گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران بدون هیچ توضیحی و تنها با انتشار 3جدول و 2نمودار از کاهش شکاف طبقاتی و کم‌شدن فاصله درآمدی بین فقیر و غنی در 2سال1390و 1391خبر داد.

به گزارش همشهری مرکز آماربا اعلام کاهش روند ضریب جینی طی 12سال گذشته میزان آن را در سال 91در کل کشور معادل 0.3643درصد عنوان کرده است. جداول مرکز آمار نوسان ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های80تا 91 را نشان می‌دهد که توزیع درآمد طی این چند سال همواره به سمت توزیع برابر ثروت در جامعه حرکت کرده است، به‌طوری که شاخص جینی کل کشور از0.4304 درصد در سال 80به 0.3643درصد در سال91 کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: فاصله درآمدی بین 10درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به 10درصد فقیرترین در کل کشور برابر 10.36درصد در سال91 است که نسبت به سال80، 6درصد کاهش یافته است. همچنین سهم 40درصد ثروتمندترین به 40درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور در سال 91نشان‌دهنده فاصله69.3درصدی درآمد بین این دو گروه است.

کد خبر 216438

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار