همشهری آنلاین: سازمان هوا‌شناسی وضعیت هوای مناطق مختلف کشور را برای سه روز آینده اعلام کرد.

پیش بینی سازمان هواشناسی برای شهرهای مختلف به شرح زیر است:

    شهر     

یک‌شنبه
06/03/8

دوشنبه
07/03/8

سه‌شنبه
08/03/86

اصفهان

32
صاف همراه با لکه‌های ابر
14

32
صاف همراه با لکه‌های ابر
14

32
نیمه ابری همراه با باران
15

اهواز

44
صاف همراه با لکه‌های ابر
28

44
صاف همراه با لکه‌های ابر
28

45
صاف
32

بندرعباس

42
صاف
26

41
صاف
26

44
صاف
26

بوشهر

37
صاف
27

37
صاف
27

41
صاف
32

تبریز

29
صاف تا کمی ابری
15

26
نیمه ابری
13

30
صاف
19

تهران

33
صاف تا کمی ابری
25

33
صاف تا کمی ابری
24

33
صاف تا کمی ابری
22

زاهدان

29
صاف همراه با گرد و غبار
15

30
صاف همراه با گرد و غبار
16

33
صاف
17

شیراز

34
صاف همراه با لکه‌های ابر
17

34
صاف همراه با لکه‌های ابر
17

35
صاف
13

کرمان

29
صاف همراه با لکه‌های ابر
10

29
صاف همراه با لکه‌های ابر
11

29
صاف همراه با لکه‌های ابر
10

مشهد

29
صاف همراه با لکه‌های ابر
18

31
صاف همراه با لکه‌های ابر
19

35
صاف
19

کد خبر 22933

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار