گروه اجتماعی: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سیر صعودی اخبار مربوط به موضوع خانواده و ازدواج طی ماه‌های اخیر خبر داد.

به گزارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تعداد کل اخبار به نسبت ماه گذشته 84/13 درصد کاهش داشته است و نسبت به فروردین ماه سال گذشته 15/6 درصد افزایش داشته است.

از آنجا که کار جمع‌آوری و ذخیره اخبار به شکل کامپیوتری انجام شده امکان تفکیک و جداسازی رویدادهایی که خبر آن فقط یک بار در روزنامه‌ها منتشر شده از رویدادهایی که خبر آن بیش از یک بار تا ده‌ها بار به چاپ رسیده است میسر است نتیجه این بررسی حاکیست از تعداد 2465مطلب مورد بررسی تعداد 1335 خبر مربوط به رویدادهای اصلی است و 1130 مورد بقیه تکرار چاپ بعضی از این رویدادها در روزنامه‌ها یا روزهای مختلف است.

به طور میانگین نسبت اخبار تکراری به اخبار اصلی تقریبا 84/0برابر یعنی 64/84درصد می‌باشد بدین معنی که هر خبر یا رویداد به‌طور میانگین در کشور 8/1 بار چاپ می‌شود.
در مجموع اخبار و مطالب کل روزنامه‌ها بالاترین تعداد مربوط به موضوع سایر کشورها64/21، آسیب‌های اجتماعی 19/21درصد و فرهنگی 55/19درصد است.

در مرتبه بعد موارد مربوط به موضوعات اجتماعی 28/9درصد، سیاسی 13/9درصد، بهداشتی 64/7درصد، ورزشی 51/6درصد، علمی-پژوهشی87/1درصد، آموزشی 42/1درصد، حقوقی و قضایی 27/1درصد قرار گرفته است به طور کل اخبار و مطالب سایر کشورها و آسیب‌های اجتماعی بیشترین تیتر روزنامه‌ها در مورد مسائل زنان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش در موضوع فرعی آسیب‌های اجتماعی بیشترین عناوین خبری مربوط به موضوع سایر آسیبها 86/32درصد، خشونت و مزاحمت 8/31درصد، سرقت و کلاهبرداری 07/13درصد، قتل و جنایت 71/6 درصد، طلاق 700/ 6درصد، فساد و فرار 24/4درصد، اعتیاد 53/3درصد، خودکشی76/1 درصد را دربرگرفته است.

موارد مربوط به خشونت و مزاحمت شامل کلیه اخبار و مطالب مربوط به اعمال هرگونه خشونت و مزاحمت اجتماعی، خشونت خانگی است که در آن قربانی زن یا دختر می‌باشد و موارد مربوط به قتل و جنایت شامل کلیه مواردی است که قاتل و ضارب زن هستند.

نکته قابل توجه آن است که تکرار و چاپ خبرهای مربوط به خشونت و مزاحمت در مرتبه اول برابر با 2/96درصد رویدادهای اصلی است و این بدین معنی است که هر خبر مربوط به خشونت و مزاحمت به طور متوسط 96/ 2بار در روزنامه‌های مختلف چاپ شده است و از این جهت موضوعات فساد و فرار و سرقت و کلاهبرداری در مرتبه دوم و سوم قرار دارد.

در موضوع کلی اجتماعی بیشترین عناوین مربوط به موضوع ازدواج و خانواده 22/3درصد، تأمین و حمایت 74/17درصد، توسعه و مشارکت 32/15درصد است و در مرتبه‌های بعد به ترتیب اشتغال 7/13درصد و اوقات فراغت قرار گرفته است.

برپایه این گزارش در موضوعات فرعی مربوط به فرهنگی بیشترین عناوین اختصاص به موضوع سینما و موسیقی 25/53درصد، فرهنگ و ادب 7/15درصد، ارزش‌های دینی 46/12درصد، هنرهای تجسمی34/01درصد، فرهنگ عمومی 56/4 درصد و دیدگاه و نظرات 49/3 درصد قرار گرفته است.

این گزارش حاکی است موضوعات آموزشی به دو دسته آموزش عمومی شامل هرگونه خبر و رویداد مربوط به آموزش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مربوط به زنان و دختران و همچنین آموزش عالی شامل کلیه اخبار و رویدادهای مربوط به زنان و دختران در سطح دانشگاه‌ها تقسیم بندی شده است که در این رابطه آموزش عمومی 36/47درصد اخبار و مطالب و دسته آموزش عمومی 63/52 درصد رویدادها را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه آنکه تکرار چاپ خبرهای مربوط به آموزش عمومی بسیار بیشتر از آموزش عالی است.

بیشترین درصد اخبار و مطالعات مربوط به زنان، اخبار مطلوب50/78 درصد است و این در حالی است که اخبار نامطلوب 92/19درصد و اخبار خنثی 28/29درصد کل اخبار می‌باشد.

بیشترین حجم مطالب به لحاظ نوع مطلب به طور طبیعی خبر می‌باشد و در مراتب بعدی به ترتیب گزارش، مقاله، آمار و مصاحبه قرار گرفته است

کد خبر 21404

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار