همشهری آنلاین: شورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی در دانشگاه آزاد اسلامی با حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، با حکم میرزاده، مجید رضاییان به سمت مشاور ریاست دانشگاه و دبیر شورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

دستیابی به "نظام جامع ارتباطات و اطلاع رسانی" و بستر سازی برای اجرای آن در یک دانشگاه بزرگ و ملی، از اولویت های کنونی به شمار می آید.

از این رو بنا به تعهد، دانش و تجربه حرفه‌ای رسانه‌ای و دانشگاهی، جنابعالی با هدف تحقق ماموریت فوق به سمت مشاور ریاست دانشگاه و دبیر شورای عالی ارتباطات و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

بر اساس این حکم، روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری آنا، اداره کل روابط عمومی، انتشارات و چاپخانه دانشگاه تحت مدیریت جنابعالی اداره خواهند شد.

بدیهی است در اولین فرصت "اعضای شورای ارتباطات و اطلاع رسانی" تعیین خواهند شد تا در خصوص دستیابی به نظام جامع ارتباطی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی که مسئولیت آن برعهده اینجانب است، تصمیم گیری شود.

برای جنابعالی از خداوند بزرگ آرزوی توفیق دارم. بدیهی است همه همکاران در واحدهای مذکور همکاری همه جانبه با جنابعالی خواهندداشت.

کد خبر 232542

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

وبگردی