همشهری آنلاین: موسسه فرهنگی هنری و ا نتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی جدیدترین اثر خود کتاب اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد تألیف و تدوین آقای داود امینی را منتشر کرد.

 کتاب اعدام انقلابی رزم آرا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری و ا نتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این مرکز در جدیدترین اثر خود کتاب اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد تألیف و تدوین آقای داود امینی را منتشر کرد.

نويسنده و پژوهشگر اين اثر، از پيشگامان مطالعات فدائيان اسلام پژوهي می باشد که تاكنون چند اثر ارزشمند و مهم پيرامون تاريخ مبارزات فدائيان اسلام تأليف و منتشر نموده است.

پيدايش و فعاليت جمعيت فدائيان اسلام از جمله وقايع مهم تاريخ معاصرايران است كه با علق‌هاي اسلامي شكل گرفت. گرچه اين جمعيت در آغاز حركت خود اجراي احكام شرعي و حفاظت از حريم دين را در سرلوحه‌ي اقدامات خود قرار داده بود، اما در جريان نهضت ملي نفت حضور فعالي يافت و با دو اعدام انقلابي نقش بسيار مهمي در عملي شدن نهضت مذكور ايفا كرد.

اعدام انقلابي هژير، راه را براي حضور نمايندگان طرفدار ملي كردن صنعت نفت و طرفدار آيت الله كاشاني و دكتر مصدق در مجلس شوراي ملي فراهم كرد و اعدام انقلابي رزمآرا، مهمترين مخالف تصويب قانون ملي شدن نفت را از سر راه نهضت برداشت.

طي سالهاي بعد از انقلاب، بعضي از اشخاص و گروه‌ها براي به زير سؤال بردن نقش فدائيان اسلام در اعدام انقلابي رزمآرا، با خوانشِ گزينشيِ اسناد چنين وانمود كرده‌اند كه ضارب رزمآرا نه خليل طهماسبي، بلكه يكي از نظاميان رژيم پهلوي بوده است. براي پاسخ علمي به اين شبهه، بازخواني كامل اسناد مربوط به اعدام انقلابي رزمآرا ضروري مي‌نمود. بر همين اساس، اين اثر با تكيه بر اسناد بازجويي خليل طهماسبي، بر آن است روايت مستند و مستدل اين واقعه را بيان كند.

اين کتاب،مجموعه يک املي ازمستندات تاريخي است که حقيقت وقايع تاريخي اينمقطع راروشن مي‌كند. اين اسناد،ازجمله مهمترين شواهدتاريخي است که واقعيت نقش فدائيان اسلام و خليل طهماسبي راکه خودقربانيان اين واقعه بودند،نمايان مي‌سازد.

همچنين ذکراين نکته ضروري است که اسنادصورت بازجويي‌ها و اسنادارائه شده دراين مجموعه،به دقت استنساخ گرديد و براي اين که انتقال مفاهيم آن به مخاطبان وخوانندگان محترم راحتترباشد، متن استنساخ شده،به وسيله‌ي نگارنده نگارش و ويراستاري شد. افزودن نشانه‌هاي ويرايشي درمتن اسناد،ازسوي نگارنده است و تا حدودي هم سعي شد از روش نگارش جديد فرهنگستان ادبيات فارسي، بهره گرفته شود. مثل جداسازي کلمات مرکب در زبان فارسي ليکن دراينکار دراصل کلمات وجملات و متن اسناد،هيچ تغييري داده نشد. همه‌ اينها براي تسهيل وکمک به مخاطبان نسلجوان و بهرهبرداري بيشترآنان صورت گرفت.

کد خبر 276194

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

وبگردی