همشهری آنلاین: کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای نهایی خود را درباره پرونده بزرگ تبانی در لیگ آزادگان اعلام کرد.

تبانی در فوتبال

به گزارش  سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پیش از اعلام رای پرونده تبانی در لیگ آزادگان نکاتی را تاکید کرده که به شرح زیر است:
با دقت در جامع محتویات پرونده و ملاحظه اعتراض و تقاضای استیناف اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیه رأی کمیته انضباطی و با توجه به تعدد اشخاص معترض، شرایط و موقعیت زمانی پایان فصل مسابقات لیگ دسته اول و ضرورت تعیین تکلیف تیم‌های حاضر در مرحله پلی آف و صعود کننده به لیگ برتر فوتبال و عدم ضرورت رسیدگی توام و همزمان به اعتراض جمعی اشخاص محکوم شده و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در پرونده و نیاز به تحقیقات و بررسی‌های لازم دیگر در خصوص اعتراض برخی اشخاص حقیقی، با تفکیک اعتراض دو باشگاه باشگاه شهرداری تبریز و یادآوران شلمچه و عوامل دو تیم مذکور و اعتراض سایر اشخاص حقیقی، کمیته استیناف با امعان نظر در محتوا، دلایل و مستندات اعتراض ختم رسیدگی را اعلام به شرح ذیل رای نهایی را صادر می‌کند:

رأی کمیته استیناف
دادنامه شماره 141 مورخ 23/2/92 صادره از کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به دلالت بخشی از آن در جریان مسابقات لیگ دسته اول آزادگان در گروه دوم (ب) در فصل 92 -91 از سوی برخی مسئولین، عوامل فنی و بازیکنان تیم فوتبال شهرداری تبریز رفتار خلاف اصول بنیادین اخلاق و ورزش از نوع و مصداق تبانی به ویژه در دیدار مقابل تیم فوتبال یادآوران شلمچه با هماهنگی برخی از مسئولین، عوامل فنی و بازیکنان تیم اخیر ارتکاب یافته ، محتوی اجزا و عناصر ذیل است:

الف) کلیات
ب) منابع تحقیق
ج) اشخاص حقیقی و حقوقی متهم به ارتکاب تخلف تبانی
د) مبانی و مستندات
ه) اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم شده
و) تنبیهات اعمال شده متعاقب صدور دادنامه مذکور در فرجه قانونی از تاریخ ابلاغ باشگاه شهرداری تبریز و آقایان فراز کمالوند "سرمربی" ، صادق ورمزیار "مربی" ، پیمان صاحب جمعی"مربی" ، فرهاد صداقت "سرپرست" و میر معصوم سهرابی "معاون حقوقی " ،شیث رضایی و مهدی واعظی مقدم بازیکنان آن تیم و همچنین باشگاه یادآوران شلمچه و آقایان محمد عارف‌نیا "مشاور مربی" ، ایوب غزی"مربی" ، منصور چلداری "سرپرست" و مجید ناصری "مدیر عامل باشگاه" محمد مهدی ورنکش ، رضا طلبه ، مرتضی مولایی و مرتضی هاشم زاده بازیکنان تیم مزبور که به جهت ارتکاب تبانی به تنبیهات مقرر در حکم محکوم شدند نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست استیناف می‌کنند که کمیته استیناف با مطالعه دادنامه مورد اعتراض و مراتب اعتراض و مدافعات و نامبردگان و وکلای ایشان آقایان مجید سعید عرب، عظیم مولایی و بهرام تقی پور و تذکر می‌دهد به اینکه:

1- بیان مطالبی در باب سپاسگذاری و تمجید از رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول و مرتبط با موضوع و مسابقات در متن رأی مرجع حقوقی محمل قانونی نداشته و اساساً خارج از رویه و اسلوب حاکم بر آیین رسیدگی و صدور حکم بوده و در موقعیت مناسب معطوف به مقامات اداری ذیربط در فدراسیون فوتبال و حوزه صلاحیت اداری ایشان است.

2- در پرونده تحت رسیدگی هارمونی و انسجام لازم در شناسایی، تحصیل و پردازش تخلف ارتکابی و مرتکبین تبانی و ارتباط دقیق بین فصل و ترک فعل هر یک از آنها مفقود بوده و مستندات دقیق و روشن و چگونگی استنتاج آن به طور مجزا و نسبت به هر مورد و هر شخص تبیین نشده است که شاید تعدد اشخاص دخیل در ماجرا و فرصت کوتاه فرایند رسیدگی موجد را آن باشد.

3- صدور حکم علیه شخص، بدون ذکر هویت وی با نوشتن چند نقطه در بند 11 رأی مورد اعتراض با توجه به اینکه حکم محکومیت معطوف بر شخص محکوم شده است، خارج از قواعد و اصول حقوقی خواهد بود.

4- برغم احراز تبانی و مسئولیت حقوقی و انضباطی باشگاه شهرداری تبریز و حتی ضمن اشاره به تنبیه تیم فوتبال آن باشگاه به سقوط به لیگ پایین‌تر حکم به حضور آن تیم در لیگ دسته اول صادر شده که با لحاظ اینکه صعود به لیگ برتر با ارتکاب تبانی موقعیتی برای آن تیم ایجاد نمی‌کند و در وضع فعلی تیم مزبور تیم دسته یک فرض می‌شود و در نظر گرفتن وضع مشابه آن تیم با تیم فوتبال یادآوران شلمچه که به دسته یک هدایت شده در واقع حکم تنبیهی برای تیم فوتبال شهرداری تبریز صادر نشده است با لحاظ مراتب در ماهیت اعتراض مستنداً به ماده 17 و رعایت ماده 41 آیین نامه انضباطی به شرح ذیل و آتی مبادرت به صدور حکم می‌کند:

یک- راجع به اعتراض باشگاه شهرداری تبریز به حکم صادره با توجه به گزارشات مراجع تحقیق از جمله حراست فدراسیون فوتبال گزارش فنی کارشناسان سه نفره، اقرارها و اظهارات چندین نفر از بازیکنان و مربیان تیم‌های مختلف به شرح منعکس در پرونده متضمن پیشنهادات مستقیم و غیر مستقیم مربیان تیم فوتبال مذکور به بازیکنان و دست اندرکارن تیم فوتبال یادآوران شلمچه دایر بر کم کاری و انجام بازی به شیوه‌ای که نتیجه حاصله مراد و مقصود تیم مورد نظر آنها باشد و عنایت به اینکه محتوای لایحه اعتراض چه درایرادات شکلی و چه ذکر عیوب ماهیت موثر در مقام و باشگاه مذکور نیست، لذا اعتراض بعمل آمده وارد نبوده و کمیته استیناف ضمن رد اعتراض از آنجاییکه تنبیهی برای آن باشگاه منظور نشده و اشاره به سقوط به یک دسته پایین‌تر با تصریح به حضور در لیگ دسته اول با لحاظ حضور آن تیم در همین دسته و عدم آثار قانونی و امتیازی از حیث صعود به لیگ برتر به واسطه تبانی، مفید تنبیه تیم مزبور و اعمال ماده 41 آیین نامه انضباطی نیست، باشگاه مذکور را با تاکید به اینکه نتایج حاصل از تبانی و صعود به لیگ برتر فاقد اعتبار است به سقوط به یک دسته پایین تر (لیگ دسته دوم ) محکوم می‌کند.

دو- نسبت به اعتراض تیم فوتبال یادآوران شلمچه که به سقوط به یک دسته پایین‌تر (لیگ دسته سه) محکوم شد با عنایت به همان دلایل و مستندات مرقوم در بند یک و اظهارات چند تن از بازیکنان تیم و نحوه حضور تیم مزبور در شهر تبریز و رویارویی با تیم فوتبال شهرداری تبریز و کیفیت بازی با توجه به گزارش فنی کارشناسان سه نفره، رأی صادره از کمیته انضباطی منطبق با موازین قانونی و آیین نامه انضباطی بوده و اعتراض نسبت به آن موجه و مستدل نیست بنابراین ضمن رد اعتراض رأی کمیته انضباطی در این بخش تایید می‌شود.

سه- در رابطه با اعتراض آقایان فراز کمالوند، صادق ورمزیار و پیمان صاحب جمعی مربیان تیم فوتبال شهرداری تبریز که به محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال دو نفر اول به مدت دو سال و نفر سوم به مدت هجده ماه و هر یک به پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه بابت ارتکاب تبانی محکوم شدند با توجه به دلایل و مدارک روشن و تحقیقات انجام یافته پیشنهاد سکه به بازیکن تیم مقابل و کشف آن، اقرار بازیکنان و مستندات مصون از تعرض و خدشه علیه نامبردگان، اعتراض ایشان وارد و موجه نبوده و ضمن رد اعتراض رای صادره علیه ایشان تایید می‌شود.

چهار- در رابطه با اعتراض آقای فرهاد صداقت سرپرست تیم شهرداری تبریز که به یکسال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند و همچنین اعتراض شیث رضایی بازیکن تیم مذکور به به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد با عنایت به اینکه عمده مستندات موجود ناظر به شرکت و دخالت نامبردگان در جمع آوری وجوه نقد از بازیکنان به منظور پرداخت به بازیکنان تیم فوتبال سایپای شمال و ترغیب ایشان به تلاش مضاعف در بازی با تیم رقیب استقلال صنعتی خوزستان بوده و متعاقباً وجوه گرفته شده به بازیکنان پس داده شده است، اما منجر به تبانی بازیکنان یا عوامل تیم فوتبال سایپای شمال شده و دلایل و مدارک دیگری دال بر ارتکاب تبانی با بازیکنان یا عوامل سایر تیم‌ها نسبت به نامبردگان وجود ندارد کمیته استیناف اقدام مزبور را در حد شروع به تبانی و مصداق تبصره یک ماده 41 آیین نامه انضباطی دانسته و در این بخش ضمن نقض رأی صادره از کمیته انضباطی هر یک از نامبردگان را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و به شش ماه محرومیت از حضور در تمام فعالیتهای فوتبالی محکوم می‌کند.

پنج- در خصوص اعتراض آقای علی علیزاده که به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد نظر به اینکه نامبرده هزینه دادرسی این مرحله را پرداخت نکرده به همین دلیل و بر اساس ماده 9 آیین نامه انضباطی قرار رد اعتراض وی صادر می‌شود.

شش- در خصوص اعتراض آقای میر معصوم سهرابی معاون ورزش باشگاه شهرداری تبریز که شش ماه محرومیت از کلیه فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدیم محکوم شد و همچنین اعتراض آقای مهدی واعظی مقدم بازیکن تیم فوتبال مذکور که به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و اعتراض آقای مرتضی هاشم‌زاده بازیکن تیم مذکور که به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. با توجه به اینکه مستندات کافی و مبرهن در انتساب تخلف تبانی به نامبردگان وجود ندارد و رأی صادره بر اساس شنیده‌ها و نقل و قول‌هایی که اعتبار قانونی و ارزش اثباتی در تحقق تخلف مزبور ندارد و با توجه به مدافعات موثر و موجه نامبردگان ضمن نقض رأی صادره نسبت به نامبردگان حکم به برائت از تبانی صادر می‌شود.

هفت- راجع به اعتراض آقایان محمد عارف نیا و ایوب غزی مربیان تیم فوتبال یادآوران شلمچه و منصور چلداری سرپرست تیم مزبور که هر یک به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند و همچنین اعتراض آقای مجید ناصر مدیرعامل باشگاه مذکور که به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند با دقت در محتویات پرونده و نحوه و چگونگی اعزام تیم به تبریز در همان روز مسابقه و شکل رویارویی با تیم میزبان و تمهید مقدمات فنی لازم به منظور حصول نتیجه مورد نظر تیم میزبان و گزارشات مفصل و تحقیقات انجام یافته موجد قناعت وجدان و تعامل و ارتباط بین ایشان و عوامل تیم فوتبال شهرداری تبریز، اعتراض بعمل آمده وارد و موجه نبوده و کمیته استیناف ضمن رد اعتراض ایشان رای صادره را در این بخش عیناً تایید می‌کند.

هشت- راجع به اعتراض چند تن از بازیکنان تیم فوتبال یادآوران شلمچه به اسامی آقایان محمد مهدی ورنکش، رضا طلبه، مرتضی مولایی که هر یک به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند با عنایت به گزارشات موجود و ضبط مکالمات تلفنی و ارتباط نامبردگان با عوامل تیم فوتبال شهرداری تبریز و غیر موجه بودن اعتراض بعمل آمده، کمیته استیناف رأی صادره را منطبق با موازین قانونی و آیین نامه انضباطی دانسته ضمن رد اعتراض نامبردگان رأی صادره را تایید می‌کند.

پرونده در خصوص سایر محکومانی که به رای اعتراض کرده‌اند، همچنین راجع به تیم‌هایی که تحقیقات نسبت به ایشان در همان مرجع بدوی تکمیل نشده از جمله دو تیم شهرداری بندرعباس و فولاد یزد همچنان باز است و مقرر شده اطلاعات جدید از این دو تیم طی پرونده‌ای جدا به کمیته انضباطی ارسال شود تا مراتب تحقیقات و اظهار نظرها در جهت تایید تا نفی اتهام وارد به هر دو تیم و بازیکنانی که نسبت به ایشان حکمی صادر نشده انجام و حکم لازم صادر شود و پس از تکمیل پرونده به کمیته استیناف رسانده شود.

کد خبر 215784

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار