در زمان سید ضیاء و در ۱۳۰۰ بلدیه با تشکیلات جدید تاسیس شد.

 گاسپار ایپگیان به عنوان رئیس بلدیه تهران معرفی و مامور تشکیل اداره جدید شد. بلدیه دارای شش اداره بود. اداره صحیه و معاونت عمومی؛ اداره محاسبات و عایدات و اداره امور خیریه؛ اداره ساختمان، روشنایی و میاه (مردگان)، اداره تفتیش، سجل احوال، احصائیه و نشریات؛ اداره کابینه پرسنل، تنظیمات، ملزمات، اجراییات و رسومات.

بلدیه آمده بود تا سیمای تهران را جلایی دهد و راهی بجوید برای ساماندهی این شهر. گاسپار ایپگیان نیز اقداماتی مهم در طهران انجام داد. از جمله آن، تامین روشنایی خیابان‌های مهم تهران با چراغ برق در خیابان‌های امیریه، لاله‌زار، اسلامبول و علاءالدوله بود.

بدین ترتیب خیابان‌های تهران بعد از مدت‌ها رنگ روشنایی را به خود دید. البته مدت‌ها قبل خیابان چراغ گاز که پشت ارگ سلطنتی قرار داشت، به وسیله فانوس‌ها چراغانی شده بود، اما این اقدام بلدیه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

پس از چندی بلدیه صاحبان دکان‌های خیابان‌های لاله‌زار و علاءالدوله و ناصریه را موظف کرد در و پیکر مغازه‌ها را رنگ کرده و تابلوهایی خوانا بر سردرشان نصب کنند. پشت شیشه‌ها را پاک کرده و از نام‌های فارسی استفاده کنند.

ماموران اداره صحیه به‌طور مرتب، به دکان‌های آشپزی، کله‌پزی، چلوکبابی، سلمانی و حمام‌ها سرکشی کرده و به نظارت امور نظافتی آنها می‌پرداختند. ایپگیان دستور بنای ساختمان بلدیه در میدان توپخانه و خاکریزی و تسطیح خیابان چراغ برق را صادر کرد. همچنین این اداره به آب‌پاشی و رفت و روب خیابان‌ها و کوچه‌‌ها و جمع‌آوری زباله‌ها اقدام کرد و برای کوچه‌ها و خیابان‌های شهر، با نصب تابلوهایی نامگذاری کرد.

ایپگیان به عنوان اولین شهردار رسمی شهر تهران توانست به امور شهری نظم دهد و چهره تهران را از شهری ابتدایی به پایتختی منظم تبدیل کند. البته تمامی اقدامات وی در تهران او را به عنوان یک فرد خارجی و اجنبی مطرح کرد و مردم شهر نه به او و نه به فعالیت‌هایش توجهی نکردند.

کد خبر 25997

برچسب‌ها