گروه ادب و هنر: بهنام ابطحی ساخت موسیقی فیلم «استشهادی برای خدا» ساخته علیرضا امینی را به زودی آغاز می کند.

تدوین اولیه استشهادی برای خدا توسط علیرضا امینی به پایان رسیده و تدوین نهایی آن را سعید حاجی میری به زودی آغاز می‌کند.

همچنین بهنام ابطحی ساخت موسیقی آن را بر عهده دارد و کار صدا‌گذاری و میکس این فیلم نیز بر عهده محمد حقیقی است.

 فیلمبرداری ششمین ساخته بلند علیرضا امینی روز 26 اسفند سال گذشته آغاز شد و  پس از 41 روز کار در فیروزکوه به پایان رسید. این فیلم مضمونی دینی عرفانی دارد «استشهادی برای خدا» از محصولات مشترک سازمان سینمایی سبحان و رادیو تلویزیون عرب(art) است.

کد خبر 23339