همشهری آنلاین: کتاب "غنی سازی فرهنگ آموزش و پرورش" در دو جلد منتشر شد

این کتاب که توسط بهمن حوریزاد از کارشناسان خبره عرصه آموزش و پرورش با رو تیتر" بر فراز قابلیت های مدیران و معلمان" به رشته تحریر درآمده ،از سوی انتشارات نشر زرین در دوجلد مشتمل بر یازده فصل منتشر شده که هر فصل ضمن استقلال و کامل بودن،با فصول دیگر ارتباط دارد به نحوی که مجموعه این فصول پازل غنی سازی را تکمیل می کند.

 جلد اول کتاب "غنی سازی فرهنگ آموزش و پرورش" با تعداد شمارگان 2000 با قیمت2600 تومان در 268 صفحه و در پنج فصل به چاپ رسیده است.

در مقدمه این جلد آمده است"آموزش و پرورش یک کوشش اخلاقی است و یک موسسه ارزشی محسوب می شود.جامعه انتظار دارد یادگیری بهبود یابد،مدارس ارزش ها را به کودکان ،نوجوانان و جوانان آموزش دهد و عشق به یادگیری،همکاری در ارتباطات روزانه ، مهارت در کسب دانش و بینش و مهارت های زندگی و تفکر خلاق را مورد تاکید قرار دهد.چالش پیدا کردن راه هایی برای غنی سازی فرهنگ آموزش در مدارس و کلاش های درس و افزایش میزان تحقق هدف های آموزش وپرورش سرمایه گذاری مهمی است که باید بدان پرداخته شود.

تاکید آموزش وپرورش قرن بیست و یک باید به جای تدریس بر یادیگری متمرکز شود.بنابراین لازم است تغییرات عمده ای در برنامه های آموزشی و درسی به وجود آید و یادگیری جای خود را به تشویق دانش آموزان بر پرورش تفکر منطقی و علمی و کسب مهارت های تحلیل و چاره جویی بدهد.

از آنجا که بهبود کیفیت یادگیری اتفاقی نخواهد بود،یقینا هر گونه بهبود کیفیتی مستلزم تلاش عالمانه و عاقلانه و مبتنی بر برنامه ریزی خواهد بود.این برنامه باید با رویکردی جامه و فرایگیر و بر پایه تفکرنظام مند طرتاحی و اجرا شود.

بر همین اساس کتاب حاضر مجموعه ای از الگوها و رویکردهای یاددهی – یادگیری نیست،بلکه کوششی است برای غنی سازی فرهنگ آموزش معلمان،مدیران،کارشناسان و کلیه کسانی که درگیر با مسائل یاددهی- یادگیری هستند."

عناوین فصول جلد اول کتاب " غنی سازی فرهنگ آموزش و پرورش"عبارتند از :
فصل اول:فرهنگ آموزش،معلم و غنی سازی فرهنگ آموزش
فصل دوم:مهارت های برقراری ارتباط موثر
فصل سوم:انگیزش تحصیلی
فصل چهارم:رویکرد یادگیری مشارکتی
فصل پنجم:خلاقیت

این جلد از کتاب همچنین دارای دو ضمیمه در خصوص"نرمش های ذهنی" و"آزمون الگوهای تسلط مغز ندهرمان" می باشد.

جلد دوم کتاب "بر فراز قابلیت های مدیران و معلمان: غنی سازی فرهنگ آموزش و پرورش" با شمارگان 2000،قیمت 2500 تومان و در 256 صفحه توسط انتشارات لوح زرین منتشر شده است.

عناوین فصول این جلد  که در ادامه فصول جلد اول شماره گذاری شده عبارتند از:
فصل ششم:روش های پرورش خلاقیت
فصل هفتم:رویکرد یادگیری پروژه محور
فصل هشتم:رویکر برنامه ریزی بین رشته ای،تلفیق محتوا و مهارت
فصل نهم:رویکرد یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
فصل دهم:غنی ساز فرهنگ آموزش
فصل یازدهم:ارزشیابی یادگیری

کد خبر 28067

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی

اخبار بازار و کسب و کار