همشهری آنلاین: نتایج تحقیقات جدید در مرکز BioMed نشان می‌دهد داشتن یک گپ در عالم همسایگی، جوانه‌زنی و رویش دانه‌های گیاهان را ارتقا می‌دهد.

گیاه فلفل

به گزارش ایسنا، حتی در صورتی که سایر ابزار ارتباطی مانند تماس، سیگنال‌های شیمیایی و نوری مسدود شوند، بذر فلفل قرمز زمانی که با گیاهان ریحان پرورش داده می‌شود، بهتر رشد می‌کند. این بدین معناست که گیاهان از طریق ارتعاشات نانومکانیکی با یکدیگر صحبت می‌کنند.

مونیکا گاگلیانو و مایکل رنتون از دانشگاه «وسترن استرالیا» در تحقیقاتشان تلاش کردند بذر فلفل قرمز (Capsicum annuum) را در حضور یا غیاب دیگر گیاهان فلفل یا ریحان (Ocimum basilicum) پرورش دهند.

در نهایت مشخص شد که در غیاب یک گیاه مجاور، میزان جوانه‌زنی و رویش بسیار پایین بود اما هنگامی که گیاهان قادر به برقراری ارتباط آزادانه با دانه‌های دیگر بودند، جوانه‌های بیشتری روئیدند.

زمانی هم که بذرها با پلاستیک مشکی از گیاهان ریحان جدا شدند، به طوری که تحت تاثیر نور یا سیگنال‌های شیمیایی نبودند، طوری جوانه زدند، گویی می‌توانستند هنوز هم با ریحان ارتباط برقرار کنند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گیاهان قادرند به طور قطعی بر رشد بذر از طریق یک مکانیزم هنوز ناشناخته، تاثیر بگذارند.

دلیل این ارتباط ممکن است این باشد که سیگنال‌های صوتی تولیدشده با استفاده از نوسانات نانومکانیکی درون سلول، امکان ارتباط سریع بین گیاهان مجاور را فراهم می‌کنند.

به همین طریق، همسایگان بد مانند رازیانه، به نوعی مانع از جوانه‌زدن و رویش بذر می‌شوند.

جزئیات این مطالعه در BMC Ecology انتشار یافت.

کد خبر 213022

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار