همشهری آنلاین: محدودیت‌های تردد در نوروز از سوی مرکز مدیریت راههای کشور اعلام شد.

جاده اتوبان ترافیک

مهر نوشت: مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی نوروز را اعلام کرد.

وضعیت عبور و مرور انواع موتور سیکلت

1- تردد موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی برون شهری کشور ممنوع است.

2- در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌شود، عبور و مرور انواع تریلر و کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این دسته از وسایل نقلیه فقط در راه‌هائی اعمال می‌گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

ب- عملیات اجرائی:
1- محور کرج - چالوس:

1-1- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای4، 9،13،14،16/1/1392 از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می‌شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12:00 الی 01:00 بامداد روزهای بعد، از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع می‌باشد.

1-2- تردد انواع کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع می باشد.

2-محور هراز:

2-1- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می‌باشد.

2-2- تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 24 اسفند ماه 1391 الی ساعت 01:00 بامداد روز دوشنبه مورخ 5 فروردین 1392 و از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 8 فروردین 1392 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16 فروردین ماه 1392 از تهران به آمل و بالعکس ممنوع می‌باشد.

2-3- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 الی ساعت 24:00 روزهای 4 و 9 و 13 و 14 و فروردین از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای فوق از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.

3- محور فیروزکوه :

1-3- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 24 اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 روز دو شنبه مورخ 5 فروردین 1392 و نیز از ساعت 08:00 روز پنج شنبه 8 فروردین 1392 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16 فروردین ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می‌باشد.

4- محور قدیم قزوین - رشت:

4-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 27 اسفند ماه 1391 الی ساعت 01:00 بامداد روز دوشنبه مورخ 5 فروردین 1392 و همچنین از ساعت 12:00 روز چهارشنبه 7 فروردین 1391 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16 فروردین 1392 از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع می‌باشد.

5- محور قدیم ساوه - همدان:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 27 اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 2 فروردین ماه 1392 و نیز از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 7 فروردین 1392 الی ساعت 2400 روز جمعه مورخ 16 فروردین 1392 از ساوه تا سه راهی روعان و بالعکس ممنوع می‌باشد.

6- محورهای اردبیل - آستارا ، اردبیل - سراب و خلخال به اسالم و اردبیل - سرچم و بالعکس :

6-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 12 و 13 فروردین ماه الی ساعت 24:00 همانروزها در محورهای فوق ممنوع می‌باشد.

7-محورهای مشهد - قوچان ،‌مشهد - نیشابور و سبزوار و بالعکس:

7-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 روزهای 27 و 28 و 29 و 30 اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12 و 13 و 14 و 15 و 16 فروردین 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

8-محور چمن بید - بجنورد - شیروان و بالعکس:

8-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 27 و 28 و 29 و 30 اسفند 1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12 و 13 و 14و 15 و 16 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

9-محور گلوگاه - گرگان-جنگل گلستان - چمن بید و بالعکس:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00  روزهای 27 و 28 و 29 و 30اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14 و 15و 16 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

10-محور های بانه - سقز-سنندج و مریوان - سنندج:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 27 و 28 و 29 و 30 اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

11-محورهای اصلی استان بوشهر:

تردد انواع کامیون‌های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز 27 اسفند ماه 1391 تا ساعت 24:00 روز 5 فروردین ماه 1392 و همچنین از ساعت 07:00 روز 12 فروردین 1392  تا ساعت 24:00 مورخ 14 فروردین ماه 1392 در محورهای اصلی استان ممنوع می‌باشد.

12-محورهای اصلی استان اصفهان:

تردد انواع کامیون‌های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز 27 اسفند ماه 1391  تا ساعت 24:00 روز 5 فروردین ماه 1392 و همچنین از ساعت 07:00 روز 12 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 مورخ 14 فروردین ماه 1392در محورهای اصلی استان ممنوع می‌باشد.

13-محورهای گچساران - بهبهان ، گچساران - نورآباد و یاسوج - بابا میدان و بالعکس:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 27 و 28 و 29 و 30 اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12 و 13 و 14 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

14-محورهای سلفچگان- قم ، کاشان - قم قدیم و تهران - قم قدیم:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 4 و 5 فروردین ماه 1392 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روز 13 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروز ممنوع می‌باشد.

15-محور بندرعباس- سیرجان و بالعکس:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 27 و 28 و 29 و 30 اسفند ماه 1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13 و 16 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

16-محور سیرجان - بافت:

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روزهای 12 و 13 فروردین ماه 1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است.

17-محور ایذه - شهرکرد و بالعکس:‌

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روزهای 27 و 28 و 29 و 30 اسفند ماه 1391 تا ساعت 24:00 همانروزها و از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16 فروردین ماه 1392 الی ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می‌باشد.

18-محدودیت‌های جابجائی محمولات ترافیکی:

18- جابجایی محمولات ترافیکی در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور از تاریخ 27 اسفند ماه 1391 تا پایان روز 5 فروردین ماه 1392 و همچنین از تاریخ 12 فروردین ماه 1392 تا پایان روز جمعه مورخ 16 فروردین ماه 1392 ممنوع است. شایان ذکر است برای روزهای 6 و 7 و 8 و 9 و 10و 11 فروردین ماه 1392  صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله ، مجوز صادر می‌شود.

19- در محورهایی که ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باربری صورت می‌گیرد، با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان در صورتی که معاذیر فنی و ترافیکی در یک محور یا محورهائی وجود نداشته باشد ،‌اجازه رفت و آمد وسایل نقلیه مذکور از ساعت 23:00 الی ساعت 07:00 روز بعد در محور‌های مورد نظر داده خواهد شد.

20- ورود خودروهای خارجی ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از مورخ 28 اسفند ماه 139 تا پایان روز 5 فروردین ماه 1392 و نیز از مورخ 11 فروردین ماه 1392 تا پایان روز 16 فروردین ماه 1392 ممنوع می‌باشد. مضافاً به اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1392 صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل‌های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذکور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- کلیات (درصفحه یک) و ردیف 19 بالا مستثنی می‌باشند.

21- در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان‌ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور، روسای قرارگاه‌های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه راهور ناجا به صورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌کنند.

22- در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی نشده در محورهای مواصلاتی بین استانی، رئیس قرار گاه پلیس راه استان با روسای قرارگاه‌های پلیس راه استان‌های همجوار و ادارات کل راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه‌های استان‌های مربوطه هماهنگی لازم به عمل آورده و پس از کسب مجوز از پلیس راه راهور ناجا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت مورد نیاز اقدام لازم به عمل می‌آورد.

23- در صورت اتخاذ تصمیمات اجرائی برابر مفاد بندهای 20 و 21 فوق، مراتب توسط پلیس راه راهور ناجا همزمان به مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع داده شود.

کد خبر 204460
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ثبت نام و قیمت خودرو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز