همشهری آنلاین: با توجه به اختصاص رقمی معادل 900 هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده، سناریوهای مختلفی برای پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که بر اساس آن تفاوت یارانه نقدی گام اول و دوم حدود 64 هزار تومان خواهد بود.

ایسنا نوشت: براساس ردیف مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1392 کشور ، درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال آینده مبلغ یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال تعیین شده است که از این مبلغ یک میلیون و 88 هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و سه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که مربوط به حامل‌های انرژی و قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است تامین می شود.

همچنین مبلغ 112 هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات درج شده در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها خواهد بود.

بنا به لایحه بودجه، در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است.

اما در مورد چگونگی هزینه در لایحه بودجه سال 92 کل کشور آمده که از یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال مربوط به این قانون، مبلغ 900 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده هفت قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که مربوط به پرداخت یارانه در قالب‌های نقدی و غیر نقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه است هزینه می شود.

همچنین تا 300 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد هشت و 11 قانون که مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری ، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب ، فاضلاب، برق، گاز طبیعی،گسترش وبهبود حمل ونقل عمومی و همچنین جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای هزینه می‌شود.

در این باره رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرده بود که از این اعتبارات 15 هزار میلیارد تومان به طور خاص به بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان به کمک بودجه دولت برای اختصاص طرح های عمرانی هدایت می‌شود.

با توجه به این لایحه، از یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال درآمد مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده، 900 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.

یارانه 100 تا 110 هزار تومانی در سال آینده

اما در مورد میزان یارانه نقدی افراد در سال آینده دو سناریو وجود دارد.در حالت اول اگر 74.5 میلیون ایرانی که یارانه نقدی فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها را دریافت می کنند در سال آینده یارانه داده شود، میزان یارانه نقدی حدود 100 هزار تومان خواهد بود.

اما با توجه به اظهارات رییس جمهوری مبنی بر این که مطالعاتی برای حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه گام دوم هدفمندسازی یارانه ها انجام شده، اگر حدود 10 میلیون نفر یارانه گام دوم را دریافت نکنند، در سال آینده 74.5 میلیون ایرانی یارانه گام اول را دریافت می کنند و از این تعداد فقط به 64.5 میلیون نفر یارانه گام دوم تعلق می گیرد .بنابراین طبق محاسبات مابه التفاوت یارانه گام اول و دوم رقمی حدود 64 هزار تومان خواهد بود بنابراین 10 میلیون نفر یارانه 45 هزار و 500 تومانی و 64.5 میلیون نفر یارانه ای حدود 110 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

که با در نظر گرفتن این‌که 74.5 میلیون ایرانی یارانه نقدی مرحله اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را دریافت می‌کنند در سال آینده رقمی معادل 338 هزار و 975 میلیارد ریال صرف یارانه نقدی مرحله اول خواهد شد و با توجه به این که در راستای اجرای گام دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بنا شده 10 میلیون نفر ایرانی از گردونه دریافت حذف شوند مابقی این مبلغ تا سقف 900 هزار میلیارد ریال صرف یارانه نقدی مرحله دوم خواهد شد.

از سوی دیگر در صورتی که هیچ ایرانی از دریافت یارانه نقدی حذف نشود مبلغ یارانه نقدی در سال آینده حدود 120 هزار تومان به ازای هر ایرانی خواهد بود.

کد خبر 204152
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز