همشهری آنلاین: سازمان هوا‌شناسی وضعیت هوای مناطق مختلف کشور را برای سه روز آینده اعلام کرد.

پیش بینی سازمان هواشناسی برای شهرهای مختلف به شرح زیر است:

شهر

شنبه
22/02/86

یک شنبه
23/02/86

دوشنبه
24/02/86

اصفهان

32
آفتابی همراه با ابر
13

32
آفتابی همراه با ابر
14

31
آفتابی
15

اهواز

44
آفتابی
27

43
آفتابی همراه با ابر
27

41
آفتابی
28

بندرعباس

40
آفتابی
27

40
آفتابی همراه با ابر
28

45
آفتابی
23

بوشهر

33
آفتابی
25

32
آفتابی
26

34
آفتابی
30

تبریز

27
آفتابی همراه با ابر
14

27
ابری همراه با رعد‌وبرق
11

21
ابری همراه با باران
14

تهران

31
آفتابی همراه با ابر
20

30
آفتابی همراه با ابر
20

33
آفتابی
20

زاهدان

34
آفتابی همراه با ابر
18

33
آفتابی همراه با ابر
19

36
آفتابی
22

شیراز

32
آفتابی
17

32
آفتابی
17

35
آفتابی
10

کرمان

32
آفتابی
13

31
آفتابی همراه با ابر
14

33
آفتابی
13

مشهد

30
آفتابی
14

31
آفتابی همراه با ابر
15

33
آفتابی
22

کد خبر 21727

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار