همشهری آنلاین: «مامانم شده یک ستاره» آخرین اثر ساسان تبسمی که توسط انتشارات کودکان در دست چاپ است به مسئله «مرگ» ارتباط و اشاره دارد.

مامانم شده یک ستاره

مامانم شده یک ستاره - مترجم ساسان تبسمی

مرحوم ساسان تبسمی پزشک و مترجم آثار نویسندگان فرانسوی همچون ژان لویی فوریه، ریستین بوبن، آندره مکنی، پاتریک مویانو، ژرژ سیمنون، پل الوار، ژرژ سیمون، روژه فورمن و فرانسوا موریاک بود که 11 فروردین در سن 67 سالگی در رشت دار فانی را بدرود گفت.

دکتر تبسمی که به چند زبان تسلط داشت ترجمه کتاب «مامانم شده یک ستاره» را در دست چاپ داشت که سه سال به دلیل روند کندی تایید کتاب، انتشار آن معطل ماند.

کتاب «مامانم شده یک ستاره» آخرین کار تبسمی دقیقا به مسئله مرگ ارتباط دارد.

کد خبر 254954

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار