معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تأمین حقابه ۱/۵میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه با اجرای عملیات آبخیزداری طی ۳سال خبر داد.

دریاچه ارومیه

 پرویز گرشاسبی در حالی از تأمین 1/5میلیاردی حقابه دریاچه ارومیه خبر می‌دهد که یکی از مصوبات بند نهم راهکارهای 18گانه نجات دریاچه ارومیه توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در دریاچه ارومیه است که در هیأت دولت مصوب شده و کمیته نظارت بر دریاچه ارومیه جزئیات آن را از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواسته است.

به‌گزارش ایسنا، آنطور که این معاون سازمان جنگل‌ها ومراتع گفته طبق این مصوبه در یک میلیون هکتار از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با اعتبار 470میلیارد تومان عملیات آبخیزداری انجام خواهد شد. هرچند از هر هکتار عملیات آبخیزداری 500مترمکعب آب استحصال می‌شود اما در دریاچه ارومیه این میزان 20مترمکعب بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته نیز عملیات آبخیزداری در دریاچه ارومیه به اجرا درآمده و تا‌کنون در 500هکتار از حوضه آبخیز این دریاچه این عملیات انجام شده است. معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درخصوص احیای دریاچه هامون با اجرای عملیات آبخیزداری گفت: اکنون در حوضه آبخیز دریاچه هامون که تنها 8درصد آن در خاک ایران است عملیات آبخیزداری انجام شده و یکی از پایلوت‌های پروژه منارید نیز برای انسجام دستگاه‌ها در جهت مدیریت جامع منابع طبیعی در زابل به اجرا درخواهد آمد.

کد خبر 242624

برچسب‌ها