همشهری آنلاین: معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین نامه نحوه برخورد با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه به زودی به اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی ابلاغ خواهد شد.

mobile phone

مهرِ نوشت: اپراتورهای مخابراتی، مجاز به قطع سایر خطوط مشترکان بدهکار برای دریافت لاوصولی های خود نیستند.

حدنصاب برای مشترکان بدهکار

حسن رضوانی در تشریح دستورالعمل نحوه برخورد اپراتورهای تلفن همراه و ثابت با مشترکان بدهکار خود اظهار داشت: حدنصاب کارکرد برای تلفن ثابت دائمی 20 هزار تومان و برای تلفن همراه دائمی 30 هزار تومان درنظرگرفته شده است که این مبالغ مربوط به خطوط تلفن دائمی بدون ودیعه و تضمین پرداخت می‌شود؛ در همین حال در خطوط تلفن دائمی دارای ودیعه 80 درصد مبلغ ودیعه و در خطوط تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت، 80 درصد مبلغ تضمین پرداخت برای تلفن ثابت و همراه به عنوان حدنصاب کارکرد مشترک تعیین شده است.

مهلت پرداخت 24 ساعته برای تلفن های بدون ودیعه

وی ادامه داد: براین اساس چنانچه کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه دائمی بدون ودیعه و تضمین پرداخت مشترک، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد اپراتور مخابراتی می تواند نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند و درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر از سوی مشترک، اپراتور مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.

مهلت پرداخت برای مشترکان با ودیعه

رضوانی با بیان اینکه اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه دائمی دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، اپراتور پس از اطلاع‌رسانی و تعیین مهلت حداقل 72 ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را در صورت عدم پرداخت صورتحساب قطع کند.

وی با تاکید براینکه آیین نامه برخورد با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد اپراتورها با مشترکان و حفظ حقوق طرفین تصویب شده است، تصریح کرد: موارد تعیین شده مربوط به سقف بدهی مشترکان است اما اپراتورهای مخابراتی مجاز هستند از مکانیزم های تشویقی برای دریافت لاوصولی های خود استفاده کنند؛ برای مثال تخفیف در قطع و سلب امتیاز خطوط مشترکان خوش حساب از جمله مواردی است که اپراتورها آن را اجرا می کنند که منافاتی با این آیین نامه ندارد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش از این شرکت مخابرات ایران مجاز بود که در صورت بدهی مشترک و عدم تسویه صورتحساب، برای دریافت لاوصولی های خود سایر خطوط ارتباطی به نام مشترک بدهکار را قطع و سلب امتیاز کند که هم اکنون این مصوبه لغو شده است و اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی مجاز به سلب امتیاز سایر خطوط مشترکان بدهکار نخواهند بود.

خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و فاقد ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است، تلفن دائمی بدون ودیعه و تضمین پرداخت محسوب می‌شود.

در همین حال تلفن دائمی دارای ودیعه به خط تلفنی اطلاق می‌شود که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، ودیعه نیز پرداخت کرده و خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده تلفن دائمی دارای تضمین پرداخت تعریف شده است.

هم اکنون بالغ بر 16 میلیون نفر در کشور مشترک سیم کارت دائمی و 25 میلیون نفر مشترک تلفن ثابت دائمی هستند و براساس آخرین صورتهای مالی ارائه شده در مجمع شرکت مخابرات ایران، میزان لاوصولی های این شرکت از مشترکان بدهکار، حدود 754 میلیارد ریال برای سال 91 برآورد شده است.

کد خبر 222318

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار