همشهری آنلاین: پادشاه‌ تایلند قانون‌اساسی‌ جدید این‌ کشور را که‌ یکشنبه‌ گذشته‌ در همه‌پرسی‌ ملی‌ تصویب‌ شده‌ بود‌ امضا کرد‌.

به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ شین‌ هوا از بانکوک‌‌، نورانیت‌ ستابوتر‌ رئیس‌ مجمع پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌ تایلند‌ این‌ مطلب‌ را امروز جمعه 24 اوت(دوم شهریور) در یک‌ کنفرانس‌ مطبوعاتی‌ عنوان‌ کرد‌.

وی گفت: بهومیبول‌ ادلیادج‌‌ پادشاه‌ تایلند‌ منشور قانون‌ اساسی‌ جدید ‌2007‌ این‌ کشور را که‌ نورانیت‌ ستابوتر به‌ همراه‌ میچایی‌ روچوپان‌‌ رئیس‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ ملی‌ تایلند در کاخ‌ چیتلارادا به‌ وی‌ تسلیم‌ کرده‌ بودند‌، امضا کرد.


پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌ جدید نوزدهم‌ اوت‌ و در نخستین‌ همه‌پرسی‌ ملی‌ این‌ کشور با 57.81 آرا‌ به‌ تصویب‌ مردم‌ رسید‌.

کد خبر 29718

برچسب‌ها