجم را بدون كم و كاست اجرا كند و از سوي ديگر موجب انتقاد وزير بهداشت شد.

قاضي‌زاده هاشمي گفت مشكل بزرگ براي اجراي پزشك خانواده اختلاف نظر در مورد بيمه‌هاست. اظهارات قاضي‌زاده از سوي نمايندگان مجلس و رسانه‌ها اينگونه برداشت شد كه اگر بيمه‌ها تجميع نشود او قادر به اجراي طرح پزشك خانواده نخواهد بود؛ طرحي كه 20سال است در نوبت اجرا قرار دارد و همه دولت‌هاي پس از جنگ از اجراي آن تخلف كرده‌اند. با اوج گرفتن اختلافات، رسانه‌ها از رئيس‌جمهور به‌علت عدم‌اجراي قانون تجميع بيمه‌ها و ميانجيگري نكردن ميان 2وزارتخانه بهداشت و رفاه انتقاد كردند. پس از اين انتقادها يك منبع مطلع فاش كرد رئيس‌جمهور هيأتي را مأمور كرده تا در اختلاف ميان 2وزارتخانه بهداشت و رفاه بر سر تجميع بيمه‌ها ميانجيگري كند. پس از چند روز از رسانه‌اي شدن تشكيل هيأت حل اختلاف 2وزارت بهداشت و رفاه، وزير بهداشت به خبرنگاران گفت كه در موضوع بيمه‌ها با شخص رئيس‌جمهور مذاكره كرده و اميدوار شده است. از اين اظهارنظر دكتر هاشمي اينگونه برداشت شد كه كار هيأت اختلاف هم به جايي نرسيده تا آنجا كه وزير بهداشت دوباره به شخص رئيس‌جمهور مراجعه كرده است. با ابراز اميدواري وزير بهداشت نسبت به حل موضوع تنش رسانه‌اي فروكش كرد اما سخنان جديد وزير بهداشت درباره بحران از بروز دوباره اختلافات خبر مي‌داد.

  • تجميع بيمه‌ها شدني نيست

ربيعي وزير تعاون، كارو رفاه اجتماعي : تجميع بيمه‌ها به‌معناي يكي شدن چند سازمان بيمه‌اي كه هويت و ساختار متفاوتي دارند، امكان‌پذير نيست.منابع بخش سلامت بايد تجميع و براي بيمه‌ها خرج شود. هر سازمان بيمه‌گري هويت مخصوص خود را دارد و حق بيمه‌هايي كه پرداخت مي‌كند، متفاوت است؛ به‌طوري كه كارگران 7درصد، كارمندان 6درصد و برخي نيز رايگان بيمه شده‌اند به همين دليل نمي‌توانيم سازمان‌هاي بيمه‌اي را به يك سازمان تبديل كنيم. درصورتي كه قرار باشد همه مردم يك اندازه از بيمه پايه برخوردار شوند، در اين صورت بايد منابع آن نيز درنظر گرفته شود و با استانداردسازي و حفظ هويت سازمان‌ها، اين تجميع انجام شود؛ در غيراين صورت اقدام مناسبي انجام نخواهد شد. در تجميع منابع نيز تمام بودجه‌هايي كه در بخش سلامت است، بايد در يكجا جمع و براي بيمه‌ها هزينه شود و همچنين افرادي كه مازاد بر ساير بيمه‌‌شدگان حق بيمه پرداخت مي‌كنند، مانند كارگران بايد از امكانات بهتري علاوه بر بيمه پايه برخوردار شوند و در اين صورت تجميع درستي شكل خواهد گرفت.

  • تجميع بيمه‌ها كارشناسانه نيست

نـوربـخش مـديرعامل سازمان تأمين اجتماعي : تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي كه از منابع مالي جداگانه ارتزاق مي‌كنند كار‌شناسانه نيست چراكه در حال حاضر براساس تعرفه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي يك بيمه شده از محل دستمزد ۵ ميليون توماني خود بايد ماهانه حدود ۴۵۰ هزارتومان حق بيمه پرداخت كند اما در مقابل كارمند تحت پوشش صندوق بازنشستگي ماهانه 10‌ميليون تومان حقوق مي‌گيرد اما فقط در‌ماه ۲۸ هزارتومان حق بيمه درمان مي‌دهد.

مسئله اصلي ما اين است كه صندوق درمان سازمان تأمين اجتماعي از محل بودجه بيمه‌شدگان كه‌‌ همان كارگران و بازنشستگان هستند، شكل گرفته است و نمي‌توان آن‌را با صندوق‌هايي كه از منابع عمومي ايجاد شده است تجميع كرد. ما در اين زمينه يك الگو به دولت پيشنهاد كرديم كه صندوق‌هايي كه از محل بودجه عمومي و دولتي شكل گرفته‌اند مانند صندوق كشوري، لشگري و صندوق كساني كه زير حداقل دستمزد دريافت مي‌كنند، با هم ادغام شوند و يك صندوق هم صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي باشد.

  • 10 ماه در انتظار پاسخ

ميدري، دبير شوراي‌عالي بيمه درمان : درخصوص تجميع منابع مالي در سازمان بيمه سلامت نزديك به يك‌سال است كه سازمان بيمه سلامت و معاونت رفاه اجتماعي طرح تجميع منابع مالي بخش درمان در سازمان بيمه سلامت را در قالب 50صفحه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داده‌اند. متعاقب دستور جناب آقاي دكتر نوبخت جلسه‌اي در دي‌ماه 1393تشكيل شد. در آن جلسه نمايندگان وزارت بهداشت پاسخ روشني به اين پيشنهاد ندادند و مدير وقت امور اجتماعي سازمان برنامه اينگونه جمع‌بندي كردند كه اجراي اين طرح نيازمند اعلام نظر وزارت بهداشت است كه تاكنون نيز وزارت بهداشت پاسخي در اين خصوص ارائه نكرده است. در آن طرح پيشنهاد شده است كه منابع دولت در بخش درمان در سازمان بيمه سلامت تجميع شود. هم اكنون علاوه بر پراكندگي منابع در ميان سازمان‌هاي بيمه‌گر بخش مهمي از منابع درمان مانند بودجه پزشك خانواده در اختيار وزارت بهداشت است اما هزينه آن به‌طور كامل توسط سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود.

  • دولت را موظف مي‌كنيم

رستميان، نايب‌رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس: هرچه تعداد افرادي كه در صندوق بيمه پايه مشاركت داشته باشند بيشتر باشد، پايدارتر است، ايران با جمعيت ۸۰ميليوني خود فرصتي بي‌نظير براي تشكيل صندوق واحد بيمه پايه دارد زيرا تمام افراد سالم و بيمار ملزم به مشاركت در اين صندوق هستند. دولت نيز درصورت كمبود منابع اين صندوق بايد به تجهيز آن بپردازد لذا تجميع بيمه‌ها از ضروريات حوزه سلامت است.

در برنامه پنجم توسعه كشور ذكر كرده بوديم دولت مي‌تواند به تجميع صندوق‌ها دست بزند اما درصدد هستيم در برنامه ششم توسعه كشور دولت را موظف به انجام اين اقدام كنيم. نگاه ما به‌عنوان نمايندگان ملت حمايت از منافع ملي است، هدف ما حمايت از يك وزارتخانه خاص نيست بلكه تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي اقدامي علمي است كه به صلاح عموم مردم و منافع ملي است. در تمام دنيا با مطالعه به سمت تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي گام‌بر‌مي‌دارند، ما نيز درصدد هستيم در قالب مصوبات مجلس اين مهم را اجرايي كنيم.

  • بازنده اصلي مردم هستند

حـســيــن‌عـلــي شهـريــاري، رئـيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس: با روند كنوني بسياري از برنامه‌ها اجرا نخواهد شد. ‌ دولت خود قانون برنامه پنجم توسعه را نوشته و پيش‌نياز اجراي آن مبني بر تشكيل بيمه سلامت ايرانيان را انجام داده است لذا بايد هماهنگي‌ها براي تجميع بيمه‌ها نيز از سوي دولت انجام شود. بسياري از افرادي كه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند عملا از خدمات بيمارستاني اين بيمه بهره‌مند نخواهند شد، زيرا بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي در چند كلانشهر محدود شده است و اين به معني ظلم مضاعفي است كه در حق اين دسته از بيمه‌شدگان اعمال شده است. اگر بيمه‌ها بخواهند با روند كنوني كار را ادامه دهند بسياري از سياست‌ها و برنامه‌ها اجرا نخواهد شد. بيش از 4هزار نفر از پزشكاني كه براي اجراي طرح تحول نظام سلامت مطب‌هاي خود را بسته‌اند و به بيمارستان‌ها آمده‌اند با بروز مشكلات پرداخت، بيمارستان‌ها را رها مي‌كنند و مطب‌هاي خود را بازگشايي خواهند كرد كه در اين صورت بازنده اصلي مردم هستند.

  • مخالفت‌ها، بخشي نگري است

هاشمي، وزير بهداشت : رقمي كه ايرانيان به‌عنوان حق بيمه پرداخت مي‌كنند، اگر در يك ظرف واحد باشد مي‌تواند حمايت‌هاي بيشتري را براي آنها ايجاد كند. بايد پولي كه مردم از هر صنفي به‌عنوان حق بيمه پرداخت مي‌كنند صرفا در حوزه درمان و پيشگيري خرج شود. طبعا اگر كه بناست هزينه كنيم بايد مطابق با داشته هايمان باشد و طبيعي است كه اگر وزارت بهداشت متولي است، او مي‌تواند تشخيص دهد كه كدام دارو و كدام عمل جراحي يا كدام خدمت درماني به چه ميزان بايد حمايت بيمه‌اي داشته باشد. ضمن آنكه از نظر شكلي هم در اين موضوع بحثي است كه بايد در دولت جمع شود.از اين‌رو با دستور رئيس‌جمهور، سازمان مديريت روي اين موضوع كار كارشناسي انجام داده و نتيجه را به ايشان تقديم كرده است و اميدواريم درباره آن تصميم‌گيري شود. مخالفت‌هايي كه در حال حاضر با اين موضوع صورت مي‌گيرد مخالفت‌هاي بخشي است. با وجود آنكه اين بحث قانوني است اين موضوع حتي در قانون برنامه قبلي هم آمده است.

جهانگيري و نوبخت 2 معاون رئيس جمهور قرار است درباره اختلافات 2 وزارتخانه رفاه و بهداشت بر سر بيمه‌ها ميانجيگري كنند.

اگر با تجميع بيمه‌ها موافقيد عدد 1را پيامك كنيد و اگر با تجميع بيمه‌ها مخالفيد عدد 2را پيامك كنيد. شماره پيامك 30003366

کد خبر 313803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار